En tjock bok

Museiregler och varför de finns

 

I museet finns föremål, målningar och skulpturer gjorda av människor som levt under många århundraden, från stenåldern och fram till idag på 2020-talet. Vi visar mer än 4 000 föremål och originalverk som var och en är unika i sitt slag. Av den anledningen har vi värdar i utställningarna som påminner besökare om de regler som finns för att skydda föremålen och konstverken.

 

 

Väskförbud

Jamtli följer Polisens beslut om väskförbud vid evenemang, läs mer om beslutet på Polisens webbsida.

 

Detta förbud gäller alla väskor, med undantag för skötväskor och medicinväskor.

 

Här kan du läsa Polisens egna frågor och svar om väskförbudet.

 

Väskförbud under ordinarie öppettider

Av säkerhetsskäl har Jamtli justerat reglerna för vad som får tas med in i museibyggnaden under ordinarie öppettider:

 

  • Inga väskor större än 40x38x36 cm får tas med in i museet.
  • Barnvagnar som tas med till Jamtli får inte innehålla annan last än en skötväska. Vid evenemang skall skötväskan visiteras av behörig personal. Tillhörigheter får inte förvaras i eller runt barnvagnar som parkeras.
  • Extra kläder får tas med om de bärs i handen. De får inte packas i en väska.

 

Väskor och andra föremål som lämnats obevakade – inomhus eller i friluftsmuseet – kommer att omhändertas omgående.

 

Museiregler

Vi rör inte föremålen eller konsten
Även om det inte syns eller känns är vi alltid lite kladdiga om fingrarna. Det salt och fett som naturligt finns på händerna lämnar märken och orsakar därmed svåra skador på konstverken och föremålen om vi tar på dem. Det är därför inte tillåtet att, ens försiktigt, röra konsten eller föremålen i museet.

 

Vi tar inte med oss stora väskor, ryggsäckar, paraplyer, gåstavar, selfie-sticks eller stativ
Det är lätt att råka stöta till föremålen och konstverken i utställningarna, särskilt om det är trångt. Därför är det inte tillåtet att ta med ryggsäckar, större väskor och paraplyer med mera in i utställningarna. Överfyllda barnvagnar med kläder och väskor = som om någon bär på sakerna. Väskor max A4-storlek.

  • Undantag – väskor med medicin i.
  • Undantag – kryckor

 

Vi tar inte med oss ytterplagg i utställningarna

Är plaggen fuktiga eller snöiga så påverkar de klimatet i utställningarna. Bär man på kläderna är det lätt hänt att man svänger runt och fastnar i något.

 

Växter
På Jamtli finns inga växter och det är heller inte tillåtet att ta med blombuketter in på Jamtli, då blomlarver och insekter kan vara skadliga för föremålen och konsten i utställningarna.

 

Vi tar inte med oss vattenflaskor eller annan dryck eller mat
För att inte riskera spill och kladd är det inte tillåtet att ta med mat eller dryck in i utställningarna.

 

Vi har skor utan broddar
Skor med broddar kan lämna märken och sliter extra mycket på golven.

 

Djur

Hundar eller andra djur är inte välkomna i utställningarna eller i de kulturhistoriska byggnaderna.

  • Undantag – hundar i arbete.