Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Bibliotek

I Jamtlis bibliotek har vi framförallt samlat kulturhistorisk facklitteratur om länet och landet. Innehållet i biblioteket utgörs av böcker som förvärvats till museet under 110 års tid. Biblioteket omfattar idag ca 35 000 böcker och ett hundratal tidskrifter. Hos oss hittar du bland annat litteratur om historia, arkeologi, etnologi, byggnadsvård, konst och samer. Vi har en stor samling av lokalhistoriska böcker, Jemtlandica.

 

Genom bytesförbindelser med andra museer och institutioner i Norden tillförs hela tiden ny kunskap om nordisk kulturhistoria.
Biblioteket utökas med 500-600 volymer per år.

 

Vårt bibliotek är ett referensbibliotek, så du får läsa böckerna på plats i forskarsalen. Vi kan även hjälpa till att kopiera vissa sidor.

De flesta av böckerna är inlagda i vår biblioteksdatabas, BOOK-IT. Du kan söka de böcker som finns registrerade i databasen. Vi fyller på med nya titlar hela tiden. Om du inte hittar den bok du söker i databasen kan du ta kontakt med oss, så ser vi efter om boken finns bland de titlar som ännu inte är inlagda i BOOK-IT.
Använd länk nedan.

 

Länk till Biblioteksdatabasen >>

 

 

Jonas Stadlings bibliotek

 

 

 

Stadlings boksamling donerades vid Stadlings bortgång 1935 till Jämtlands läns museum tillsammans med möbler och andra inventarier från det Stadlingska hemmet. Meningen från början var att en speciell Stadlingutställning skulle öppnas. På museets vindsvåning inreddes flera rum med Stadlings ägodelar. Tyvärr fick man inte visa Stadlingrummen för allmänheten för brandmyndigheterna.
När ett pappersmagasin blev till i Havremagsinet 1982 flyttades Stadllings böcker över dit. En kortkatalog finns på Jamtlis bibliotek med en del av Stadlings böcker. Böckerna på ryska finns inte med i katalogen.
Katalogen innehåller böcker på svenska, engelska, tyska, franska, grekiska och latin. Antalet titlar är 1.425 och antalet volyer närmare 2.000.
De ryska böckerna består av 34 inbundna volymer, 95 häftade volymer, 34 tunna pamfletter, 4 kartor och 29 tidningar.
Stadlings böcker visar på hans starka social engagemang i synnerhet för den hungrande befolkingen i tsarens Ryssland. Han tillhörde Tolstoys få riktigt förtrogna vänner. Många av Tolstoys verk finns i samlingen.
Arbetarsituationen i Sverige intresserade också Stadling.
Stadling var frikyrkopastor och kristen litteratur ingår i samlingen. Det är dels missionärsskildringar och dels uppbyggelselitteratur samt en del biblar på olika språk.
Av Stadlings egna skrivna böcker finns bla skildringarna av Andrées polarexpedition och efterforskningarna i Sibirien, den lappska befolkningens situation och norrländska arkeologiska forskningsresultat,

Vem var Jonas Stadling

 

Jonas Stadling föddes i Myssjö 1847 och dog 1935. Han var skriftställare, tidningsman (Aftonbladet), forskningsresande, frikyrkopastor. Han var gift med Anders Wibergs dotter Anna.

Stadlings böcker

 

Några böcker i Jamtlis bibliotek som Stadling skrivit:
Andrée-expeditionens brefdufvor
Anund och Ingrid
Efterforskning efter Andrée-expeditionen i Sibirien
Från det hungrande Ryssland
Genom Sibirien på spaning efter Andrée
En karolins öden
Kriget och religionen ur etnologisk synpunkt
Minnen vid slutet av vägen (självbiografi)
Norrländska klubben eller ”ganska bittra frukter” plockade i norrlands skogar af en flygande korrespondent
När världens nordligaste järnväg byggdes
Shamanismen i norra Asien
Spöket på Högvålen
Through Siberia
Vår irländska fråga

Biblioteket har också flera uppsatser och böcker som handlar om Jonas Stadling, hans liv och verksamhet.

 

OBS! De böcker Stadling skrivit själv finns i Jamtlis bibliotek. Stadlings hela övriga bibliotek finns i Havremagasinet.