Hoppa till innehåll

Kulturmiljö

Vår kulturmiljö finns runt omkring oss – i landskap, hus, vägar, fornlämningar och ortnamn. Jamtlis antikvarier jobbar framför allt med arkeologi och byggnadsvård, både i och utanför Region Jämtland Härjedalen.

Kulturmiljöer för alla

Arkeologi

Jamtlis arkeologiska arbete bidrar till att öka kunskapen om de människor som levt i Jämtlands län i över 10 000 år.

Läs mer

Byggnadsvård

Jamtli bedriver en omfattande verksamhet med inriktning på byggnadsvård, där våra byggnadsantikvarier arbetar både med att bygga upp ny kunskap kring bebyggelsen i länet samt...

Läs mer

Projekt inom byggnadsvård

Jamtli driver kontinuerligt olika projekt med inriktning mot kunskapsuppbyggnad om länets bebyggelse.

Läs mer

Rapporter från den arkeologiska verksamheten

Här hittar du rapporter som den arkeologiska verksamheten på Jamtli producerat.

Läs mer

Rapporter från Jamtlis byggnadsantikvarier

Här presenteras ett urval av de rapporter som producerats av Jamtlis byggnadsantikvarier.

Läs mer

Kulturmiljöer för alla

Jamtli har med finansiering från Länsstyrelsen tagit fram flera filmer från platser som är viktiga för förståelsen av Jämtlands läns historia. Se dem här.

Läs mer