Friktion – Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet


11 May 2022 - 28 August 2022