Jamtli på lätt svenska

 

Här hittar du Jamtlis program för nyanlända. Programmen ger möjlighet att bekanta sig med Jamtli som besöksplats, få en introduktion till länets historia och öva svenska.

 

Förstagångsbesök för FB-klasser, vuxenutbildning, etableringskurser

Ett introducerande besök för nyanlända elever som ännu inte besökt Jamtli. Programmet ger möjlighet att bekanta sig med Jamtli som besöksplats, upptäcka utställningar och friluftsmuseet, samt få en introduktion till länets historia. Vi tittar på ett urval av utställningarna, besöker någon av gårdarna, hälsar på djuren (beroende på årstid) och självklart finns tid för en tur i rutschkanan!


Besöket tar cirka 90 minuter, sker på lätt svenska och planeras med utrymme för medföljande tolkar. Programmet anpassas efter gruppens ålder.

 

Max cirka 15 elever/tillfälle.

 

Språkträning

 

Besök på Jamtli för SFI-elever med särskilt fokus på språkträning

Ett mer fördjupat besök där vi fokuserar på att träna på ord och begrepp och samtala kring olika utställningsteman med koppling till deltagarnas egna erfarenheter.

 

I anslutning till respektive program finns ett uppföljningsmaterial med ”25 ord” att repetera hemma i klassrummet.

 

Välj mellan:

  • Besök i en utställning
  • Praktisk workshop

 

För vuxenutbildning är kostnaden 2 100 kr + entré.

Bokning: tel 063-15 01 27, skolprogram@jamtli.com