Kulturhistoriska växter på Jamtli – en satsning för att bevara äldre växter

 

På Jamtli friluftsmuseum jobbar vi med att bevara kulturhistoriska växter med lokal anknytning. Det innebär att vi i möjligaste mån använder oss av gamla sorters utsäde, fröer, perenna prydnadsväxter och köksväxter.

 

Jamtlis Klonarkiv är en del av en nationell satsning för att bevara gamla kulturväxter. De flesta växterna i klonarkivet har en historia innan 1940 och är insamlade av Programmet för odlad mångfald, POM. POM är en nationell satsning för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter. Växterna finns bevarade i en nationell genbank på Alnarp i Skåne. Vissa av de insamlade växterna finns också i handeln, varje år väljs några nya ut och marknadsförs då under namnet ”Grönt Kulturarv”.

 

 

På Jamtli kan du se de kulturhistoriska växterna i våra rabatter och trädgårdsland bland de kulturhistoriska husen och miljöerna. Tillsammans med djuren utgör växterna en levande samling. Byggnaderna, föremålen, djuren och växterna bildar en helhet.

 

Precis som föremålen i husen är växterna museiföremål som måste vårdas och hållas vid liv. Växterna har en funktion att fylla, en historia att berätta. Till trädgårdslanden väljs fröer till grönsakssorter som funnits under längre tid och med lokal anknytning till exempel kålroten ’Trutsgård’ som kommer från gården Trutsgård i Ope.

 

Här kan du se en karta som visar var du hittar Klonarkiv växterna ute på Jamtli.

 

 

Jamtlis Klonarkiv

 

Klonarkivet på Jamtli invigdes under Vårmarknaden 2018 genom att Henrik Morin från POM planterade rosen ’Vaplan’. Som lokalt klonarkiv är vårt uppdrag att bevara äldre så kallade mandatsorter. av perenner, rosor, krukväxter och perenna köksväxter. Växterna en del av Nationella genbanken. Jamtli har i dag ett 30-tal växter som samlats in från Jämtland /Härjedalen.

 

En viktig del i POMS uppdrag är att bevara och föra ut kunskap om de insamlade växterna. I de lokala klonarkiven runt om i landet kan växterna presenteras för en publik i en passande trädgårdsmiljö. De lokala klonarkiven ska också fungera som en säkerhetskopia till Nationella genbanken i Alnarp.

Här nedanför kan du läsa mer om de växter som finns på Jamtli.

Perenner

Iris Sibirica Vågdalen ”Petrus”

 

Från Vågdalen kommer en vitblommande strandiris med en fascinerande historia. Familjetraditionen säger att läraren och missionären Petrus Nordfors tog med sig blomman från Indien i början av 1880-talet. Petrus Nordfors var den förste svenske Indienmissionären, han föddes i Vågdalen år 1844 och reste till Indien 1876. Där blev han kvar i sex år, först som lärare i staden Chimdwara, sedan som professor i fysik och historia i regionen Nagpur. När han senare återvände hem till Jämtland igen var det med möbler från Indien, men också med frö från irisen. Fröna sådde han i trädgården vid släktgården i Vågdalen. Petrus Nordfors var intresserad av djur och natur, men varifrån han fick, köpte, eller samlade in frö från strandirisen vet ingen idag.

 

Idag är barnbarnet Eva en av dem som odlar strandirisen och för historien vidare. Hon berättar att i hennes föräldrahem kallades irisen för ”farfarsliljan” efter farfar Petrus. För att ta upp den traditionen har strandirisen fått sortnamnet ”Petrus”.

 

Pion Paeonia x hybrida ”Lisa Valter”

 

En herrgårdspion med finflikigt bladverk som från början kommer från Kälarne i Bräcke kommun men har flyttats runt under åren och idag växer den i Lerum i Västergötland. I Kälarne odlades den av Lisa, som hette Melin som ogift, och hennes man Johan Henrik Valter. De var födda på 1870- respektive 1860-talet och troligen fanns herrgårdspionen i trädgården i Kälarne redan när de flyttade in i början av 1900-talet. Att den fanns där i slutet av 1940-talet kan Johans brorsbarn Åke intyga.

Åke och hans morfar besökte Lisa och Johan 1948 eller 1949, och fast Åke bara var ett barn minns han att pionen stod i trädgården. Åke berättar att det inte fanns särskilt mycket till trädgård kring huset förutom några rabatter, och där växte pionen. Fyrtio år senare hämtade Åke en delning av plantan från Lisas och Johans övergivna trädgård och tog med den till Hudiksvall där han bodde. Några år senare fick den flytta med till Lerum och därifrån fick Pom en delning.

Åke har funderat på varifrån pionen kan ha kommit till Kälarne och kanske leder ett spår till Ljungå herrgård längre söderut i Jämtland. Vid Ljungå fanns ett stort bruk med många anställda kring förra sekelskiftet. Någon som bodde i samma by som Lisa jobbade som dräng där och när Åkes morfar på 1920-talet byggde ett eget torp i Kälarne, hämtades en del byggmaterial från en rivning på herrgården. Kanske hämtades också en bit av pionen någon gång därifrån? Herrgårdspionen, som blommar med enkla blommor i maj, har fått sortnamnet ”Lisa Valter” efter den första person som man med säkerhet vet odlade den.

Pion ”Maria Västerlund”, ”Timmermannens Vita”, ”Timmermannens Rosa”

 

En fylld mörkt rosa luktpion som kommer från en trädgård på Frösön. Hit flyttade läraren Anders Larsson och hans fru Maria Västerlund när Anders gått i pension år 1915. De övertog huset, en liten träkåk, efter en snickare och hans familj och gården hade då fått namnet Timmermannen.

 

Maria Västerlund tyckte om att arbeta i trädgården och med tiden hade hon odlat upp i stort sett hela tomten. Att det växte både rosor och en pion i trädgården redan på 1920-talet berättar ett barnbarn, den nuvarande ägaren Karins mamma född 1918 och uppvuxen i huset. ”Pionen har alltid stått där” berättade hon när Karin frågade. När Maria Västerlund avled 1937 flyttade Karins morföräldrar in i huset och år 1949 övertog Karins föräldrar det. Men under alla år och genom alla generationsskiften har pionen stått kvar på samma plats i trädgården. Nu har luktpionen fått sortnamnet ”Maria Västerlund” efter kvinnan som troligen planterade den, en blomsterälskande lärarfru.

 

Från Anders och Marias trädgård kommer också två fjädernejlikor med kryddig doft och fransiga kronblad. En sort har rosa blommor medan den andra har vita blommor med ett rosa öga i mitten. Nejlikorna planterades i trädgården av Maria Västerlund kring 1915 och har ända sedan dess stått planterade i samma trädgårdsland, ungefär 1,5 gånger 1,5 meter stort. De båda sorterna har fått sortnamnen ”Timmermannens Vita” respektive ”Timmermannens Rosa”.

 

Fjädernejlika Dianthus Plumaris-gruppen ”Frösön” (dubbla vita blommor skiftar i rosa)

 

Fjädernejlikan kommer från Frösön, blommar med dubbla, vita blommor och har en god, kryddig doft. När blommorna är nyutslagna kan de skifta i ljust rosa. Sorten kommer från gården Västbyn på Frösön och går att spåra åtminstone tillbaka till 1920-talet. Ingeborg, som donerat den, berättar att hennes mor som var född 1907 växte upp med blomman.

 

När hon och hennes make köpte hus i Dalarna år 1946 tog de med den dit och där finns den än idag. Gården Västbyn var en gammal gård men fick överges på 1960-talet när flygflottiljen på Frösön byggde sina start- och landningsbanor där. Sortnamnet ”Frösön” berättar ändå om fjädernejlikans Jämtländska historia.

 

Flikrabarber ”Jämtlands Jätte”

 

I genbanken bevaras en flikrabarber som blir mellan 250 och 270 cm hög och som fått sortnamnet ”Jämtlands Jätte”. Den har stått planterad på en gård i Östersund, troligen sedan förra sekelskiftet. Då flyttade den nygifta Karin in på gården och hade antagligen med sig en delning av flikrabarbern från sitt föräldrahem på Rödön. I början av 1930-talet föddes barnbarnet Åke på gården och han mins att flikrabarbern stod stor och ståtlig mitt på en gräsplan. ”Där hade den nog stått ett tag då” berättade Åke.

Flikrabarbern har traditionellt använts som medicinalväxt, verksam mot feber, gulsot, diarré och magkrämpor, men i Åkes föräldrahem odlades den ”bara” som prydnadsväxt. I boken ”Trädgården i Jämtland och Härjedalen” från år 1934 omnämns flikrabarber också som fin solitär, det vill säga fristående i gräsmattan. ”Den har blommat alla år som jag kommer ihåg” berättade Åke.

 

Strandbinkan ”Fru Frida Lindström”, en högt älskad perenn

 

Från Östersund kommer strandbinkan ”Fru Frida Lindström”, en tålig och härdig liten marktäckare med ljuslila blommor. Den har fått sitt sortnamn efter fru Frida Lindström som odlade den i mer än fyrtio år. År 1939 köpte hon en gård inne i Östersund där hon bodde i nära fyra decennier. År 1979 sålde hon gården vidare till Eva-Lis och hennes make, men bodde kvar fram till sin död i början av 1990-talet. Frida Lindström var trädgårdsintresserad och när hon lämnade över gården var hon noga med att utförligt berätta om växterna i trädgården för de nya ägarna. Det var viktigt för henne att de fick stå kvar och togs om hand.

 

Perennerna låg henne särskilt varmt om hjärtat och en av perennerna som hon särskilt pekade ut var den lilla strandbinkan som stått i trädgården redan när hon flyttade in år 1939. Eva-Lis som blev rörd och intresserad tog som sin uppgift att bevara den och det är tack vare Frida Lindströms berättelser och Eva-Lis intresse som binkan kan spåras mer än sjuttio år tillbaka i tiden. Nu har strandbinkan fått sortnamn efter fru Frida som tyckte så mycket om den.

 

En liten sammetsröd trädgårdsaurikel. Primula x pubescens ”Aspås Lien”

 

Från Aspås kommer en liten sammetsröd trädgårdsaurikel. Den går att spåra åtminstone tillbaka till 1930-talet och har växt på gården Aspås Lien under alla år. Där växte den i en halvmåneformad upphöjd rabatt, det berättade systrarna Anna-Lisa och Agnes-Marie för sin brorsdotter Carin som växte upp där under 1960-talet. Systrarna var födda på gården på 1920-talet och mindes att trädgårdsaurikeln fanns där redan när de var barn. Hur den kommit dit visste de inte, men kanske genom Hushållningssällskapets länsträdgårdsmästare, alternativt genom en berest faster som tog med växter hem.

 

Trädgårdsaurikeln har fått sortnamnet ”Aspås-Lien” och blir en av de sammanlagt fjorton trädgårdsaurikalar som bevaras i Nationella genbanken.

 

Trädgårdsstormhatt Aconitum xcammarum, Aspås

 

En blåvitblommande trädgårdsstormhatt med en snart hundraårig historia. År 1921–1922 byggde Sofia Persson och hennes man ett hus på orten och samtidigt planterade de björkar i en rad vid nedfarten till gården. Mellan dem planterade Sofia Persson stormhattar i runda rabatter. Stormhattarna stod i mitten av rabatterna och runt dem sattes lägre perenner och sommarblommor.

 

Med åren växte björkarna och började ta både ljus och vatten från de blommande växterna under dem. En efter en försvann perenner och sommarblommor, men stormhatten stod kvar och blommade tappert, vilket den gör än idag. ”Farmor kallade stormhatten för blåskor” minns Sofia Perssons barnbarn Ulla och berättar att den nog varit ganska vanlig i trakten när hon var barn.

 

Perenner från Evert Nilsson i Ås

 

I genbanken finns också en liten samling om tretton perenner med svenskt ursprung, det vill säga sådana som förädlats eller selekterats i Sverige. De är en viktig del av vår trädgårdshistoria och berättar om svenska plantskolor och handelsträdgårdars historia.

 

Bland de tretton som bevarats kommer sju från Evert Nilssons plantskola i Ås och är donerade till genbanken av sonen Hans. Sorter som bevaras i Nationella genbanken är till exempel trädgårdsaurikeln ”Chokladbrun”, stor blåklocka ”Snövit” och trädgårdsstormhatt ”Vitspira”.

Rosor

Under Poms inventeringar har fem tidigare okända ”Poppius”-hybrider påträffats, alla i Jämtland Härjedalen och västra Ångermanland. En av dem är ”Vaplan” som lätt känns igen på de vita och fyllda blommorna samt de glandelhåriga blombottnarna och nyponen. Vaplan kan mycket väl vara en spontan hybrid med ”Frösö” (Frösörosen), som bland annat har vita enkla blommor och glandler på blombottnen och nyponen.

 

”Vaplan” har endast påträffats på en växtplats. Fyndplatsen är idag en övergiven industritomt i jämtländska Vaplan, Krokoms kommun. Tomten ligger invid Faxån på dess sydvästra sida och i direkt anslutning till och nordost om Kustvägen. På tomten låg Waplans Mekaniska verkstad. Rosorna växte i en rabatt invid gavelväggen av det före detta kontorshuset som revs på 1970-talet. Ingen vet idag när rosen planterades vid kontorshuset och varifrån plantorna kom. Detsamma gäller två andra intressanta insamlingar på samma plats, en annan av Poms fem nya ”Poppius”-hybrider som har svagt rosatonade blommor och en gulblommig, halvfylld sort i Foetida-Gruppen som Pom funnit på flera platser i Norrland.

Krukväxter

Drottningminne

 

Från gården Drottningminne i södra Jämtland kommer denna zonalpelargon som fått gårdens namn. Sedan 1930-talet har växten i obruten följd funnits på gården och idag är det Ruth som i tredje generationen odlar och tar hand om den. På 1930-talet var det Ruths farmor som skötte om blomman. Hos farmodern stod alltid pelargonen i österfönstret i köket eller i kammarens söderfönster. Hon tyckte om starka färger och var därför extra förtjust i ”Drottningminne”. När farmodern dog fick Ruths mor ansvaret för pelargonen och därefter blev det Ruths tur att ta hand om den. Ruth har alltid minst 2 eller 3 exemplar hemma på gården för att hon ska vara säker på att den ska finnas kvar.

 

”Drottningminne” har ett kraftigt växtsätt och bladen har en svag, mörkare ring: en zonmarkering. Blommorna är halvfyllda och cerisefärgade med antydan till vita penseldrag i blommans mitt. Växten bär många blommor vilka även som avblommade sitter kvar på stjälken.