Hoppa till innehåll

Kunskapsbank arkeologi

 

Här hittar du kunskapsmaterial om länets förhistoria samt länkar till bra sidor med anknytning till arkeologi och kulturmiljövård.

 

Gå direkt till:

Fälthandbok i arkeologisk inventering

 

I samarbetet med Uppsala universitetet har Jamtlis arkeologer tagit fram en handbok i arkeologisk inventering.

Visa mer

 

Bakgrunden till detta är att det i dag råder brist på inventerande arkeologer i Sverige och Riksantikvarieämbetet har i olika rapporter flaggat för att detta kommer bli ett problem i framtiden. Alla landets länsstyrelser har också påtalat problemet i flera år. Det finns i dag ingen utbildning i arkeologisk inventering där arkeologer kan få en gedigen och bra utbildning som komplettering till den arkeologiutbildning som finns på universitet och högskolor i dag. Inventering har varit något som man lärt sig som yrkesverksam och längre tillbaka skedde detta i samband med de fornminnesinventeringar som Riksantikvarieämbetet bedrev. I dag bedrivs inte fornminnesinventering som ett stort landsomfattande projekt längre och den lärandemiljö som detta innebar finns inte längre.

 

I ett försök att hitta vägar till lösning på detta problem har Jamtli och Uppsala universitet (med finansiering av Riksantikvarieämbetet FoU) dels tagit fram en kursplan för en investeringskurs, dels har Jamtlis arkeologer skrivit en handbok i arkeologisk inventering.

 

Handboken är fri att använda om man ska utbilda inventerande arkeologer. Dock ska man vara medvetet om att den har ett norrländskt perspektiv till viss del då det är den kontexten som Jamtli arbetar i. Utöver det bör man ha i åtanke att enbart handboken inte gör en inventerare, det gör heller inte en kurs på 7,5 hp, utan som komplement till detta behövs många fältsäsonger i skog och mark för att skaffa sig erfarenheter om ett stort antal lämningstyper och landskapsbilder.

 

Ladda ned handledningen här.

 

Visa mindre

En del av historien om Sverige

 

I samband med SVTs serie Historien om Sverige har Jamtlis arkeologer Anders Hansson och Anna Engman spelat in filmer med kommentarer kring Jämtland och Härjedalens historia.

 

Du kan se filmerna här (på YouTube). (Filmerna är otextade).

I spåren av Sankt Olav – Pilgrimspodden

 

Selångers Pilgrimscenter spelade under 2019–2022 in några avsnitt i en poddserie de kallade I spåren av Sankt Olav – Pilgrimspodden. Programledare för samtliga avsnitt var Nils Johan Tjärnlund, vetenskapsjournalist och författare uppvuxen i Selånger.

Visa mer

 

Syftet med podden var att berätta om Sankt Olavsleden som går mellan Selånger och Trondheim. Här ska man få veta mer om hur det gick till när Norden kristnades, hur legenden kring Sankt Olav kom till och hur livet tedde sig längs med leden under framför allt medeltiden.

 

Tre av avsnitten är kopplade till Jämtland: Sydsamisk historia längs Sankt Olavsleden (Anki Solsten, Gaaltije), De gåtfulla Överhogdalsbonaderna (Torgärd Notelid, Jamtli) och Det sägenomspunna Frösön (Anna Engman, Jamtli).

 

Här kan du lyssna på podden (Spotify).

 

Visa mindre

Forntidsbilder – Hällristningar och hällmålningar i norra Sverige

 

I vårt område finns tio platser med hällristningar och samtliga finns i ett väst-östligt stråk från västra Jämtland tvärs över mot Bottenvikskusten. Man har funnit sju platser med hällristningar i Jämtland men bara en i Ångermanland och två i Västerbotten. Ristningarna vid Nämforsen i Ångermanland är med sina drygt 2000 figurer en av de mest omfattande hällristningsplatserna i Skandinavien. Märkligt nog är inga forntida hällristningar kända vare sig i södra eller norra Norrland.

Ladda ner skriften (pdf)

Artiklar

 

(Alla artiklar öppnas som Pdf)

 

 

Länksamling

Här tipsar vi om andra bra sidor med anknytning till arkeologi och kulturmiljövård.

 

Upptäck Sveriges historia

Sveriges länsmuseer, bland annat Jamtli, tipsar om intressanta besöksmål. Sidan uppdateras kontinuerligt med spännande platser i Jämtland som är värda ett besök.

 

Fornsök

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om lämningar från äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Informationen kommer främst från fältinventeringar som utförts runtom i landet samt från arkeologiska utredningar och undersökningar.

 

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med ansvar för kulturmiljö och kulturarv.

 

Länsstyrelsen i Jämtlands län – Kulturmiljö

Länsstyrelsen beslutar utifrån kulturminneslagen i ärenden som rör fornlämningar och kulturmiljö i Jämtlands län.

 

Gaaltije – Sydsamiskt museum

Gaaltije fungerar som ett kultur- och informationscentrum om sydsamisk kultur. De driver flera projekt som berör arkeologi och samiska kulturmiljöer.

 

Bäckedals Folkhögskola

På Bäckedals folkhögskola i Härjedalen kan du bland annat läsa kurser i forntida hantverk.

 

Spår från 10 000 år

Informationsportal om arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i Västerbottens län.