Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Rapporter från den arkeologiska verksamheten

Här presenterar vi ett urval av de rapporter som produceras av museets arkeologer. Söker du någon särskild rapport, t ex från ett visst område, kan du kontakta Jamtlis arkiv. Där finns det fullständiga rapportregistret men även mycket annat, som litteratur, fotografier och vår föremålsdatabas.

 

Alla rapporter här nedan är i pdf format.

Rapporter 2019

 

2019:1 Arkeologi i Östersund. En studie av stadens framväxt, befolkning och arkeologiska potential.

2019:8 Onsjön. Arkeologisk undersökning av järnåldersgrav vid Björnberget, Onsjön.

2019:9 Grytan. Schaktningsövervakning vid fossil åkermark Brunflo 252:1.

2019:10 Äldsanden. Schaktningsövervakning inom en stenåldersplats.

2019:11 Ösabacken. Schaktningsövervakning vid gårdstomt Ås 107:2.

2019:12 Cykelled vid Västra Björnen. Arkeologisk utredning.

2019:14 Arkeologisk utredning, steg 1, i samband med planerad utökad industrietablerin i Sveg.

2019:18 Svaningsåns flottled. Ett kunskapsunderlag.

Rapporter 2018

 

2018:20 E45 Rengsjön – Älvros. Arkeologisk utredning, steg 1, i samband med planerad ombyggnation av väg E45 mellan Älvros och Rengsjön.

2018:16 Arkeologisk undersökning av förmodade gravar. Myssjö 29:1 och 29:2.

2018:12 Hotings vattenverk. Arkeologisk utredning av Tåsjö 307:1, stenåldersboplats.

2018:11 Nederhögen. Arkeologisk utredning av Rätan 107:1.

2018:9 Arkeologisk förundersökning av Tåsjö 135:1-2, stenåldersboplatser, Tåsjö 121:1, fångstgropssystem och Tåsjö 334, fångstgrop.

2018:8 Rännberg. Arkeologisk utredning av Åre 129:1 och Åre 119:1.

2018:7 Förbifart Brunflo – Arkeologisk förundersökning av RAÄ Brunflo 470 och Brunflo 458 samt arkeologisk utredning, etapp 2.

2018:3 Fornminnesinventering 2017.

2018:2 Frösö 177:1 – Förundersökning av Västerhus gamla gårdstomt.

Rapporter 2017


2017:21
Almdalen – ett nybygge från 1823. Arkeologisk undersökning och kulturhistorisk utredning.
2017:20 Järnframställningsplats i Böle. Arkeologisk undersökning av RAÄ Rätan 30:1.
2017:13 Slandromsån. Utredning i samband med byggandet av gång- och cykelväg i anslutning till Frösö 166:1.
2017:12 Tullingsåsfyndet – Arkeologisk undersökning av en redskapsdepå.
2017:8 Fyndet från Lillbörtnan – Arkeologisk undersökning av RAÄ Åsarne 172, depåfynd, 2012.
2017:7 Liggmilan på Bäckedal – Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ Sveg 914.
2017:6 2016 års fornminnesinventering i Jämtlands län.
2017:3 Arkeologisk förundersökning av Rätan 30:1.
2017:2 Fångstgropar vid väg 315.
2017:1 Förbifart Brunflo Arkeologisk utredning etapp 2.

Rapporter 2016

 

2016:17 Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad nybyggnation av bostäder vid Frösö park
2016:16 Kulturhistorisk inventering av fjällägenheten Almdalen 1:1
2016:14 Arkeologisk undersökning på fastighet Backen 2:21
2016:13 Stormskadad stenåldersboplats i Rätan, RAÄ Rätan 6:1
2016:12 Stormskadad stenåldersboplats i Rätan, RAÄ Rätan 10:1
2016:10 Arkeologisk utredning väg 321 Myrviken
2016:9 2015 års fornminnesinventering i Jämtlands län
2016:5 Arkeologisk utredning inför planerad nedgrävning av fiberkabel efter väg E 45
2016:3 Arkeologisk utredning steg 1 och 2 av boplatsen Bodum 204:1 vid bron över Mellerstån i Rossön
2016:2 Arkeologisk utredning, steg 1,väg 84 Älvros-Kårböle

Rapporter 2015

 

2015:14 Arkeologisk utredning väg 321 Svenstavik–Månsåsen
2015:11 Kokgroparna på Norderön
2015:7 2014 års fornminnesinventering i Jämtlands län
2015:5 Gåsågraven – en vikingatida brandgrav
2015:4 Begravningsplatsen under bogårdsmuren – Teknisk rapport över arkeologisk undersökning i samband med restaurering av bogårdsmuren vid Frösö kyrka
2015:1 Byvallen – Kartering och datering av nyupptäckta fornlämningar

Rapporter 2014

 

2014:28 Arkeologisk utredning inför planerade vindkraftverk vid Gisselås i Strömsunds kommun
2014:21 Husgrunder i Vattviken – Arkeologisk undersökning av husgrunder, fornlämning nr 217 i Bergs socken, 2013
2014:7 Benen i rotvältan – Undersökning av skadat fornlämningsområde vid Sunne kyrkoruin, fornl nr Sunne 2:1 och förhistoriska gravar, fornl nr Sunne 90:1-3

Rapporter 2013

 

2013:19 Lappforsen – Arkeologisk undersökning av gravplats, fornlämning nr 673, Kall socken, 2013

Rapporter 2012

 

2012:42 Medeltida bebyggelse – Röjningsröset i Norrböle. Arkeologisk undersökning av RAÄ nr 223, Bodsjö socken, 2009
2012:41 Medeltida bebyggelse – Gårdstomten i Norrböle. Arkeologisk förundersökning inom RAÄ nr 124:1, Bodsjö socken, 2009
2012:39 Medeltida bebyggelse – Kulturhistorisk landskapsanalys för Norrböle

Rapporter 2011

 

2011:10 Järnbruken som försvann. Rapport från seminarium om Åflohammars och Rönnöfors järnbruk i Jämtland.

Rapporter 2010

 

2010:21 – Billsta. Billsta – Arkeologisk utredning av fastighet Hackås Hov 1:117, 2010. Hackås socken, Bergs kommun, Jämtlands län.
2010:24 – Ljungdalen. Ljungdalen – Arkeologisk utredning av fastighet Ljungdalen 10:34, 2010. Storsjö socken, Bergs kommun, Jämtlands län.

Rapporter 2009

 

2009:27 – Frösö Ängar. Trumslagarnas skräpgrop – Arkeologisk utredning av fastighet Frösö 2:52, 2008. Frösö socken, Östersunds kommun, Jämtlands län.
2009:18 – Nyhem. Vid Lillsjöströmmens utlopp – Arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ Nyhem 112:1, stenåldersboplats, 2008. Nyhem socken, Bräcke kommun, Jämtlands län.
2009:13 – Håkansta Järnåldersåker och gravhögar i Håkansta – Arkeologisk utredning i anslutning till fornlämning nr 38 Brunflo socken, gravhögar, 2008. Brunflo socken, Östersunds kommun, Jämtlands län.
2009:7 – Landsomslägden Landsomslägden – Skadekartering samt arkeologisk undersökning vid fornlämning nr 142 i Lockne socken, fossil åker, 2008. Fastighet Börön 1:2, Östersunds kommun, Jämtlands län.

Rapporter 2008

 

2008:2 – Bölberget. Arkeologisk undersökning. Bölberget – en mesolitisk boplats i Härjedalen. Fornlämning 138, Linsell sn, Härjedalens kommun, 2007.

Rapporter 2007

 

2007:17 – Munkebovallen. Rapport från den avslutande utgrävningen av en fäbodstuga på Munkebovallen i Oviksfjällen. (1,4 Mbyte)
2007:19 – Rödhuset. Arkeologisk dokumentation av Rödhuset – plats med tradition, fornlämning 69, Klövsjö socken, Bergs kommun Jä län. En delrapport i Klaxåsenprojektet.

Rapporter 2006