Byggnadsvård

 

Jamtli bedriver en omfattande verksamhet med inriktning på byggnadsvård, där våra byggnadsantikvarier arbetar både med att bygga upp ny kunskap kring bebyggelsen i länet samt med rådgivning.

 

Vi hjälper dig med frågor om byggnadsvård 

Jamtlis kostnadsfria rådgivning i byggnadsvårdsfrågor gäller såväl allmänheten som kommuner, församlingar och andra organisationer. Bland annat kan du  få hjälp med hur du på ett bra sätt tar hänsyn till en byggnads kulturhistoriska värden när du ska göra underhåll, bygga om eller på något sätt förändra en byggnad. Kontaktuppgifter till våra rådgivare hittar du längre ner på den här sidan. 

 

Jamtli svarar också på remisser från länets kommuner när det gäller de kulturhistoriska värdena i planarbeten, bygglov och rivningslov.

 

För allmän rådgivning i byggnadsvårdsfrågor, välkommen att kontakta:

Olof Edin, 1:e antikvarie | Tel: 063-15 01 29 | olof.edin@jamtli.com 

 

Våra tjänster

Jamtlis byggnadsantikvarier erbjuder antikvarisk kompetens vid såväl kulturhistoriska utredningar och förundersökningar inför byggnadsarbeten som vid större inventeringar.

 

Exempel på tjänster:

  • Rådgivning (kostnadsfri)
  • Dokumentation
  • Inventeringar
  • Landskapsanalyser
  • Förundersökningar och konsekvensanalyser
  • Underhålls- och åtgärdsprogram
  • Antikvariskt sakkunnig vid ombyggnader eller restaureringar
  • Kulturhistoriska utredningar
  • Informationsinsatser, bland annat skyltar och föredrag
  • Utförande av mindre restaureringsarbeten

Vill du ta hjälp av Jamtlis byggnadsantikvarier för ett projekt du arbetar med? Välkommen att kontakta:

 

Björn Olofsson, 1:e antikvarie | Tel: 063-15 01 08 | bjorn.olofsson@jamtli.com

Henrik Ylikoski, antikvarie | Tel: 063-15 01 41 | henrik.ylikoski@jamtli.com

Victoria Bly, antikvarie | Tel: 063-15 01 24 | victoria.bly@jamtli.com

Filip Kyldal, antikvarie | Tel: 063-15 01 29  | filip.kyldal@jamtli.com

 

Vad är byggnadsvård?

Byggnadsvård är ett förhållningssätt där man restaurerar och tar hand om den bebyggelse som finns runt omkring oss på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena bevaras för framtiden, att vår miljö mår bra och genom att traditionella hantverk, material och tekniker bevaras.

 

Bebyggelsen är en betydande del av landskapet som har stor påverkan på våra upplevelser och intryck. Det går att se på byggnader som minnen, eller dokument, från en viss tid. De avspeglar på olika sätt tiden då de uppfördes genom sin konstruktion, hantverk, materialanvändning, stil, placering och så vidare.

 

Byggnaderna kan också avspegla en ägares, byggherres, hantverkares eller arkitekts tankar. Det behöver dock inte finnas något skrivet eller dokumenterat om en byggnad för att det ska gå att berätta åtminstone delar av dess historia. Det finns mängder av spår som går att tyda.

Rapporter från Jamtlis byggnadsantikvarier

Här presenteras ett urval av de rapporter som producerats av Jamtlis byggnadsantikvarier.

Läs mer

Projekt inom byggnadsvård

Jamtli driver kontinuerligt olika projekt med inriktning mot kunskapsuppbyggnad om länets bebyggelse.

Läs mer

Kunskapsbank

Här tipsar vi om bra sidor som berör ämnet byggnadsvård.

Läs mer