Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

 

Byggnadsvård

Landskapet vi lever i är fyllt av minnen. Människan påverkar ständigt landskapet. Bebyggelsen är en betydande del av landskapet som har stor påverkan på våra upplevelser och intryck. Man kan se byggnader som minnen, eller dokument, från en viss tid. De avspeglar på olika sätt tiden då de uppfördes genom sin konstruktion, hantverk, materialanvändning, stil, placering o.s.v. Byggnaderna kan också avspegla en ägares, byggherres, hantverkares eller arkitekts tankar. Men det behöver inte finnas något skrivet eller dokumenterat om en byggnad för att det ska gå att berätta åtminstone delar av dess historia. Det finns mängder av spår som går att tyda.

 

Jamtlis byggnadsantikvarier arbetar kontinuerligt med att bygga upp ny kunskap kring bebyggelsen i länet. Av oss kan du bland annat få råd om hur du på ett bra sätt tar hänsyn till en byggnads kulturhistoriska värden när du ska göra underhåll, bygga om eller på något sätt förändra en byggnad. Det gäller så väl privata fastighetsägare som kommuner, församlingar eller andra organisationer.

 

 

Kontakta oss.

Björn Olofsson, avdelningschef, 1:e antikvarie och uppdragsansvarig | Tel: 063-15 01 08 | bjorn.olofsson@jamtli.com

Olof Edin, 1:e byggnadsantikvarie | Tel: 063-15 01 29 | olof.edin@jamtli.com
Henrik Ylikoski, byggnadsantikvarie | Tel: 063-15 01 41 | henrik.ylikoski@jamtli.com

Victoria Bly, byggnadsantikvarie | Tel: 063-15 01 24 | victoria.bly@jamtli.com

Kunskapsbank

 

 

Projekt

 

 

Kontakta oss