Hoppa till innehåll

Skolprogram för årskurs 4–6

 

Här hittar du Jamtlis skolprogram för barn i årskurs 46. Alla program ur basutbudet är gratis för skolor från Jämtland/Härjedalen.

 

Välkommen att boka ert besök på telefon 063-15 01 27, eller mejl: skolprogram@jamtli.com

 

Från och med 1 mars har Jamtli öppet onsdag–söndag. Skolprogram inomhus kan bokas även på tisdagar, men museet är då stängt för eget besök i anslutning till det bokade programmet. Här hittar du aktuella öppettider. 

Historievandring

Friluftsmuseet

 

En vandring genom tid och rum med en aktör som skiftar roll mellan olika tider. Vi besöker ett ting 1824, och upptäcker hur man levde både i staden och på landet 1895.

 

Bokningsbart under vecka 36–39.

Lämpligt från årskurs 3–gymnasiet.

Tid: 60 minuter.

Vikingatid

Bland bönder, handelsmän och asagudar

Länsmuseet

 

Under järnåldern har järnet introducerats som en nyhet. Människorna i Jämtland och Härjedalen har övergått till att bli bofasta och man lever på jordbruk och boskapsskötsel. Hur påverkar det livet när människor börjar äga sin mark?

 

Vikingautställningen på Jamtli berättar även om övergången från den hedniska tron till kristendom, handelsresor, och mycket annat.

Visa mer

 

I utställningens centrum ligger Överhogdalsbonaderna, Jamtlis 1000-åriga skatt. Vi funderar över vem som vävde dem och vilka berättelser som gömmer sig i bilderna. Vi samlas också runt trädet Yggdrasil där vi får inblick i asatrons gudar och andra väsen.

 

Tid: 60 minuter.

 

Läroplanskoppling

I centralt innehåll, kursplan i historia årskurs 4–6 ingår: De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Kristendomens införande i Norden. Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta.

 

Visa mindre

Medeltid

Bland pilgrimer, helgon och digerdödens offer

Länsmuseet

 

När Vikingatiden övergick i Medeltid övergavs asatron och i stället introducerades kristendomen och den katolska kyrkan. Vad innebar det för människorna i Jämtland och Härjedalen? Blev det bättre eller sämre?  Jämtland övergick från att vara en självständig bonderepublik till att ställas under norskt, danskt, och ännu senare svenskt styre. Hur påverkade det vardagslivet?

Visa mer

 

I Jamtlis nybyggda medeltidsutställning pratar vi om de viktiga pilgrimsfärderna. Hur långt gick man? Vad kunde hända på vägen? Varför gjorde man vandringarna egentligen, och varför gör människor detta än i dag?

 

Vi tittar på hur de äldsta kyrkorna blev till och bekantar oss med några av de viktigaste helgonen.  Vi tar också del av Digerdödens fasor och på vilket sätt farsoten drabbade Jämtland och Härjedalen. Givetvis med den pandemi vi själva upplevt i färskt minne. Var medeltiden så mörk som vi brukar tro? Finns det några spår kvar av medeltiden än i dag?

 

Tid: 60 minuter.

 

Läroplanskoppling

Ur Centralt innehåll i kursplanen i historia, årskurs 4–6: ”Kulturmöten och statsbildning i Norden, ca 800–1500. Stadsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar”.

 

Visa mindre

Krigstider

En bricka i stormakternas spel

Länsmuseet

 

Efter att Gustav Vasa blev kung 1523 fick kyrkan och staten samma överhuvud. Genom reformationen infördes en protestantisk, svensk kyrka. Sverige blev på sikt en stormakt att räkna med i Europa och krigen avlöste varandra. Vad innebar detta för Jämtland och Härjedalen? 

Visa mer

 

Jamtlis nybyggda utställning Krigstider, berättar om hur Jämtland slets mellan Danmark/Norge och Sverige under flera hundra år. Hur upplevde Jämtarna detta och vad kände de sig som egentligen? Norrmän, svenskar eller ingetdera?

 

Vi tittar på vapen och annat från de otaliga krigen, som bland annat ledde till att Jämtland slutligen blev svenskt 1645. Vi tar del av ofattbara händelser som utspelade sig i fjällvärlden i samband med Karl XII:s anfall mot Norge 1718. Vad hände med de inkallade soldaterna från Jämtland? Hur många överlevde och hur gick det för familjerna där hemma? Var stormaktstiden mål och visioner värda insatsen?

 

Tid: 60 minuter.

 

Läroplanskoppling

Ur Centralt innehåll i kursplanen i historia, åk 4–6: Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800. Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd mot kungamakten.”

 

Visa mindre

Hur många träd finns det i skogen?

Tillfällig utställning

 

I flera tusen år har människor levt i och nära skogen. Man har byggt hus, jagat, fiskat, och slöjdat. Men man har också lekt, sjungit och berättat sagor i och om skogen.

 

Utställningen Hur många träd finns det i skogen berättar om de senaste århundradena då skogen blivit en nationell resurs med stort ekonomiskt värde. Vad har det fått för betydelse i Jämtland och Härjedalen? Vad har det inneburit för skogsägare, vanliga människor och inte minst för klimat och biologisk mångfald? 

Visa mer

 

Vi bekantar oss med olika träslag, mäter träd och räknar årsringar. Vi pratar också om vad man kan äta från skogen och vad trä kan användas till. Finns det saker som idag görs av plast som kan göras i trä i stället?

 

Bokningsbart från vecka 45.

Tid: 60 min.

 

Utställningen är producerad av Västerbottens museum i samarbete med SLU och visas 27 oktober 2024–28 september 2025.

 

Foto: Andreas Palmén.

 

Visa mindre

Läslist – Läsfrämjande program med besök på Jamtli och Arkivet

 

Jamtli och Arkivet samarbetar kring att göra läsning för barn och unga extra spännande! Genom att varva läsning med besök på Jamtli och Arkiven ökar läsförståelsen och det historiska innehållet i böckerna blir konkret och mer levande. Före besöket bör klassen ha läst cirka halva boken.

 

 

Visa mer

 

Ta del av Michelle Pavers fantastiska forntidsberättelse Vargbröder, där tolvårige Torak för en kamp mot Ondskan i en värld av magi och äventyr. Genom att varva läsning med besök på Jamtli/Arkiven ökar läsförståelsen. Forntidsföremål blir konkreta genom Jamtlis forntidsutställning, medan folkmedicin och magi levandegörs i arkivet.

 

Passar årkurs 4–7.

Bokningsbart vecka 46–47, tisdag–torsdag kl 9–11 eller 12–14.

Tid: 2 x 60 minuter.

 

Välkommen att boka ert besök på telefon 063-15 01 27, eller mejl: skolprogram@jamtli.com. För hjälp med klassuppsättningar av böcker, kontakta ditt kommunala bibliotek.

 

Visa mindre

Julen förr

Länsmuseet

 

Vi gör en vandring genom Jamtlis utställningar och pratar om mat, folktro, lekar och fest. Vi bekantar oss med julbockstraditionen och kikar på 1700-talets dignande julbord. Vi avslutar programmet med en praktisk, skapande aktivitet.

 

Bokningsbar från vecka 48.

Tid: 75 minuter.

Bland blommor och förlåtanskåp

– Folkkonst i Jämtland och Härjedalen

Länsmuseet

 

Efter en lång tid av krig i Jämtland/Härjedalen kom 1700-talet med fred och ny tro på framtiden. Handeln blomstrade, vetenskapen utvecklades. Man kände att man levde i en ny tid! Bland bondebefolkningen tog sig detta bl a uttryck i vackra, dekorerade föremål, inte minst de fantastiska Jämtlandsskåpen. 

Visa mer

 

I den nyöppnade utställningen Lust & Fägring spanar vi in fantasifulla och färggranna skåp, fiollådor och andra vackra föremål. På ett lekfullt sätt upptäcker vi blommor, rosetter, fåglar, siffror och bokstäver. Vi funderar på varför det kan vara viktigt att göra vardagen vacker, och hur gör vi för att få det vackert hemma hos oss själva idag?

 

I konstateljén inspireras vi av 1700/1800-talets folkkonst och skapar egna verk med blommor, fåglar, rosetter och annan dekor! Programmet lägger stort vikt vid den skapande aktiviteten i ateljén.

 

Bokningsbart från vecka 46

Passar årskurs 2-5.

Tid: 75 minuter. 

 

Visa mindre

Handel – bland vikingar och forbönder    

Länsmuseet

 

Om handelns betydelse för utvecklingen i Jämtland/Härjedalen. Vart reste man på vikingatiden och vad fick det för betydelse för befolkningen hemma? Hur gick forböndernas handelsresor till innan handeln övergick till tågtransporter? Vilka varor sålde jämtarna och vad tog man med sig hem? Vi avslutar programmet genom att spela Forbondespelet.

 

Tid: 60 minuter.

Visa mer

 

Läroplanskoppling

I centralt innehåll, kursplan i historia ingår: Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Visa mindre

Samisk kultur  

Länsmuseet

 

Om renskötsel, seder och bruk, språk och kläder bland sydsamer förr och nu. Med hjälp av samiska föremål och Nils Thomassons fantastiska bilder pratar vi om det traditionella livet på fjället, men även om den moderna samiska kulturen. Vem är egentligen same?

 

Tid: 60 minuter.

Visa mer

 

Läroplanskoppling

I centralt innehåll, kursplan i samhällskunskap ingår: Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Visa mindre

Barn förr – vi spanar på Barnkonventionen

Länsmuseet

 

Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Men hur såg det ut förr i tiden? Vem tog hand om barnen under stenålder och vikingatid? När kom de första leksakerna? I utställningen Bondeliv ser vi hur barnen fick lära sig att bli som de vuxna. Vilka arbeten skulle man klara och när ansågs man vuxen? 1900-talet upplever vi genom bilder från Jamtlis arkiv. Vi pratar om folkskolan, barnarbete, dagis och BVC. Leksaker och barnprogram hör också till barnens värld.

Visa mer

 

 

Barnkonventionen har vi med oss och vi reflekterar kring barns lika värde, barnets bästa, barnets rätt att leka och att uttrycka sin åsikt. Har barnen det bättre idag eller hade vi velat leva i någon annan tid?

 

Visa mindre

Såsom i en spegel – porträtt under fem sekel

Nationalmuseum Jamtli

 

Vår konstpedagog gör spännande och roliga nedslag i vår senaste utställning från Nationalmuseum – Såsom i en spegel. Utställningen visar verk från statens porträttsamling – världens äldsta nationella porträttsamling! I utställningen visas personer som levt i eller verkat för Sverige från Gustav Vasas tid till idag. Alla är inte födda i landet, men de har på olika sätt bidragit till dess historia eller kulturliv. Några av konstnärerna och modellerna har anknytning till Jämtland.

Ett annorlunda porträtt

Länsmuseet och Nationalmuseum Jamtli

 

Ett skolprogram om bildspråk och budskap. I det här skolprogrammet utforskar vi utställningarna Såsom i en spegel och Blickar där vi tittar lite extra på de lite mer annorlunda porträtten. Vart går gränserna för vad ett porträtt kan vara? Kan det vara gjort av vad som helst och hur likt måste det vara? Vi funderar också kring vad porträtten vill säga mer än att visa den avbildade personen. I ateljén skapar vi skulpturala porträtt av lera och andra spännande material, där vi också försöker få in ett budskap.

Visa mer

 

Tid: 90 minuter.

 

Läroplanskoppling: 

Syfte, bild:Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner. Förmåga att kommunicera med bilder för att utrycka budskap. Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

 

I centralt innehåll, kursplan i bild ingår:Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

 

Visa mindre

Vad är konst?

 

Ett översiktligt skolprogram som orienterar sig i konsten då och nu. Vad var konst förut och vad är konst nu? Kan konst vara vad som helst och vad kan konst vara bra för? Hur gör man på en konstutställning och vem får egentligen kalla sig för konstnär? Och hur gör man egentligen när man tittar på konst?

 

Ett skolprogram med spännande nedslag i konstens värld. Kan passa bra som start för ett konstprojekt i skolan eller som en allmänbildning kring vad konst är. I konstateljén prövar vi konstens gränser och gör egna konstverk.

Visa mer

 

Obs, finns även som digitalt program!

 

Bokningsbart från 1 november.

Passar alla årskurser – anpassas efter ålder.

Tid: 90 minuter.

 

Visa mindre

Jamtli kommer till skolan

Boka en lustfylld och lärorik lektion som ges på plats i ditt klassrum. En av Jamtlis pedagoger fyller bilen med föremål, rekvisita och annat kul...

Läs mer

Digitala skolprogram

Använd Jamtli som digital resurs i din undervisning! Vårt utbud funkar både som ett komplement till ett fysiskt besök eller som ett alternativ för er...

Läs mer

Årskurs 7 – gymnasiet

Här hittar du Jamtlis skolprogram för högstadie- och gymnasieelever. Alla program är gratis för skolor från Jämtland/Härjedalen.

Läs mer