Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Kulturmiljöer för alla

Pilotprojektet Att tillgängliggöra kulturmiljöer har finansierats av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Syftet var att med film, bild och text förmedla upplevelser av platser som är svåra att ta sig till fysiskt. Resultatet blev två filmer om ödesbölet Svedäng och fångstgropar.

 

Se filmen om Svedäng

Svedäng

Svedäng – textad

 

Se filmen om fångstgropar

Fångstgropar

Fångstgropar – textad