Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Etnologi

Etnologi handlar om att förstå samhället genom ett kulturperspektiv med utgångspunkt i människors erfarenheter, normer och föreställningar. Samspelet mellan kulturen och den personliga identiteten är viktig för att försöka tolka hur t ex kön, etnicitet, klass, religion och ålder påverkar människans liv. Med andra ord studerar etnologen människan som kulturvarelse genom att försöka skapa förståelse för hur hon uppfattar och danar sin omvärld och historia, och hur hon försöker styra och påverka sin tillvaro samt vilka kulturella mönster hon styrs av. Härigenom växer en förståelse fram för att det inte finns något som är naturligt eller självklart i människors liv.
Tidigare hette ämnet ”folklivsforskning” och hade sitt intresse för folkets kulturhistoria, och folket var oftast allmogen. Då hade föremålen i sig en central ställning. I dag ägnar etnologen sig åt olika tidsperioder liksom skilda sociala och geografiska miljöer. Etnologen arbetar både i nuet och i historien. Arbetssätten kan vara intervjuer, deltagande observationer d v s delta i människors dagliga liv, analyser av massmediala budskap och arkivstudier.

 


 

Insamling kring 1970-talet

Just nu håller Jamtli tillsammans med Jamtlis gynnare på med en minnesinsamling om perioden 1968-1975. Vi söker nu personer som är villiga att dela med sig av sina upplevelser under denna period. Detta gör vi för att vi på Jamtli ska få så mycket och så bred information som möjligt inför skapandet av en 1970-talsmiljö på Jamtli

Insamlingen bygger både på berättelser och fotografier. När det gäller berättelserna kan man antingen själv kan skriva ned vad man upplevde under denna tidsperiod, eller så kan man bli intervjuad av någon av personerna som ingår i jamtlis gynnares dokumentationsgrupp. Man behöver inte ha upplevt någonting speciellt, vi är mycket intresserade av hur vardagslivet levdes, vad man åt till middag, hur man löste barnomsorgen, hur man tog hand om äldre i samhället, vad man såg på TV, hur man möblerade sitt hem och andra sådana detaljer.

När det gäller fotoinsamlingen vill vi få in dina fotografier med berättelser kring vad fotografierna föreställer. Jamtlis gynnare lånar dina fotografier, scannar in dem och intervjuar dig om dina upplevelser kring det fotografierna föreställer. Kom ihåg att allting är betydelsefullt – speciella händelser, tråkiga vardagar eller semestrar är allt lika viktigt. Vi söker de vanliga berättelserna och fotografierna – alla kan vara med och bidra!

Vill du veta mer? Kontakta forskningschef Ulrica Lövstedt 063- 15 01 60 eller ulrica.lofstedt@jamtli.com

 


 

Religiösa uttryck i det moderna samhället

Beskrivningar av religiösa uttryck har idag en stark orientering mot Svenska kyrkan och de byggnader och berättelser som finns i den miljön. Men den religiösa mångfalden i dagens samhälle är mycket större än så. För att ge en mer mångbottnad bild av det religiösa klimatet i samhället är det också viktigt att belysa andra trosinriktningar och religioner. I ett projekt som drivs av Jamtli och finansieras av länsstyrelsen görs en dokumentation med ett brett urval av religiösa miljöer i Jämtlands län.
De som arbetar inom projektet är en etnolog och en byggnadsantikvarie som genomför intervjuer och beskriver händelser och byggnader runt om i länet.

Har du kommentarer, frågor eller information som kan vara av intresse för projektet?
Då kan du höra av dig till olof.edin@jamtli.com

 


 

Anstaltsliv

Kan en anstalt vara ett kulturarv? Vid mitten av 1900-talet var det svenska anstaltsväsendet fullt utbyggt. För hundratusentals människor kom, av olika anledningar, vistelsen på en institution att vara en av erfarenheterna av att leva i det moderna industrisamhället. Just nu håller Jamtli på att avsluta en etnologisk och bebyggelsehistorisk undersökning som handlar om anstaltsliv och anstaltsmiljöer.