Styrelse & organisation

 

Ordförande: Robert Uitto (Region Jämtland Härjedalen)

Vice ordförande: Joel Nordqvist (Östersunds kommun)

 

Vid sidan av ordförande och vice ordförande består styrelsen av följande:

 

Ordinarie ledamöter: Olle Amelin (landsantikvarie), Trine Amundsen (Heimbygda), Malin Bergqvist (RJH), Jerker Bexelius (Östersunds kommun), John Brattmyhr (utsedd av styrelsen), Maud Herkules (RJH), Ellen Hyttsten (JLK), Robert Pettersson (utsedd av styrelsen).

 

Ersättare: Hans Cederberg (Heimbygda), Åsa Domeij-Lisensdotter (JLK), Maria Nerpin (Östersunds kommun), Maj-Britt Olofsson (RJH)