Skolprogram för årskurs 7 – gymnasiet

 

Här hittar du Jamtlis skolprogram för högstadie- och gymnasieelever. Alla program ur basutbudet är gratis för skolor från Jämtland/Härjedalen.

 

Bokning gör du på telefon 063-15 01 27, eller mejl: skolprogram@jamtli.com

Historievandring

Friluftsmuseet

 

En vandring genom tid och rum med en aktör som skiftar roll mellan olika tider. Vi besöker ett ting 1824, och upptäcker hur man levde både i staden och på landet 1895.

 

Passar alla åldrar

Tid: 60 min

Vecka 36-37

Barn förr – vi spanar på Barnkonventionen

Länsmuseet

 

Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. Men hur såg det ut förr i tiden? Vem tog hand om barnen under stenålder och vikingatid? När kom de första leksakerna? I utställningen Bondeliv ser vi hur barnen fick lära sig att bli som de vuxna. Vilka arbeten skulle man klara och när ansågs man vuxen? 1900-talet upplever vi genom bilder från Jamtlis arkiv. Vi pratar om folkskolan, barnarbete, dagis och BVC. Leksaker och barnprogram hör också till barnens värld.

Läs mer

 

Barnkonventionen har vi med oss och vi reflekterar kring barns lika värde, barnets bästa, barnets rätt att leka och att uttrycka sin åsikt. Har barnen det bättre idag eller hade vi velat leva i någon annan tid?

Visa mindre

 

Vikingatid

Länsmuseet

 

Om vardagslivet på vikingatiden. Hur påverkas människan när man blir bofast och börjar äga sin mark? Vilka seder och bruk har vi kvar från vikingatiden idag? Vem vävde de tusenåriga Överhogdalsbonaderna och vad berättar de om tiden runt år 1000 e kr?

 

Tid: 60 min

Läs mer

 

Läroplanskoppling

I centralt innehåll, kursplan i historia ingår: De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Kristendomens införande i Norden. Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta.

Visa mindre

Manligt och kvinnligt

– Från hustavla till pappaledighet

Länsmuseet

 

På vilket sätt har uppdelningen i manligt och kvinnligt haft betydelse genom tiderna? Vi pratar om kvinnors och mäns roller med fokus på arbetsliv, maktrelationer och identitet. Vilka arbetssysslor har varit könsbundna? Vem bestämde i hemmet i bondesamhället?

När vi kommer till 1900-talet tar förändringarna fart med kvinnlig rösträtt, rätt till utbildning, fri abort och andra reformer.

Läs mer

Vad har vi för föreställningar och eventuella fördomar kring manligt och kvinnligt idag? Är begreppen ens aktuella att använda eller är det dags att lägga dem på hyllan?

 

Åk 4-gymnasiet

Tid: 60 min

Från vecka 40

Visa mindre

Så som i en spegel – porträtt från fem sekler

Nationalmuseum Jamtli

 

Vår konstpedagog gör spännande och roliga nedslag i vår senaste utställning från Nationalmuseum – Såsom i en spegel. Utställningen visar verk från statens porträttsamling – världens äldsta nationella porträttsamling! I utställningen visas personer som levt i eller verkat för Sverige från Gustav Vasas tid till idag. Alla är inte födda i landet, men de har på olika sätt bidragit till dess historia eller kulturliv. Några av konstnärerna och modellerna har anknytning till Jämtland.

 

Tid: 60 min

Från vecka 41

Identitet, budskap och makt i porträtt

Nationalmuseum Jamtli

 

Ett skolprogram om hur man väljer att framställa sig själv. Vem är du? Vem vill du vara och hur vill du att andra ska komma ihåg dig? I det här programmet utforskar vi utställningen Såsom i en spegel – porträtt från fem sekler och tittar lite extra på olika symboler, kläder, gester och blickar som avslöjar något om den som är porträtterad. Vi funderar på likheter och skillnader med hur man idag framställer sig på sociala medier. I ateljén gör vi egna porträtt i kollageteknik där vi mixar och blandar, överdriver identiteter och skapar nya ideal. Vilka nya slags personer hamnar i vårt porträttgalleri?

Läs mer

 

Tid: 90 min

Från vecka 41

 

Läroplanskoppling: 

Syfte, bild: Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner. Förmåga att kommunicera med bilder för att utrycka budskap.

 

I centralt innehåll, kursplan i bild ingår: Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna. Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar. Bilder som behandlar identitet och maktrelationer, till exempel sexualitet, etnicitet och kön. Hur dessa perspektiv gestaltas och konstrueras.

Visa mindre

Vad är konst?

 

Ett översiktligt skolprogram som orienterar sig i konsten då och nu. Vad var konst förut och vad är konst nu? Kan konst vara vad som helst och vad kan konst vara bra för? Hur gör man på en konstutställning och vem får egentligen kalla sig för konstnär? Och hur gör man egentligen när man tittar på konst?

 

Ett skolprogram med spännande nedslag i konstens värld. Kan passa bra som start för ett konstprojekt i skolan eller som en allmänbildning kring vad konst är. I konstateljén prövar vi konstens gränser och gör egna konstverk.

Läs mer

 

Obs, finns även som digitalt program!

 

Passar alla årskurser – anpassas efter ålder.

Tid: 90 min

Från vecka 41

Visa mindre

Jamtli kommer till skolan

Boka en lusfylld och lärorik lektion som ges på plats i ditt klassrum. En av Jamtlis pedagoger fyller bilen med föremål, rekvisita och annat kul...

Läs mer

Digitala skolprogram

Använd Jamtli som digital resurs i din undervisning! Vårt utbud funkar både som ett komplement till ett fysiskt besök eller som ett alternativ för er...

Läs mer

Utställningar

I Jamtlis utställningar kan du utforska Jämtlands och Härjedalens historia, konst och kulturmiljö och ta del av måleri från Sveriges främsta konstnärer på Nationalmuseum Jamtli....

Läs mer