Rapporter från den byggnadsantikvariska verksamheten

 

Här presenteras ett urval av de rapporter som producerats av Jamtlis byggnadsantikvarier.

 

Söker du någon särskild rapport, till exempel från ett visst område, kan du kontakta Jamtlis arkiv. Där finns det fullständiga rapportregistret men även mycket annat, som litteratur och fotografier.

Byggnadshistoriska uppdrag och projekt fördelat på kommun

 

När du klickar på någon av nedanstående länkar omdirigeras du till Google maps. Där kan du välja att klicka på symbolerna i kartan eller i listan till vänster för mer information.

 

Kommunvis redovisning Årsvis redovisning för hela länet
Berg kommun 2000 2011
Bräcke kommun 2001 2012
Härjedalens kommun 2002 2013
Krokoms kommun 2003 2014
Ragunda kommun 2004 2015
Strömsunds kommun 2005 2016
Åre kommun 2006 2017
Östersunds kommun 2007 2018
2008
2009
2010

Rapporter 2024

2024:2 Gravvårdar i trä. Förvaltning av ett förgängligt kulturarv

Rapporter 2023

2023.1 Marby gamla kyrka. Byte av stickspåntak, 2022

Rapporter 2022

2022.2 Ströms kyrka. Utvändig restaurering, 2021

2022.4 Ovikens gamla kyrka. Utvändig restaurering, 2021

2022.16 Överhogdals kyrka. Utvändig restaurering, 2021-2022

2022.17 Hede kyrka. Utvändig restaurering, 2022

 

Rapporter 2021

2021:1 Huså herrgård. Fasadrestaurering 2020

2021:2 Lillhärdals kyrka. Omläggning av skiffertak, 2020

2021:18 Kyrkås kyrka. Restaurering av lanternin och torntak, 2021

2021:29 Revsunds kyrka. Restaurering av tak, 2020–2021

2021:30 Nyhems kyrka. Byte av spåntak, 2020

Rapporter 2020

 

2020:20 Marieby kyrka. Målning av tak, 2020

2020:21 Hede kyrka. Målning av klockstapel, 2020

2020:23 Storsjö kyrka. Exteriör restaurering av kyrka, stigport samt staket

2020:32 Brunflo kyrka – Datering av stolpar i klocktorn, 2020

2020:33 Ovikens gamla kyrka. Renovering av fönster 2019–2020

2020:34 Ovikens gamla kyrka. Restaurering av bogårdsmur 2020

Rapporter 2019

 

2019:2 Hammerdals kyrka – Restaurering av lanternin, 2018

2019:3 Undersåkers kyrka – Restaurering av torn, 2018

2019:4 Stuguns nya kyrka – Montage av solpaneler, 2019

2019:5 Lits kyrka– Restaurering av fasad, 2018

2019:7 Nyhems kyrka – Utvändig restaurering, 2018

2019:19 Häggenås kyrka. Byte av plåttak, 2019

2019:23 Collegiabostaden. Ny lockpanel, brädtak på farstu och grönmålade fönster mm, 2019

2019:24 Marieby kyrka. Utvändig restaurering, 2019

Rapporter 2018

 

2018:5 Hammerdals kyrka – Byte av yttertak, 2017

2018:14 Kyrkås gamla kyrka – Antikvarisk rapport vid läggning av brädtak på sakristian

2018:15 Grottan vid Åre station – Antikvarisk rapport vid restaurering av grottan

2018:18 Ytterhogdals kyrka – Restaurering av lanternin och tornhuv, 2018

Rapporter 2017

 

2017:18 Efter 25 år – en utvärdering av restaureringsarbeten 1990–2004

2017:11 Hotagens kyrka – Nytt staket

2017:10 Duveds kyrka – Utbyggnad för värmepump

2017:9 Duveds kyrka – Rekonstruktion av vattenutkastare

2017:5 Åre gamla kyrka – Tillgänglighetsanpassning av entré 2013–2015

2017:4 Östersunds gamla kyrka – Ny toalett för personer med funktionsnedsättning 2014–2015

Rapporter 2016

 

2016:19 Lillhärdals kyrka – Restaurering av torn, 2015

2016:18 Linsell kyrka – Restaurering av tak 2015

2016:7 Revsunds kyrka – Utvändig restaurering, 2014-2015

2016:6 Offerdals kyrka – Restaurering av torn, 2015

Rapporter 2015

 

2015:15 Ol-Persgården – Restaurering av portal, 2015

2015:9 Fors kyrka – Invändiga konserverings- och måleriarbeten, 2015

2015:8 Dubbelboden i Sidsjö – Utvändig restaurering, 2014

2015:6 Strömsågen i Sidsjö – Restaurering av vattendriven ramsåg, 2008

2015:3 Karolinerladan – Utvändig restaurering, 2011

2015:2 Alanäs kyrka – utvändig restaurering, 2009

Rapporter 2014

 

2014:39 Gillhovs kapell – utvändig restaurering, 2014

2014:38 Klövsjö kyrka – utvändig restaurering, 2014

2014:37 Åsarne gamla kyrka – Utvändig restaurering, 2014

2014:36 Ragunda nya kyrka, invändig restaurering 2014

2014:32 Frösö kyrka, restaurering av bogårdsmur 2014

2014:27 Laxsjö kyrka, utvändig restaurering 2013-2014

2014:26 Sjoutnäsets kapell – Restaurering av golvbjälklag, 2013-2014

2014:24 Byggnadsminnet Campus A4, byggnad 9 – Omläggning av skivtäckt plåttak, 2014

2014:6 Ankarede kyrkstad – Restaurering av härbre 2013

2014:4 Åre gamla kyrka – Restaurering av två ljuskronor 2013

2014:3 Lockne kyrka – Fasadrestaurering och omläggning av kopparplåtstak på tornhuv 2013

2014:2 Ragunda gamla kyrka – Konservering av limfärgsmålat innertak och mindre interiöra putsarbeten, 2013

Rapporter 2013

 

2013:21 Inristningar i lador – en ikonografisk studie, 2013

2013:18 Fröå gruva kuturhistorisk utredning

2013:14 Ytterhogdals kyrka – Renovering av fönster, portblad och tak 2010–2013

2013:13 Dateringar av kyrkor i Jämtland – Dendrokronologiska och byggnadshistoriska undersökningar 2011–2012

2013:6 Bodums kyrka – Renovering av elektriska installationer 2011

2013:2 Funäsdalens kyrka – Konvertering av värmesystem och tillgänglighetsanpassning 2010-2011

2013:1 Marieby kyrka – Fasadarbeten på tornet 2011-2012

Rapporter 2012

 

Lillhärjåbygget – dokumentation och uppmätning 2011
Rapport Jamtli 2012-1 ISSN 1654-2045

 

Ankarede – Levande kyrkstad. Kunskapsunderlag 2011
Rapport Jamtli 2012:2 ISSN 1654-2045

 

Skärvångens kapell – anläggning av askgravlund 2010
Rapport Jamtli 2012-3 ISSN 1654-2045

 

Sjoutnäsets kapell – restaurering av tak och fasader 2009
Rapport Jamtli 2012:5 ISSN 1654-2045

 

Mattmars kyrka – Restaurering av fasader och fönster 2011
Rapport Jamtli 2012:6 ISSN 1654-2045

 

Tåsjö kyrka – Installation av klockspel 2002
Rapport Jamtli 2012:7 ISSN 1654-2045

 

Trångåsen – Restaurering av ladugård och födorådsstuga 2008-2010
Rapport Jamtli 2012:8 ISSN 1654-2045

 

Enafors turisthotell – Antikvarisk rapport vid restaurering av östra fasaden 2011
Rapport Jamtli 2012:9 ISSN 1654-2045

 

Norderö kyrka – restaurering av tak 2002-2003
Rapport Jamtli 2012:10 ISSN 1654-2045

 

Norderö kyrka – restauering av klockstapel 2008
Rapport Jamtli 2012:11 ISSN 1654-2045

 

Ragunda gamla kyrka – Antikvarisk medverkan vid exteriör restaurering 2011
Rapport Jamtli 2012:12 ISSN 1654-2045

 

Arbetarbostäderna på Tossön – restaurering av tak 2011
Rapport Jamtli 2012-13 ISSN 1654-2045

 

Tåsjö kyrka – Konvertering av värmesystem, borttagande av kyrkbänkar, fasadrestaurering och nytillverkning av kors, 2009
Rapport 2012:14 ISSN 1654-2045

 

Ragunda kyrka – restaurering av gjutjärnsstaket 2009-2010
Rapport Jamtli 2012-15 ISSN 1654-2045

 

Dubbelhärbret i Östbacken – Fasadrestaurering 2010-2011
Rapport Jamtli 2012:16 ISSN 1654-2045

 

Residenset i Östersund – ombyggnad av kontorsdelar 2009
Rapport Jamtli 2012-17 ISSN 1654-2045

 

Ragunda kyrka – ändring av dopaltare 2009-2010
Rapport Jamtli 2012-18 ISSN 1654-2045

 

Monäset – Restaurering av parstuga 2011
Rapport Jamtli 2012:20 ISSN 1654-2045

 

Hede kyrka – Konvertering av värmesystem och konservering av interiör 2010
Rapport Jamtli 2012:21 ISSN 1654-2045

 

Ragunda kyrka – exteriör restaurering 2010-2011
Rapport Jamtli 2012-22 ISSN 1654-2045

 

Brunflo kyrka – Byte av spåntak på bogårdsmur 2006
Rapport Jamli 2012:23 ISSN 1654-2045

 

Funäsdalens kyrka – Omläggning av spåntak och lagning av putsskador 2005
Rapport Jamtli 2012:25 ISSN 1654-2045

 

Hallens kyrka och klockstapel – Restaurering 2010
Rapport Jamtli 2012:26 ISSN 1654-2045

 

Bräcke kyrka – exteriör restaurering 2009-2010
Rapport Jamtli 2012-28 ISSN 1654-2045

 

Residenset i Östersund – ombyggnad av kontorsdelar 2010
Rapport Jamtli 2012-31 ISSN 1654-2045

 

Kalls kyrka – utvändig restaurering 2012
Rapport Jamtli 2012:34 ISSN 1654-2045

 

Kalls kyrka – restaurering av tornet 2008
Rapport Jamtli 2012:35 ISSN 1654-2045

 

Campus A4 byggnad 33 – ombyggnad 2011-2012
Rapport Jamtli 2012:36 ISSN 1654-2045

 

Campus A4 byggnad 5 – Fasad och takrestaurering 2011-2012
Rapport Jamtli 2012:37 ISSN 1654-2045

 

A4 Campus byggnad 9 – omläggning och målning av skivtäckt plåttak 2011-2012
Rapport Jamtli 2012:38 ISSN 1654-2045

 

Svegs kyrka – utvidgning av kyrkogården 2012
Rapport Jamtli 2012:43 ISSN 1654-2045

 

Residenset i Östersund – ombyggnad i norra flygeln samt tillgänglighetsanpassning 2011 – 2012
Rapport Jamtli 2012:44 ISSN 1654-2045

 

Östersunds centralstation – exteriör restaurering 2010-2012
Rapport Jamtli 2012:45 ISSN 1654-2045

 

Enafors turisthotell – antikvarisk rapport vid restaureringen av norra fasaden 2012
Rapport Jamtli 2012:48 ISSN 1654-2045

 

Fjällglim – restaurering av tak, 2012
Rapport Jamtli 2012:47 ISSN 1654-2045

 

Hållans klockstapel – Omläggning av spåntak 2012
Rapport Jamtli 2012:49 ISSN 1654-2045

 

Huså herrgård – Restaurering av fasader och källarnedgång 2012
Rapport Jamtli 2012:50 ISSN 1654-2045

 

Håsjö nya kyrka och klockstapel – Exteriör restaurering 2012
Rapport Jamtli 2012:51 ISSN 1654-2045

 

Monäset – Restaurering av parstuga och korsbyggnad 2012
Rapport Jamtli 2012:52 ISSN 1654-2045

 

Åre gamla kyrka – Restaurering av klockstapeln 2012
Rapport Jamtli 2012:53 ISSN 1654-2045

 

Matbod/Vedlider på gården Holmen – Restaurering av timmerfasader 2012
Rapport Jamtli 2012:54 ISSN 1654-2045

 

Jämtländsk byggnadskalk – Erfarenheter från ett kunskapsuppbyggnadsprojekt
Rapport Jamtli 2012:46 ISSN 1654-2045

Rapporter 2011

 

Marby nya kyrka – restaurering av kors 2004
Rapport Jamtli 2011:1 ISSN 1654-2045

 

Ljåbodarna – Antikvarisk medverkan vid restaurering av bustuga, lada och gärdesgård 2007-2008
Rapport Jamtli 2011:4 ISSN 1654-2045

 

Ströms kyrka – Värmekonvertering 2007
Rapport Jamtli 2011:7 ISSN 1654-2045

 

Undersåkers kyrka – Konvertering av värmesystem 2009
Rapport Jamtli 2011:8 ISSN 1654-2045

 

Vallbo kapell – Utvändig restaurering 2010
Rapport Jamtli 2011:9 ISSN 1654-2045

 

Stora kyrkan, Östersund – Installation av toaletter, ny inredning, flytt av dopfunt samt ny textilförvaring 2009
Rapport Jamtli 2011:12 ISSN 1654-2045

 

Utredning angående återflytt av takmålningar till Lillhärdals kyrka
Rapport Jamtli 2011:13 ISSN 1654-2045

 

Kolåsens lappkapell – Restaurering av yttertak och korsglob
Rapport Jamtli 2011:16 ISSN 1654-2045

 

Åre gamla kyrka – Färgundersökning
Rapport Jamtli 2011:17 ISSN 1654-2045

 

Frösö kyrkas klockstapel – Restaurering 2011
Rapport Jamtli 2011:18 ISSN 1654-2045

Rapporter 2010

 

Hunge kapell– Antikvarisk kontroll vid restaurering 2008-2009
Rapport Jamtli 2010:1 ISSN 1654-2045

 

Älvros klockstapel – Antikvarisk kontroll vid restaurering 2009
Rapport Jamtli 2010:2 ISSN 1654-2045

 

Lillhärjåbygget – Antikvarisk kontroll vid restaurering av Benladan 2009
Rapport Jamtli 2010:3 ISSN 1654-2045

 

Högen – Antikvarisk kontroll vid restaurering av härbre (byggnad IV) 2009
Rapport Jamtli 2010:4 ISSN 1654-2054

 

Ovikens gamla kyrka – Förundersökning av putsen på kyrkan och bogårdsmuren (utan bilagor)
Rapport Jamtli 2010:5 ISSN 1654-2045

 

Excercishuset (Byggnad 16)– Antikvarisk kontroll vid fasadändring 2003
Rapport Jamtli 2010:8 ISSN 1654-2045

 

Byggnad 19 – Antikvarisk kontroll vid exteriör restaurering 2005
Rapport Jamtli 2010:9 ISSN 1654-2045

 

Byggnad 32-Antikvarisk kontrollrapport vid ombyggnad 2006-2007
Rapport Jamtli 2010:10 ISSN 1654-2045

 

Byggnad 33– Antikvarisk kontroll vid ombyggnad 2008-2009
Rapport Jamtli 2010:11 ISSN 1654-2045

 

Grafsgården – Antikvarisk kontroll vid restaurering av spåntak på ladugård 2004
Rapport Jamtli 2010:15 ISSN 1654-2045

 

Byggnad 38– Antikvarisk kontroll vid ombyggnad 2005 och 2007
Rapport Jamtli 2010:16 ISSN 1654-2045

 

Optands flygfält– Antikvarisk kontroll vid restaurering av tre hangarer 2004
Rapport Jamtli 2010:18 ISSN 1654-2045

 

Aspnäset – Antikvarisk kontroll vid restaurering av boningshus, vedbod och kornlada 2004-2006
Rapport Jamtli 2010:19 ISSN 1654-2045

 

Betelkapellet – Antikvarisk kontroll vid exteriör restaurering 2002-2007
Rapport Jamtli 2010:20 ISSN 1654-2045

 

Fjellmanska gravkoret – Antikvarisk kontroll vid restaurering 2003-2005
Rapport Jamtli 2010:23 ISSN 1654-2045

 

Excersishuset (byggnad 16) – Antikvarisk kontroll vid restaurering av tak och fasad 2008-2010
Rapport Jamtli 2010:26 ISSN 1654-2045

 

Frösö klockstapel – Färgundersökning och färgsättningsförslag
Rapport Jamtli 2010:31 ISSN 1654-2045

 

Älvros nya kyrka – Antikvarisk kontroll vid invändig målning 2009
Rapport Jamtli 2010:32 ISSN 1654-2045

 

Svegs kyrka – Konvertering av värmesystem 2009
Rapport Jamtli 2010:33 ISSN 1654-2045

 

Huså herrgård – Antikvarisk kontroll vid fasadrestaurering 2008-2009
Rapport Jamtli 2010:41 ISSN 1654-2045

Rapporter 2009

 

Lillhärjåbygget– Restaurering av Farfarsladan och kokhuset 2008
Rapport Jamtli 2009:6 ISSN 1654-2045

 

Ankarede kapell – Antikvarisk kontroll vid exteriör restaurering 2004
Rapport Jamtli 2009:8 ISSN 1654-2045

 

Tomtangården – Vårdplan
Rapport Jamtli 2009:10 ISSN 1654-2045

 

Östersunds gamla kyrka – Antikvarisk kontroll vid exteriör restaurering 2007-2008
Rapport Jamtli 2009:12 ISSN 1654-2045

 

Linsells kyrka – Antikvarisk kontroll vid utvändig målning 2007
Rapport Jamtli 2009:15 ISSN 1654-2045

 

Färgundersökning av Älvros klockstapel
Rapport Jamtli 2009:17 ISSN 1654-2045

 

Vikens kapell – Antikvarisk kontroll vid exteriör restaurering 2008-2009
Rapport Jamtli 2009:21 ISSN 1654-2045

 

Östersunds gamla kyrka – Antikvarisk kontroll vid interiör konservering och restaurering 2003-2006
Rapport Jamtli 2009:26 ISSN 1654-2045

 

Färgundersökning av Hallens klockstapel 2009
Rapport Jamtli 2009:28 ISSN 1654-2045

 

Mörsils kyrka – Antikvarisk kontroll vid restaurering av långhuset 2009
Rapport Jamtli 2009:31 ISSN 1654-2045

 

Rådhuset – Antikvarisk kontroll vid fasadrestaurering 2006-2009
Rapport Jamtli 2009:33 ISSN 1654-2045

Rapporter 2008

 

Dokumentation och datering av träkonstruktioner i Kyrkås gamla kyrka 2007
Rapport Jamtli 2008:3 ISSN 1654-2045

 

Färgundersökning av Norderö klockstapel 2008
Rapport Jamtli 2008:4 ISSN 1654-2045

 

Högen– antikvarisk kontroll vid omläggning av tak på stall, portlider, foderbodar
Rapport- Jamtli 2008:7 ISSN 1654-2045

 

Bräcke kyrka– antikvarisk kontroll vid interiör restaurering
Rapport- Jamtli 2008:8 ISSN 1654-2045

 

Strånäset – Restaurering av boningshus I, boningshus III och dass, 2006
Rapport- Jamtli 2008:9 ISSN 1654-2045

 

Åre nya (Duveds) kyrka – Restaurering av fasad, etapp I 2006 och etapp II 2008
Rapport Jamtli 2008:10 ISSN 1654-2045

 

Högen – Restaurering av tak på rökbastu (byggnad XI) 2008
Rapport Jamtli 2008:15 ISSN 1654-2045

 

Mörsils kyrka – restaurering av tornet 2007
Rapport Jamtli 2008:16 ISSN 1654-2045

 

Åsarne gamla kyrka – Antikvarisk kontroll vid restaurering 2007
Rapport- Jamtli 2008:17 ISSN 1654-2045

Rapporter 2007

 

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4
Rapport- Jamtli 2007:1 ISSN 1654-2045

 

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för Jämtlands fältjägarregemente I5
Rapport-Jamtli 2007:2 ISSN 1654-2045

 

Karolinerladan. Byggnadsdokumentation.
Rapport-Jamtli 2007:3 ISSN 1654-2045

 

Dubbelboden i Sidsjö. Byggnadsdokumentation.
Rapport-Jamtli 2007:4 ISSN 1654-2045

 

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för Klövsjö by
Rapport Jamtli 2007:5 ISSN 1654-2145

 

Gamla biblioteket. Handikappanpassing och ljuddämpning.
Rapport Jamtli 2007:6 ISSN 1654-2045

 

Kunskapsunderlag om den moderna bebyggelsen i Härjedalen
Rapport Jamtli 2007:8 ISSN 1654-2045

 

Strånäset. Färgundersökning av fem byggnader
Rapport Jamtli 2007:9 ISSN 1654-2045

 

Stadsnära strandområden i Östersunds kommun – kulturhistorisk utredning
Rapport Jamtli 2007:11 ISSN 1654-2045

 

Kvarteret Valhall – kulturhistorisk värdebeskrivning
Rapport Jamtli 2007:12 ISSN 1654-2045