Rapporter från den byggnadsantikvariska verksamheten

 

Här presenteras ett urval av de rapporter som producerats av Jamtlis byggnadsantikvarier.

 

Söker du någon särskild rapport, till exempel från ett visst område, kan du kontakta Jamtlis arkiv. Där finns det fullständiga rapportregistret men även mycket annat, som litteratur och fotografier.

Byggnadshistoriska uppdrag och projekt fördelat på kommun

 

När du klickar på någon av nedanstående länkar omdirigeras du till Google maps. Där kan du välja att klicka på symbolerna i kartan eller i listan till vänster för mer information.

 

Kommunvis redovisning Årsvis redovisning för hela länet
Berg kommun 2000 2011
Bräcke kommun 2001 2012
Härjedalens kommun 2002 2013
Krokoms kommun 2003 2014
Ragunda kommun 2004 2015
Strömsunds kommun 2005 2016
Åre kommun 2006 2017
Östersunds kommun 2007 2018
2008
2009
2010

Rapporter 2012

 

2012:1 Lillhärjåbygget. Dokumentation och uppmätning av vinterfjöset 2011

2012:2 Ankarede – Levande kyrkstad. Kunskapsunderlag 2011

2012:3 Skärvångens begravningsplats. Anläggning av askgravlund 2010

2012:5 Sjoutnäsets kapell. Restaurering av tak och fasader 2009–2010

2012:6 Mattmars kyrka. Restaurering av fasader och fönster 2011

2012:7 Tåsjö kyrka. Installation av klockspel 2002

2012:8 Trångåsen. Restaurering av ladugård och födorådsstuga 2008–2010

2012:9 Enafors turisthotell. Antikvarisk rapport vid restaurering av östra fasaden 2011

2012:10 Norderö kyrka. restaurering av tak 2002–2003

2012:11 Norderö kyrka. restaurering av klockstapel 2008

2012:12 Ragunda gamla kyrka. Antikvarisk medverkan vid exteriör restaurering 2011

2012:13 Arbetarbostäderna på Tossön. Restaurering av tak 2011

2012:14 Tåsjö kyrka. Konvertering av värmesystem, borttagande av kyrkbänkar, fasadrestaurering och nytillverkning av kors, 2009

2012:15 Ragunda kyrka. Restaurering av gjutjärnsstaket 2009–2010

2012:16 Dubbelhärbret i Östbacken. Fasadrestaurering 2010–2011

2012:17 Residenset i Östersund. Ombyggnad av kontorsdelar 2009

2012:18 Ragunda kyrka. Ändring av dopaltare 2009–2010

2012:20 Monäset. Restaurering av parstuga 2011

2012:21 Hede kyrka. Konvertering av värmesystem och konservering av interiör 2010

2012:22 Ragunda kyrka. Exteriör restaurering 2010–2011

2012:23 Brunflo kyrka. Byte av spåntak på bogårdsmur 2006

2012:25 Funäsdalens kyrka. Omläggning av spåntak och lagning av putsskador 2005

2012:26 Hallens kyrka och klockstapel. Restaurering 2010

2012:28 Bräcke kyrka. Exteriör restaurering 2009–2010

2012:31 Residenset i Östersund. Ombyggnad av kontorsdelar 2010

2012:34 Kalls kyrka. Utvändig restaurering 2012

2012:35 Kalls kyrka. Restaurering av tornet 2008

2012:36 Campus A4 byggnad 33. Ombyggnad 2011–2012

2012:37 Campus A4 byggnad 5. Fasad och takrestaurering 2011–2012

2012:38 A4 Campus byggnad 9. Omläggning och målning av skivtäckt plåttak 2011–2012

2012:43 Svegs kyrka. Utvidgning av kyrkogården 2012

2012:44 Residenset i Östersund. Ombyggnad i norra flygeln samt tillgänglighetsanpassning 2011–2012

2012:45 Östersunds centralstation. Exteriör restaurering 2010–2012

2012:46 Jämtländsk byggnadskalk. Erfarenheter från ett kunskapsuppbyggnadsprojekt

2012:47 Fjällglim. Restaurering av tak, 2012

2012:48 Enafors turisthotell. Antikvarisk rapport vid restaureringen av norra fasaden 2012

2012:49 Hållans klockstapel. Omläggning av spåntak 2012

2012:50 Huså herrgård. Restaurering av fasader och källarnedgång 2012

2012:51 Håsjö nya kyrka och klockstapel. Exteriör restaurering 2012

2012:52 Monäset. Restaurering av parstuga och korsbyggnad 2012

2012:53 Åre gamla kyrka. Restaurering av klockstapeln 2012

2012:54 Matbod/Vedlider på gården Holmen. Restaurering av timmerfasader 2012

Rapporter 2010

 

2010:1 Hunge kapell. Antikvarisk kontroll vid restaurering 2008–2009

2010:2 Älvros klockstapel. Antikvarisk kontroll vid restaurering 2009

2010:3 Lillhärjåbygget. Antikvarisk kontroll vid restaurering av Benladan 2009

2010:4 Högen. Antikvarisk kontroll vid restaurering av härbre (byggnad IV) 2009

2010:5 Ovikens gamla kyrka. Förundersökning av putsen på kyrkan och bogårdsmuren (utan bilagor)

2010:8 Excercishuset (Byggnad 16). Antikvarisk kontroll vid fasadändring 200

2010:9 Byggnad 19. Antikvarisk kontroll vid exteriör restaurering 2005

2010:10 Byggnad 32. Antikvarisk kontrollrapport vid ombyggnad 2006–2007

2010:11 Byggnad 33. Antikvarisk kontroll vid ombyggnad 2008–2009

2010:15 Grafsgården. Antikvarisk kontroll vid restaurering av spåntak på ladugård 2004

2010:16 Byggnad 38. Antikvarisk kontroll vid ombyggnad 2005 och 2007

2010:18 Optands flygfält. Antikvarisk kontroll vid restaurering av tre hangarer 2004

2010:19 Aspnäset 1:9. Antikvarisk kontroll vid restaurering av boningshus, vedbod och kornlada 2004–2006

2010:20 Betelkapellet. Antikvarisk kontroll vid exteriör restaurering 2002–2007

2010:23 Fjellmanska gravkoret. Antikvarisk kontroll vid restaurering 2003–200

2010:26 Excersishuset (byggnad 16). Antikvarisk kontroll vid restaurering av tak och fasad 2008–201

2010:31 Frösö klockstapel. Färgundersökning och färgsättningsförslag

2010:32 Älvros nya kyrka. Antikvarisk kontroll vid invändig målning 2009

2010:33 Svegs kyrka. Konvertering av värmesystem 2009

2010:41 Huså herrgård. Antikvarisk kontroll vid fasadrestaurering 2008–2009

Rapporter 2008

 

Dokumentation och datering av träkonstruktioner i Kyrkås gamla kyrka 2007
Rapport Jamtli 2008:3 ISSN 1654-2045

 

Färgundersökning av Norderö klockstapel 2008
Rapport Jamtli 2008:4 ISSN 1654-2045

 

Högen– antikvarisk kontroll vid omläggning av tak på stall, portlider, foderbodar
Rapport- Jamtli 2008:7 ISSN 1654-2045

 

Bräcke kyrka– antikvarisk kontroll vid interiör restaurering
Rapport- Jamtli 2008:8 ISSN 1654-2045

 

Strånäset – Restaurering av boningshus I, boningshus III och dass, 2006
Rapport- Jamtli 2008:9 ISSN 1654-2045

 

Åre nya (Duveds) kyrka – Restaurering av fasad, etapp I 2006 och etapp II 2008
Rapport Jamtli 2008:10 ISSN 1654-2045

 

Högen – Restaurering av tak på rökbastu (byggnad XI) 2008
Rapport Jamtli 2008:15 ISSN 1654-2045

 

Mörsils kyrka – restaurering av tornet 2007
Rapport Jamtli 2008:16 ISSN 1654-2045

 

Åsarne gamla kyrka – Antikvarisk kontroll vid restaurering 2007
Rapport- Jamtli 2008:17 ISSN 1654-2045

Rapporter 2007

 

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4
Rapport- Jamtli 2007:1 ISSN 1654-2045

 

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för Jämtlands fältjägarregemente I5
Rapport-Jamtli 2007:2 ISSN 1654-2045

 

Karolinerladan. Byggnadsdokumentation.
Rapport-Jamtli 2007:3 ISSN 1654-2045

 

Dubbelboden i Sidsjö. Byggnadsdokumentation.
Rapport-Jamtli 2007:4 ISSN 1654-2045

 

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för Klövsjö by
Rapport Jamtli 2007:5 ISSN 1654-2145

 

Gamla biblioteket. Handikappanpassing och ljuddämpning.
Rapport Jamtli 2007:6 ISSN 1654-2045

 

Kunskapsunderlag om den moderna bebyggelsen i Härjedalen
Rapport Jamtli 2007:8 ISSN 1654-2045

 

Strånäset. Färgundersökning av fem byggnader
Rapport Jamtli 2007:9 ISSN 1654-2045

 

Stadsnära strandområden i Östersunds kommun – kulturhistorisk utredning
Rapport Jamtli 2007:11 ISSN 1654-2045

 

Kvarteret Valhall – kulturhistorisk värdebeskrivning
Rapport Jamtli 2007:12 ISSN 1654-2045