Kunskapsbank arkeologi

 

Här hittar du kunskapsmaterial om länets förhistoria samt länkar till bra sidor med anknytning till arkeologi och kulturmiljövård.

Forntidsbilder – Hällristningar och hällmålningar i norra Sverige

 

I vårt område finns tio platser med hällristningar och samtliga finns i ett väst-östligt stråk från västra Jämtland tvärs över mot Bottenvikskusten. Man har funnit sju platser med hällristningar i Jämtland men bara en i Ångermanland och två i Västerbotten. Ristningarna vid Nämforsen i Ångermanland är med sina drygt 2000 figurer en av de mest omfattande hällristningsplatserna i Skandinavien. Märkligt nog är inga forntida hällristningar kända vare sig i södra eller norra Norrland.

Ladda ner skriften (pdf)

Artiklar

 

(Alla artiklar öppnas som Pdf)

 

 

Länksamling

Här tipsar vi om andra bra sidor med anknytning till arkeologi och kulturmiljövård.

 

Upptäck Sveriges historia

Sveriges länsmuseer, bland annat Jamtli, tipsar om intressanta besöksmål. Sidan uppdateras kontinuerligt med spännande platser i Jämtland som är värda ett besök.

 

Fornsök

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om lämningar från äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Informationen kommer främst från fältinventeringar som utförts runtom i landet samt från arkeologiska utredningar och undersökningar.

 

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med ansvar för kulturmiljö och kulturarv.

 

Länsstyrelsen i Jämtlands län – Kulturmiljö

Länsstyrelsen beslutar utifrån kulturminneslagen i ärenden som rör fornlämningar och kulturmiljö i Jämtlands län.

 

Gaaltije – Sydsamiskt museum

Gaaltije fungerar som ett kultur- och informationscentrum om sydsamisk kultur. De driver flera projekt som berör arkeologi och samiska kulturmiljöer.

 

Bäckedals Folkhögskola

På Bäckedals folkhögskola i Härjedalen kan du bland annat läsa kurser i forntida hantverk.

 

Spår från 10 000 år

Informationsportal om arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i Västerbottens län.