Bakgrund till Nationalmuseum Jamtli

 

Nationalmuseum Jamtli invigdes 2018 och är ett samarbete mellan Jamtli och Nationalmuseum Stockholm.

 

Syftet är att nå ut med Nationalmuseums stora konstsamling till en större publik och samtidigt förena samlingen med Jamtlis pedagogiska verksamhet. Utöver utställningsdelen finns en konstateljé för möten och kreativt skapande.  

 

Nationalmuseum Jamtli består av en byggnad på ungefär 1500 kvadratmeter på Jamtlis museiområde. Byggstart var december 2016 och invigningen i juni 2018. Byggnaden är ritad av Henning Larsen Architects och utöver utställningshallen innehåller den en konstpedagogisk verkstad.

 

Här är organisationerna som möjliggjort Nationalmuseum Jamtli

 

Nationalmuseum Jamtli har möjliggjorts genom EU:s Regionala strukturfonder, Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen och ett brett samarbete med näringslivet där Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Östersundshem, Länsförsäkringar Jämtland, Persson Invest, Jamtlis Gynnare, Jämtkraft, Jämtlands läns konstförening, Diös, Attacus Invest, Lundstams Återvinning, Oscarson Invest, Toréns Entreprenad AB, Sparbanksstiftelsen Jämtlands län, Föreningen Gamla Östersund och Kvinnliga Föreningen Gamla Östersund är viktiga samarbetspartners, både finansiellt och i sitt övriga engagemang. Tillkommer gör även Assa Abloy och Bilbolaget genom sina respektive insatser.