Tolkningar av museum – Konstlinjen på Åredalens folkhögskola

 

Utställningen visas i Jamtli Kafé till och med 14 april 2024. 

 

Deltagare från konstlinjen på Åredalens folkhögskola ställer ut verk i olika tekniker i Jamtli kafé. Detta årliga samarbete har tagit avstamp i tankar kring museet som institution – hur ser deltagarna på museet som plats? Vilka associationer väcker det? Och går det att utmana idéerna om vad ett museum är och ska vara? Deltagarna har besökt Jamtli och fått inblick i museets olika delar – en plats för konst, en plats för gamla föremål, en plats för pedagogik, en plats för nöjen och upplevelser. Vilka tankar och idéer som väckts utifrån temat har varit lika olika som eleverna själva.