Fortbildning för lärare

 

Jamtli erbjuder löpande fortbildning för lärare eller annan personal, till exempel inom vård och omsorg, kring olika teman eller inför nya utställningar och program. Dessutom finns möjlighet att boka föreläsningar och mer utvidgade kurser efter eget önskemål.

 

Välkommen till fortbildningsdagar i tidsresemetod på Jamtli!

 

Vill du prova på att göra egna tidsresor? Sedan slutet av 1990-talet erbjuder Jamtli kurser i tidsresemetod. Som pedagog inom museum, förskola eller skola kan du genomföra tidsresor i närmiljön, till exempel en hembygdsgård eller kulturmiljö, eller i klassrummet! Jamtli kan stötta med faktamaterial, rekvisita och fortbildning. Kursen vänder sig till pedagoger verksamma i Norden, samt medlemmar i hembygdsföreningar. Välkommen till Jamtli i Östersund!

 

Tisdag 24 oktober–onsdag 25 oktober 2023

 

Tema: ”Uppväxtvillkor, omvårdnad och folktro – om de allra yngsta barnen”

 

Föreläsningar, visning och workshops

 

  • Tidsresan i teori och praktik – Britt-Marie Borgström, senior museipedagog/förskollärare, Jamtli.
  • Barn förr – visning där vi spanar på Barnkonventionen.
  • Synen på de yngsta barnen i bondesamhället – Marianne Liliequist, professor emirita i etnologi, Umeå universitet.
  • Skötsel, klädedräkt och barnmöbler.
  • Vi gör en tidsresa – ”Mor Sofia väntar smått – blir det en pojke eller flicka?”

 

Pris: 3 300 kr + moms (2 500 kr för verksamma i Region J/H)

 

Detaljerat program kommer under våren

 

Anmälan och information: malin.backstrom@jamtli.com