Bondeliv

 

I utställningen Bondeliv får du en inblick i jord- och skogsbrukskulturen i Jämtland och Härjedalen under 1600–1800-talet. Lär dig om kvinnan och mannens olika roller, se föremålen som användes på gårdarna och ute på fälten och följ med på en färgsprakande bröllopsfest!

 

Utställningen visas i länsmuseet.

 

I det svenska bondesamhället var hushållet en ekonomisk enhet där arbetsuppgifterna var strängt fördelade mellan könen. I stor utsträckning rådde självhushållning och människorna måste vara kunnig i en mängd olika arbeten för att klara sig. 

 

Historiskt sett är det mannens uppgifter och roller som fått ta plats, i Jamtlis utställning lyfts kvinnan fram som den frontfigur hon faktiskt var.

 

Kvinnans värld och ansvarsområden

 

Kvinnan skötte allt som hade att göra med hem, mat, kläder, djurhållning, vård och omsorg – saker som inte lämnat så stora spår i historien, men som var avgörande för att livet på bondgårdarna skulle fungera.

 

I Jamtlis utställning möter besökaren henne mitt i vardagen, omgiven av krävande arbetsuppgifter som pockar på hennes uppmärksamhet. 

 

Här visas också en samling unika vardagstextilier och världens kanske äldsta skurborste! Hennes djupa kunskaper om de textila materialen och vad de användes till får en egen presentation.

 

Forbönder

 

Vintertid fyllde männen sina slädar med järn, skinn, tyger, smör och fågel och gav sig iväg på långväga handelsresor från Levanger i väster till Stockholm i söder. Här mötte jämtarna världen och bytte till sig saltad fisk och franska viner, vackra tyger och exotiska kryddor.

 

Följ med på den riskfyllda resan över fjället med häst och for-släde. Bekanta dig med handelsresans speciella ord och uttryck och lär dig hur man väger varor med besman!

 

Var höll mannen hus?

 

Mannen var nästan alltid borta från hemmet – i skogen, vid blästerugnen, på ängsslåtter, på handelsresa eller på jakt. Vi följer honom i skog, myr, fjäll och sjö – det vidsträckta område som behövdes för att överleva på en gård. 

 

Utställningen är gjord som en stiliserad skog, där du får möta mannen i alla hans sysslor. Du kan också genom föremålen imponeras av hans mångsidighet och stora hantverkskunnande. Man slås av hur många yrken han egentligen hade!

 

Lust och fägring 

 

Vardagslivet i bondesamhället må ha varit hårt under 1700- och 1800-talen, men det var inte utan sina lustfyllda avbrott! 

 

Genom vacker musik, färgrika tyger och särpräglade föremål visas i utställningen en traditionell bröllopsfest. Släkt och vänner från när och fjärran träffades, de vackraste husgeråden, stånkorna och supkopparna togs fram och man åt, drack och dansade i dagarna tre. Här fick de unga en möjlighet att lära känna varandra. På så sätt bereddes grunden för fler bröllop i bygden.

 

Utställningen visar hur man klädde sig till fest i Jämtland och Härjedalen, samt ett urval praktfulla yllebroderier, vävnader och ryor ur museets samlingar. Vackra målade skåp och Pehr och Göran Sundins efterlämnade schabloner, förlagor och målarutrustning ger en inblick i bygdemålarnas verksamhet. Perioden 1750 -1850 var en guldålder när det gäller folkkonst!

 

På vandring genom en mörk tid

 

Sjukdom, död och farsoter var en ständigt närvarande del i det svenska bondesamhället. Livet var oförutsägbart och många faror lurade. I en korridor i utställningens bortre del får du möta några av dem.

 

I utställningen kan du sedan fortsätta genom en svår och blodig epok i Jämtlands historia. I hundratals år kämpade Sverige och Danmark-Norge om kontrollen över området och jämtarna fick betala ett högt pris, om och om igen.