En grupp människor i en utställningssal

Besök på Nationalmuseum Jamtli med din skolklass

 

Nationalmuseum Jamtli är ett nära samarbete mellan Nationalmuseum och Jamtli. I utställningssalen finns utställningar med verk ur Nationalmuseums samlingar. Jamtli erbjuder visningar och program för skolklasser med utgångspunkt i aktuell utställning.

 

Såsom i en spegel porträtt under fem sekel

Utställningen visas mellan 4 oktober 2023 och 9 mars 2025. 

 

Under hösten slår utställningen Såsom i en spegel – porträtt under fem sekel upp portarna med originalverk från Nationalmuseums samlingar. Sverige har världens äldsta porträttsamling och som titeln antyder är det en utställning med fullt fokus på porträtt från olika tider. Här möter vi porträtt av såväl Gustav Vasa som Zlatan, Drottning Kristinas dödsmask och konstnärliga självporträtt. Ett porträtt handlar ofta om mer än personen vi ser på bilden – makt, ära, yrkesskicklighet, odödlighet eller självuttryck. Idag är vi vana att se oss själva och de runt oss på bild, men historiskt sett har det inte varit lika självklart att bli avbildad. Porträttet som konstgenre har alltid varit populärt, men genom tiderna har dess syfte och betydelse förändrats.

 

Kom till Nationalmuseum Jamtli och lär mer om porträttens betydelse då och nu, personerna i bilderna, konstnärerna bakom tavlorna och de många tecken och symboler som döljs i konstverken! 

 

Se vilka skolprogram vi erbjuder här nedan. Varmt välkomna!   

 


 

Bokningsbara skolprogram

 

Här hittar du höstens program för de olika årskurserna.

 

Skolprogram digitalt

 

Vissa program erbjuds också digitalt. Läs mer under fliken Digitala skolprogram.

 


 

Bokning: 063-15 01 27, skolprogram@jamtli.com

 

Har ni egna idéer och förslag på vad ni som skolklass skulle vilja göra, kontakta gärna vår konstpedagog, Max Green Ekelin, på max.green.ekelin@jamtli.com

 


 

Nationalmuseum Jamtli är ett pedagogiskt rum där eleverna får gemensamma upplevelser och referensramar i en lekfull och berikande lärandemiljö. Alla skolprogram kopplas till läroplanen. Ofta gäller det förstås bildämnet då Nationalmuseum Jamtli sätter konsten i första rummet, men även historia, svenska, och religion berörs. Konsten formas i en samtida kontext och berättar mycket om den tidens sätt att tänka och leva. Ett besök på Jamtli bidrar till att stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet. Under ett skolprogram möter eleverna såväl historiska som samtida verk och får möjlighet att reflektera och diskutera kring den tidens sätt att tänka, leva och uttrycka sig. I jämförelsen mellan gammalt och nytt blir det också tydligt hur historien och samhället utvecklas under tid. Under programmens skapande aktivitet får eleverna pröva på olika material och tillvägagångsätt inspirerade av aktuella utställningar. Här ges eleverna chans till bearbetning och reflektion. I våra skolprogram jobbar vi ofta med nyckelord som kreativitet, historia, samtid, bildspråk, budskap, uttryck, identitet, representation och makt.

 

Från läroplanen:

Eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och tolkas. De får erfarenheter av visuell kultur i form av fotografi, design, konst, arkitektur och miljöer. Eleverna får möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer bilder och utvecklar sin kreativitet samt möjlighet att lära om bilder i olika kulturer, både nutid och historiskt och hur man kan kritiskt granska och tolka dessa bilder. (Lgr22, bild)

Historiemedvetande, kunskaper om historiska förhållanden, hur det förflutna format nutiden, olika perspektiv på hur bruket av historiska berättelser kan påverka människors identiteteter, värderingar och föreställningar. (Lgr22, historia)

Vilken roll religionen spelat i samhället och hur kristna traditioner påverkat det svenska samhället. (Lgr22, religion)

I mötet med konsten utvecklar eleverna kunskaper i och om svenska språket och i mötet med olika typer av texter och annat estetiskt berättande ges eleverna förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.(Lgr22, svenska)