Stenålderns fångstfolk

 

Utställningen Fångstfolk visar de villkor och förutsättningar som de människor som först befolkade  området som idag är Jämtland och Härjedalen levde under.

 

Utställningen visas i länsmuseet.

 

För 9000 år sedan smälte inlandsisen bort i trakterna av det nuvarande Jämtland och Härjedalen. Snart därefter kom de första människorna, på jakt efter nya fångstmarker. Under de följande 7000 åren levde vi som jägare, fiskare och samlare i grupper om 20–25 personer, som flyttade efter årstiderna och tillgången på villebråd.

 

I utställningen visas bland annat hur en fångstboplats kunde se ut, vad man åt och varför deras redskap och vapen såg ut som de gjorde. Tiden som gått och utvecklingen som skett sätts i perspektiv när vi upptäcker att det runt om i världen fortfarande finns människor som lever ungefär på samma sätt som folk gjorde i Jämtland och Härjedalen under många tusen år.