Bli volontär på Jamtli!

 

Vill du vara en del av ett härligt gäng och vara delaktig i ett viktigt arbete? Som volontär bidrar du till Jamtlis verksamhet genom att ge av din kunskap, ditt engagemang och din tid. Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara volontär.

 

Nytt projekt: Möten i tid och rum

 

Ett projekt där Jamtli med hjälp av medel från Socialstyrelsen vill motverka ensamhet bland äldre.

 

Jamtli vill engagera människor i länet och bilda ett forum där man kan mötas, skapa och vidmakthålla sociala kontakter – samtidigt som man utför ett mycket värdefullt arbete.

 

Vi hoppas att våra volontärer kan dela med sig av kunskaper och livserfarenheter. Målet är att nå 50% kvinnor och 50% män.

 

Läs mer

Du som är över 62 år och intresserad av historia eller äldre föremål är välkommen att delta. Du bjuds då in till en introduktionsträff där du får veta mer om projektet och kan anmäla dig som volontär. Därefter deltar du i en registreringskurs och tilldelas en uppgift i en av volontärgrupperna.

 

Vi kommer att arbeta i små grupper som träffas på ett coronasäkert sätt. Som volontär deltar du frivilligt och efter förmåga. Omfattningen är cirka en träff i veckan för- eller eftermiddag. Förhoppningsvis kommer vi också att utveckla digitala träffar, så att man kan delta i vissa moment hemifrån.

 

Projektets mål:

Att skapa samhörighet mellan volontärer, medarbetare och museet.

Att uppmuntra till medskapande av kulturarvet och samhället.

Att stärka museets roll som en plats att mötas på.

Att skapa större intresse för museets samlingsverksamhet.

Att skapa en verksamhet som kan pågå i många år.

 

Anmäl ditt intresse till Lowissa Wallgren Frånberg.

E-post: lowissa.franberg@jamtli.com

Telefon: 063-15 03 30 eller 070-554 33 30

 

Visa mindre

Varför volontera?

 

Vill du vara en del av ett härligt gäng och vara delaktig i ett viktigt arbete som du kommer ha nytta av i framtiden? Då har du hamnat rätt. Som volontär hos oss får du lära dig nya saker, träffa nya vänner och tillhöra en social gemenskap. Samtidigt som du bidrar till Jamtlis verksamhet genom att ge av din kunskap, ditt engagemang och din tid. Lägg till din egen historia till Jamtliupplevelsen.

 

Bli en del av vårt team och väx med oss, lär dig nya saker eller bygg på de befintliga. Se hur livet var här i Jämtland genom historien och hjälp oss göra historien levande som volontär här på Jamtli.

 

  • Dela med dig av dina talanger och kunskaper.
  • Träffa nya vänner.
  • Lär dig nya saker.
  • Stärk ditt CV.

 

Vi delar värdegrund

Jamtlis främsta målgrupp är barn och barn tillsammans med vuxna.  Jamtlis värdeord är Lustfyllt, Levande och Lärande. Detta genomsyrar hela verksamheten.

Vad gör man som volontär?

 

Här följer några exempel på vad du kan bidra med som volontär på Jamtli:

 

Registrera föremål och foton

I Havremagasinet där Jamtli förvarar foton och föremål kan du som volontär delta i arbetet med att identifiera, registrera och fota föremål och bilder från olika tider.

 

Baka tunnbröd

Jamtlis Gynnare har en bakgrupp där du kan vara med och baka och sälja tunnbröd vid olika evenemang under året. Du kan också vara med och baka med barn under lov eller med SFI-elever.

 

Steka kolbullar

Jamtlis Gynnares kolbullegrupp steker och säljer sina populära kolbullar vid olika evenemang under året. Här är du välkommen att vara med och steka eller sälja.

Läs mer

 

Café Slalom

Att baka till och servera i Café Slalom är en bra aktivitet för sig som gillar fika. Jamtlis Gynnare håller öppet i Café Slalom under Jamtlis evenemang.

 

Vara värd

Vid Jamtlis evenemang behövs många extra värdar som hjälper besökarna rätt och informerar om dagens verksamhet.

 

Statister

Som statist är du med och befolkar Jamtli Historieland tillsammans med våra anställda aktörer. Du spelar en roll och bär historiska kläder. Du kan delta vid träffar i olika tider samt gå historiska promenader.

 

Vinterfest

Jamtlis Gynnare har ett eget evenemang som kallas Vinterfest. Där arrangerar volontärerna bland annat en skidtävling för barn och håller öppet i Café Slalom och Bakstugan.

 

Husmanskost

Under tisdagar i februari kan du som volontär vara med och servera Jämtländsk husmanskost i Café Slalom.

 

Laga och sy

Jamtlis Gynnare har en sygrupp som träffas några gånger per år och lagar och syr historiska kläder. Ibland även textila saker till utställningar eller inredning i de historiska miljöerna.

 

Sticka

Som volontär kan du också ta på dig stickningsuppdrag till Jamtlis textilrekvisita. Du får då hem material och beskrivning och lämnar det färdiga plagget på Jamtli.

 

Mat på evenemang

Vid Jamtlis större evenemang kan du som volontär vara med och servera mat till medarbetare på Jamtli och andra volontärer.

 

Jamtli-Journalen

Tillsammans med Jamtlis medarbetare ger Jamtlis Gynnare ut en tidning två gånger per år. Målgruppen är volontärer, medarbetare på Jamtli och samarbetspartners. Som volontär kan du vara med och skriva eller fotografera.

Visa mindre

Vill du lära dig mer om hur du utvecklar volontärverksamhet med ditt kulturarv?

 

Tänk om det finns en person som älskar ditt museum? En som vill hjälpa till med vad som helst, kanske baka bullar till er. En som tar emot besökare och ger det där lilla extra. En som pratar om ditt museum med alla den känner och berättar om allt ni gör. En person som gärna arbetar kvällar och helger. En som ställer upp utan ekonomisk ersättning, bara för att personen älskar det.

 

Med en god planering och bra volontärledarskap kan det här bli verklighet på ditt museum. Vill du veta hur man gör? Vi har tillsammans med några vänner i Norden forskat på det och gjort ett utbildningsmaterial som du kan ladda ned som en pdf på svenska, engelska och flera nordiska språk. Vi kan också erbjuda föreläsningar och kurser i ämnet.

 

Här kan du läsa mer.

Vanliga frågor

 

Vad innebär det att vara volontär?

*Som volontär är du alltid frivilligt aktiv i olika verksamhetsområden och du får ingen ekonomisk ersättning.

*Som volontär hjälper du till med sådant som Jamtli inte kan åstadkomma med sin personal.

*Som volontär har du alltid stöd av en ansvarig personal för den verksamhet du genomför.

 

Vad får jag som volontär?

 

*Framför allt får du delta i Jamtlis volontärgemenskap. Du får möjlighet att träffa nya vänner, att lära dig saker och att delta i ett viktigt samhällsbyggande.

*Om du väljer att bli medlem i någon av Jamtlis volontärföreningar finns möjlighet att få rabatter på entréer och i butiken.

Ansvarig för volontär verksamhet

 

Lowissa Wallgren Frånberg jobbar med att upprätthålla och utveckla volontärverksamheten på Jamtli. Alla kontakter mellan volontärer och Jamtli går genom henne. Tack vare Jamtlis volontärer kan man skapa fler aktiviteter och öka kvaliteten på redan befintliga aktiviteter. På så vis kan hela Jamtlis verksamhet växa.

Jamtlis volontärföreningar

 

Jamtlis Gynnare

Jamtlis Gynnare är Jamtlis största och främsta volontärförening. Som Gynnare kan du vara med i nästan alla volontärverksamheter. Du bjuds in till medlemsmöten varje månad där du får information om Jamtlis verksamhet samt vilka möjligheter du som volontär för tillfället har att delta i denna.

Som gynnare kan du också samla volontärtimmar på ett aktivitetskort och efter ett antal timmar erhålla fritt årskort på Jamtli.  Utöver detta erbjuds du rabatter på entré och i Jamtli butik.

Föreningens hemsida.

 


 

Jämtlands läns konstförening, JLK

Jamtli och JLK har ett nära samarbete. Som volontär i JLK deltar du framför allt i den verksamhet som berör JLKs konstsamlingar. Det kan innebära urval och hängning av konst, guidning av vissa verk samt deltagande i konstråd. JLK arrangerar också varje år en vykortstävling tillsammans med Länstidningen. I samband med denna görs en utställning av barnens vykort i Jamtli kafe.

Föreningens hemsida.

 


 

Jämtlands fältartilleri, JFA

Vid vissa evenemang kan du som volontär delta genom att levandegöra ett historisk militärväsende på Jamtli. Det kan vara i aktiviteter kring Karolinerdagen, Daggtorpet eller beredskapstiden. Föreningen har även andra aktiviteter.

Föreningens hemsida.

Jag vill bli volontär!

  • Medgivande om att vara med i Jamtlis register över volontärer och eventuellt på bilder.