Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Rapporter från den arkeologiska verksamheten

Här presenterar vi ett urval av de rapporter som produceras av museets arkeologer. Söker du någon särskild rapport, t ex från ett visst område, kan du kontakta Jamtlis arkiv. Där finns det fullständiga rapportregistret men även mycket annat, som litteratur, fotografier och vår föremålsdatabas.

 

Alla rapporter här nedan är i pdf format.

Rapporter 2020

2020:3 Vid karolinergraven i Rista? Arkeologisk utredning.

Rapporter 2019

 

2019:1 Arkeologi i Östersund. En studie av stadens framväxt, befolkning och arkeologiska potential.

2019:8 Onsjön. Arkeologisk undersökning av järnåldersgrav vid Björnberget, Onsjön.

2019:9 Grytan. Schaktningsövervakning vid fossil åkermark Brunflo 252:1.

2019:10 Äldsanden. Schaktningsövervakning inom en stenåldersplats.

2019:11 Ösabacken. Schaktningsövervakning vid gårdstomt Ås 107:2.

2019:12 Cykelled vid Västra Björnen. Arkeologisk utredning.

2019:14 Arkeologisk utredning, steg 1, i samband med planerad utökad industrietablerin i Sveg.

2019:18 Svaningsåns flottled. Ett kunskapsunderlag.

Rapporter 2018

 

2018:2 Frösö 177:1 – Förundersökning av Västerhus gamla gårdstomt.
2018:3 Fornminnesinventering 2017.
2018:7 Förbifart Brunflo – Arkeologisk förundersökning av RAÄ Brunflo 470 och Brunflo 458 samt arkeologisk utredning, etapp 2.
2018:8 Rännberg. Arkeologisk utredning av Åre 129:1 och Åre 119:1.
2018:9 Arkeologisk förundersökning av Tåsjö 135:1-2, stenåldersboplatser, Tåsjö 121:1, fångstgropssystem och Tåsjö 334, fångstgrop.
2018:11 Nederhögen. Arkeologisk utredning av Rätan 107:1.
2018:12 Hotings vattenverk. Arkeologisk utredning av Tåsjö 307:1, stenåldersboplats.
2018:16 Arkeologisk undersökning av förmodade gravar. Myssjö 29:1 och 29:2.
2018:20 E45 Rengsjön – Älvros. Arkeologisk utredning, steg 1, i samband med planerad ombyggnation av väg E45 mellan Älvros och Rengsjön.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporter 2017

 

2017:1 Förbifart Brunflo Arkeologisk utredning etapp 2.
2017:2 Fångstgropar vid väg 315.
2017:3 Arkeologisk förundersökning av Rätan 30:1.
2017:6 2016 års fornminnesinventering i Jämtlands län.
2017:7 Liggmilan på Bäckedal – Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ Sveg 914.
2017:8 Fyndet från Lillbörtnan – Arkeologisk undersökning av RAÄ Åsarne 172, depåfynd, 2012.
2017:12 Tullingsåsfyndet – Arkeologisk undersökning av en redskapsdepå.
2017:13 Slandromsån. Utredning i samband med byggandet av gång- och cykelväg i anslutning till Frösö 166:1.
2017:20 Järnframställningsplats i Böle. Arkeologisk undersökning av RAÄ Rätan 30:1.
2017:21 Almdalen – ett nybygge från 1823. Arkeologisk undersökning och kulturhistorisk utredning.

Rapporter 2016

 

2016:2 Arkeologisk utredning, steg 1,väg 84 Älvros-Kårböle.
2016:3 Arkeologisk utredning steg 1 och 2 av boplatsen Bodum 204:1 vid bron över Mellerstån i Rossön.
2016:5 Arkeologisk utredning inför planerad nedgrävning av fiberkabel efter väg E 45.
2016:9 2015 års fornminnesinventering i Jämtlands län.
2016:10 Arkeologisk utredning väg 321 Myrviken.
2016:12 Stormskadad stenåldersboplats i Rätan, RAÄ Rätan 10:1.
2016:13 Stormskadad stenåldersboplats i Rätan, RAÄ Rätan 6:1.
2016:14 Arkeologisk undersökning på fastighet Backen 2:21.
2016:16 Kulturhistorisk inventering av fjällägenheten Almdalen 1:1.
2016:17 Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad nybyggnation av bostäder vid Frösö park.

Rapporter 2015

 

2015:1 Byvallen – Kartering och datering av nyupptäckta fornlämningar.
2015:4 Begravningsplatsen under bogårdsmuren – Teknisk rapport över arkeologisk undersökning i samband med restaurering av bogårdsmuren vid Frösö kyrka.
2015:5 Gåsågraven – en vikingatida brandgrav.
2015:7 2014 års fornminnesinventering i Jämtlands län.
2015:11 Kokgroparna på Norderön.
2015:14 Arkeologisk utredning väg 321 Svenstavik–Månsåsen.

Rapporter 2014

 

2014:7 Benen i rotvältan – Undersökning av skadat fornlämningsområde vid Sunne kyrkoruin, fornl.nr Sunne 2:1 och förhistoriska gravar, fornl.nr Sunne 90:1-3.
2014:21 Husgrunder i Vattviken – Arkeologisk undersökning av husgrunder, fornlämning nr 217 i Bergs socken, 2013.
2014:28 Arkeologisk utredning inför planerade vindkraftverk vid Gisselås i Strömsunds kommun.

Rapporter 2013

 

2013:3 – Kungsgården. Arkeologisk förundersökning: schaktkontroll.
2013:4 – Stolpbyten i Rätansbyn. Arkeologisk förundersökning.
2013:5 – Brevåg. Arkeologisk undersökning vid fyndplats.
2013:19 – Lappforsen – Arkeologisk undersökning av gravplats, fornlämning nr 673, Kall socken, 2013.

Rapporter 2012

 

2012:29 – Klevberget. Kulturhistorisk karakterisering inför vindkraftspark, 2012.
2012:39 – Medeltida bebyggelse – Kulturhistorisk landskapsanalys för Norrböle.
2012:41  – Medeltida bebyggelse – Gårdstomten i Norrböle. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 124:1, Bodsjö socken, 2009.
2012:42 – Medeltida bebyggelse – Röjningsröset i Norrböle. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 223, Bodsjö socken, 2009.

Rapporter 2011

 

2011:3 – Rödöns prästbord. Arkeologisk utgrävning.
2011:10 – Järnbruken som försvann. Rapport från seminarium om Åflohammars och Rönnöfors järnbruk i Jämtland.
2011:14 – Fångstgropar vid Mörtåns grustäkt. Arkeologisk undersökning av fornlämning.

Rapporter 2010

 

2010:21 – Billsta. Billsta – Arkeologisk utredning av fastighet Hackås Hov 1:117, 2010. Hackås socken, Bergs kommun, Jämtlands län.
2010:24 – Ljungdalen. Ljungdalen – Arkeologisk utredning av fastighet Ljungdalen 10:34, 2010. Storsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län.
2010:35 – Sandtjärnberget. Kulturhistorisk karakterisering inför vindkraftspark, 2010.

Rapporter 2009

 

2009:1 – Schaktkontroll i anslutning till fornlämningarna 49 och 235 i Frösö socken.

2009:2 – Löfsåsen. Skadekartering samt arkeologisk undersökning vid fornlämning nr 258, Brunflo socken.

2009:7 – Landsomslägden Landsomslägden – Skadekartering samt arkeologisk undersökning vid fornlämning nr 142 i Lockne socken, fossil åker, 2008. Fastighet Börön 1:2, Östersunds kommun, Jämtlands län.
2009:13 – Håkansta Järnåldersåker och gravhögar i Håkansta – Arkeologisk utredning i anslutning till fornlämning nr 38 Brunflo socken, gravhögar, 2008. Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län.
2009:18 – Nyhem. Vid Lillsjöströmmens utlopp – Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ Nyhem 112:1, stenåldersboplats, 2008. Nyhem socken, Bräcke kommun, Jämtlands län.

2009:27 – Frösö Ängar. Trumslagarnas skräpgrop – Arkeologisk utredning av fastighet Frösö 2:52, 2008. Frösö socken, Östersunds kommun, Jämtlands län.

Rapporter 2008

 

2008:2 – Bölberget. Arkeologisk undersökning. Bölberget – en mesolitisk boplats i Härjedalen. Fornlämning 138, Linsell sn, Härjedalens kommun, 2007.

Rapporter 2007

 

2007:10 – Ombyggnad av Burvattnets regleringsdamm, Åre och Krokoms kommun. Arkeologisk utredning.
2007:17 – Munkebovallen. Rapport från den avslutande utgrävningen av en fäbodstuga på Munkebovallen i Oviksfjällen.
2007:19 – Rödhuset. Arkeologisk dokumentation av Rödhuset – plats med tradition, fornlämning 69, Klövsjö socken, Bergs kommun Jämtlands län. En delrapport i Klaxåsenprojektet.

Rapporter 2006