Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Tillfälliga utställningar

Jamtlis tillfälliga utställningar tar upp aktuella former och trender inom konst, foto och samhällsutveckling och belyser intressanta historiska teman både från förr och nu.

Boka skolprogram på telefon tel + 46 63-15 01 27.
Visningar, after work och andra arrangemang bokas på tel + 46 63 15 01 07.

28 maj 2019–19 april 2020

Från gryning till skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900

Nationalmuseum Jamtli

 

1800-talets sista decennier var en tid av radikal utveckling i konstens Norden. Unga konstnärer tröttnade på den konservativa atmosfären vid konstakademierna där historiemåleriet värderades högst. En efter en sökte sig flera av de mest begåvade eleverna utomlands, i de flesta fall till Frankrike och Paris. Här upplevde man plötsligt frihet. Inte minst genom att kvinnliga konstnärer mötte långt bättre villkor i Paris än hemma i Norden. Eva Bonnier och Harriet Backer var framträdande bland skandinaverna. Långt borta från historiemåleriets artificiella bildvärld kunde man istället rikta blicken mot verkligheten, för att måla denna med samma inlevelse och allvar.

Läs mer

 

Omkring 1890 började man efterlysa en mer tydligt nationell nordisk konst. Röster höjdes för att få konstnärerna att återvända hem, för att måla de egna länderna på ett sätt som uttryckte deras särart. I Sverige kan man beskriva utvecklingen som om man gick från gryning och dagsljus till skymning och kvällsljus. Främst inom landskapsmåleriet men på sätt och vis även inom porträttmåleriet som blev mer introvert.

 

Utställningen avrundas med en serie skymningsmotiv. Från interiörer med umgänge runt bord med levande ljus, till Eugène Janssons suggestiva vyer från Stockholm. Litteraturen var nu som tidigare en viktig ingång till bildkonsten. I Sverige rörde sig till exempel Strindberg i staden på ett sätt som för tankarna till Charles Baudelaire och Émile Zola. Staden rymde snart sin egen mytologi som tillsammans med att läsarens respektive betraktarens fantasi bereddes större inflytande gjorde bilder som den här till starka och närmast dramatiska upplevelser trots att ingenting utspelar sig i dem – ett folktomt stadsrum som bildar scen för betraktarens fantasi.

 

Visa mindre

29 oktober 2019–8 mars 2020

Oknytt!

De underjordiska, småfolket, trolltyg eller naturväsen – oknytt har många namn och skepnader. Oftast verkar de vara osynliga för människor, men det finns spännande historier att läsa om de flesta oknytt. För den som har mött en liten vresig gårdstomte i stallet eller ett stort bullrande troll i skogen vill ju gärna berätta om det!

 

Läs mer

 

I Jamtlis arkiv finns över tvåtusen uppteckningar om folktro och sägner. De flesta historierna har återberättats från mitten av 1850-talet till mitten av 1950-talet. De kan handla om besvärjelser för att få en bra skörd men också om möten med övernaturliga väsen och hur man skyddar sig mot lurande faror i skog och mark.

Jamtli kan varken bekräfta eller förneka att oknytt finns, men att alla berättelser är en kreativ skatt att ösa ur råder det ingen tvekan om.

I utställningen får du möta vittror, älvor och ett eller annat odjur och veta mer om det som är sagor för vissa och högst verkligt för andra.

Utställningsproduktion: Jamtli

Dockmakeri och foto: Oknytt – Nordisk Folktro och Mytologi

 

Välkommen att boka skolprogram!

Förskoleklass–gymnasiet, 60 min

Tomtar och troll – saga eller sanning

När såg du ett troll i skogen senast? Hojtar du fortfarande till innan du kastar ut vatten på marken? Tillsammans upptäcker vi vittror, tomtar och andra figurer i utställningen Oknytt. Vilka är de? Vad gör de? Varför trodde man så starkt på dem förr i tiden? Finns de fortfarande kvar?

 

För att boka skolprogram, kontakta: Mikaela Gustafsson, tel 063-15 01 27.

 

Visa mindre

 

2 februari–26 april 2020

Bygga broar

Tänk om broar inte fanns! Kliv in i en interaktiv utställning om broarnas historia. Experimentera med hållfasthet, känn hur det känns att gå över hängbron, bygg tunnlar, konstruera en valvbro och lös bondens problem när han ska ta sina djur över bäcken. I text och bild berättas om broar genom tiderna, allt från de första lianerna över raviner till luftbron ut i rymden.

Produktion: Teknikens Hus, Luleå

 

Utställningen visar också fotografier från Jamtlis bildarkiv som ger exempel på hur vi tagit oss fram över vatten på olika sätt under många år.

18 januari – 8 mars

Skrömta

Åredalens folkskola.

Jamtli Kafé

Kommande utställningar

 

15 mars–3 maj

Nya ljusår och ögonblick

Fotografier av Göran Strand och Jan Andersson.

Jamtli Kafé

 

26 april–21 feb 2021

Mat

Vad är det vi äter egentligen och varför? En utställning om våra matvanor och deras ursprung – från nöd till överflöd, från egenproducerad till att hela världen blivit vårt skafferi och med framtidens utmaningar i blickfånget. Vad ansågs nyttigt förr och hur är det idag och i framtiden? Vad är egentligen svensk mat? Hur kan vi äta klimatsmart och hur klarar vi matförsörjningen vid en samhällskris? Kan maten också vara konst och en besöksanledning? Lekfullt och tankeväckande kring ett högaktuellt tema.

Produktion: Jamtli i samarbete med projektet Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen.

 

19 maj–våren 2021

1700-tal – Sverige och Europa

Nästa utställning i Nationalmuseum Jamtli går i 1700-talets tecken. Som vanligt är utgångspunkten Nationalmuseums samlingar och utställningen visar både kända och okända sidor av konst och konsthantverk i en brytningstid när barocken och enväldet går i graven. Trots ett förödande krig repar sig Sverige snabbt, vilket inte minst märks inom det konstnärliga området. Många svenska konstnärer gör succé internationellt samtidigt som rokokon av franskt snitt introduceras i inredningsarbetena på Stockholms slott. Gustav III:s regering blir kulmen på en blomstring inom konst och kultur där kungen själv är en viktig huvudperson.

Produktion: Nationalmuseum.

 

31 maj–13 sept

Örjan Noring – modig kolorist och insiktsfull glesbygdsskildrare

Få konstnärer har som Örjan Noring (1920-2008) skildrat melankoli i glesbygd som Örjan Noring. Det är likaså få konstnärer som målat så i kolorit och färg explosiva landskapsbilder som han. Noring räknas som en av de främsta jämtländska konstnärerna under 1900-talets andra hälft och med denna utställning uppmärksammas hundraårsjubileet av Örjan Norings födelse.

Produktion: Jämtlands läns konstförening i samarbete med Jamtli.

 

22 nov–17 jan 2021

Kristin och Magnus på resa i medeltiden

Hur var det att växa upp på medeltiden? På den här tiden lydde Jämtland och Härjedalen under Norge, där Magnus Lagaböters landslag från 1274 var rättesnöret. Vilken betydelse hade lagen för barn och för andra svaga grupper i samhället. Vandringsutställningen med aktiviteter för alla åldrar visas på olika platser där landslagen var gällande. Varje ny visningsplats bidrar med sin plats medeltidsberättelser.

Produktion: Norskt barnemuseum, Stavanger museer, i samarbete med Landlovsprosjektet, Universitetet i Bergen.