Fortbildning för lärare

 

Jamtli erbjuder löpande fortbildning för lärare eller annan personal, till exempel inom vård och omsorg, kring olika teman eller inför nya utställningar och program. Dessutom finns möjlighet att boka föreläsningar och mer utvidgade kurser efter eget önskemål.

 

Just nu har vi inga planerade fortbildningstillfällen.