Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Våra tjänster

Jamtli bedriver en omfattande byggnadsantikvarisk verksamhet. Vi kan erbjuda antikvarisk kompetens vid såväl kulturhistoriska utredningar och förundersökningar inför byggnadsarbeten som vid större inventeringar.

 

Uppdragsansvarig

Björn Olofsson
Tel: 063-15 01 08 / 070 377 70 94
bjorn.olofsson@jamtli.com

 

Exempel på tjänster:

– Dokumentationer

– Inventeringar

– Landskapsanalyser

– Förundersökningar och konsekvensanalyser

– Underhålls- och åtgärdsprogram

– Antikvariskt sakkunnig vid ombyggnader eller restaureringar

– Kulturhistoriska utredningar

– Informationsinsatser, bl.a. skyltar och föredrag

– Utför mindre restaureringsarbeten


 

Tillbaka till byggnadsvård