Vikingar

 

Utställningen Vikingar utgör ramen omkring de unika Överhogdalsbonaderna och sätter in dem i ett tidsmässigt sammanhang. Historien presenteras genom nio olika gestalter ur Jämtlands och Härjedalens vikingatid, huggna ur väldiga träblock.

 

Utställningen visas i länsmuseet.

 

Praktfulla smycken, vapen, redskap och leksaker visas upp så du kommer dem riktigt nära. Missa inte den fantastiska verktygsuppsättningen från Drocksjön, nedlagda i en grav på 600-talet e Kr, men i form och utförande likt de verktyg vi använder än i dag. Verktygen ligger hos gestalten Hantverkaren.

 

När du besöker vikingautställningen kan du avsluta besöket med att titta in i en modell av ett vikingahus, där gestalterna går runt som levande människor.