Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

 

Kulturmiljöer för alla

Inom projektet Att Tillgängliggöra Kulturmiljöer har nedanstående filmer producerats. Projektets syfte är att med film, bild och text förmedla upplevelser av svårtillgängliga platser som är viktiga för förståelsen av Jämtlands läns historia. Filmerna är mellan tre och åtta minuter långa, och finns i både textat och otextat format.

 

Mycket av materialet har filmats med drönare och spridningstillstånd har givits av Lantmäteriet.

 

Projektet har finansierats av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Filmen om det medeltida ödesbölet Svedäng (1)

Ödesbölet Svedäng

Ödesbölet Svedäng – textad 

 

Filmen om fångstgroparnas historia (2)

Fångstgropar

Fångstgropar – textad

 

Filmen om den 400 år gamla fäbodvallen i Östra Arådalen (3)

Östra Arådalens fäbodvall

Östra Arådalens fäbodvall – textad

 

Filmen om de över 4000 år gamla hällmålningarna på Flatruet (4)

Hällmålningarna på Flatruet

Hällmålningarna på Flatruet – textad

 

Filmen om Duved skans och händelserna i det Stora nordiska kriget 1718 (5)

Duved skans

Duved skans – textad

 

Filmen om det vikingatida gravfältet på Långön (6)

Gravfältet på Långön

Gravfältet på Långön – textad

 

Filmen om det tusenåriga rengärdet i Tjouren (7)

Rengärdet i Tjouren

Rengärdet i Tjouren – textad

 

Filmen om Ragundas flottningslämningar och dess historia (8)

Flottningslämningar i Ragunda

Flottningslämningar i Ragunda – textad

 

Filmen om Jämtlands äldsta kyrkor (9)

Kyrkvindar

Kyrkvindar – textad

 

Filmen om vaktfiskeanläggningen i Gimån (10)

Vakten i Gimån

Vakten i Gimån – textad

 

Filmen om Skalstuguvägen (11)

Skalstuguvägen

 

Filmen om Lövkläppen (12)

Lövkläppen

 

Filmen om Krankmårtenhögen (13)

Krankmårtenhögen