Blickaratt se och bli sedd

 

Utställningen visas i länsmuseet till och med 1 september 2024. 

 

När vi betraktar ett porträtt kan vi känna att den som porträtterats tar plats och iakttar oss. Även vi som betraktar ett porträtt är präglade av våra föreställningar och erfarenheter. Porträttet kan väcka minnen till liv, som tidigare svårigheter eller glädjeämnen. Vi kan tolka och bearbeta vårt förflutna. I porträtt präglat av fantasier och symboler är vår frihet i tolkningen stor.

 

Jämtlands läns konstförening, JLK, har valt att kalla utställningen för Blickar för att betona mångtydigheten i betraktandet. Här finns den individuella blicken hos såväl konstnären som åskådaren, men även hos modellen själv. De verk som valts ur Jamtlis konstsamling är i många olika tekniker: olja, gouache, akvarell, grafik med litografi och etsning, tusch, skulptur, foto och film.

 

Utställningen har producerats av JLK, i samarbete med Jamtli. Samtliga verk ingår i Jamtlis stora konstsamling, som omfattar i runda tal 3500 verk. Enligt JLK:s stadgar är en av föreningens uppgifter att köpa in verk till denna samling.