Jamtlis arkiv

 

Jamtlis arkiv består av i huvudsak två delar. Den ena är museets ämbetsarkiv, som alltså är verksamhetens arkiv. Den andra delen är faktaarkivet som rör ämnesområden som etnologi, arkeologi, konst- och kulturhistoria och kulturmiljövård. Det finns många kopplingar mellan Jamtlis föremålssamlingar och arkiven.

 

I det etnologiska materialet ingår uppteckningar, undersökningar, dagböcker, trycksaker och en stor samling pressmaterial i form av tidningsklipp. Det är både gåvor till arkivsamlingarna samt material skapat av museet. De uppteckningarna har samlats i en egen serie: ÖMEA (Östersunds Museums Etnologiska Arkiv).

 

Grunden till Jamtlis arkiv las redan i slutet av 1800-talet med uppteckningar som samlades in av Jämtlands läns fornminnesförening. Under 1950- och 60-talen samlade länsmuseet in åtskilliga folkminnen, många av dessa nedtecknade av Maj Nodermann.

 

ÖMEA består idag av drygt 4 000 uppteckningar och inspelade intervjuer. Ämnena som berörs är många, bland annat folktro, hygien, matvanor, seder och bruk. Här finns även personliga berättelser, bygdekrönikor och byhistoria. Det finns också dagböcker bevarade från bland annat en kvinnlig stins liv under 1900-talets mitt och en indelt soldat från 1800-talets andra hälft.

 

ÖMEA-materialet är delvis registrerat i en databas, som kan nås via expeditionen till Jamtlis arkiv och bibliotek.

 

I de enskilda arkiven märks som ett exempel skådespelaren och sångaren Torsten Föllingers kvarlåtenskap som innehåller både ljud, brev, silhuettklipp och tidningsklipp.

 

 

Jämtlands folkmusik

 

Jamtlis arkiv förvaltar ett stort och rikt material vad gäller Jämtlands läns folkmusik. Genom ett omfattande dokumentationsarbete under 1970- och 80-talet har en viktig del av länets musikkultur bevarats.

 

Innehållet består främst av inspelningar av folkmusik i olika tappningar, såsom spelmansmusik på fiol och dragspel samt vokalt material av visor och trallar. I arkivet finns möjlighet att lyssna på ett urval av musiken.

 

Arkeologi, byggnadsvård och bebyggelsehistoria

 

Jamtlis arkiv förfogar över ett stort material rörande Jämtlands läns förhistoria. Materialet baseras exempelvis på museets arkeologiska arbeten och består av inventeringsmaterial, kartor och ritningar från arkeologiska utgrävningar och byggnadsantikvarisk verksamhet.

 

Jamtlis byggnadsantikvariska verksamhet handlar om att på olika sätt bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För det har inventeringar av länets byggnader varit till stor hjälp och finns i Jamtlis arkiv.

 

Öppettider och kontakt

 

Expeditionen för Jamtlis arkiv finns i Gamla museet, två trappor upp.

 

Arkivets öppettider hittar du här

 

Mejla din beställning från arkivet till arkiv@jamtli.com. Om du vill att vi ringer upp, ange ditt namn och telefonnummer.

Telefon: 063–15 01 37