Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Hällbilder

 

Forntidsbilder

Hällristningar och hällmålningar i norra Sverige.

 

Ladda ner skriften (pdf)

 

 

Artiklar

(Alla artiklar öppnas som Pdf)

 

Aksel och vikingatiden. Anna Engman

Arkeologiska lämningar i Oviksfjällen. Annabell Rahm

Begravning och rituell tradition i Norrlands inland – exemplet Fotingen. Amanda Jönsson

Dassets gömda skatt ett fynd från 500-talet. Amanda Jönsson

De gåtfulla Överhogdalsbonaderna. Ulla Oscarsson

Frösö kyrkogård vad vi vet nu. Anders Hansson

Frösön i nytt ljus. Anna Engman

Fångsgrop en avancerad jaktmetod. Anders Hansson

Husoffer. Anders Hansson

Kvinnan från Gransjön. Anders Hansson

Smyckad för fest i mjödbänk. Maria Domeij Lundborg

Somliga af djuren likna mest bockar. Karl-Johan Olofsson

Symboliska smycken – om djurornamentiken i Norden. Amanda Jönsson

Vintervistet i Stortjärn. Björn Olofsson

 

Länkar

Här har vi samlat länkar med anknytning till arkeologi och kulturmiljövård.

 

Upptäck Sveriges historia

http://www.upptacksverigeshistoria.se/

Sveriges länsmuseer, bland annat Jamtli, tipsar om intressanta besöksmål. Sidan uppdateras kontinuerligt med spännande platser i Jämtland som är värda ett besök.

 

Fornsök

http://app.raa.se/open/fornsok

I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om lämningar från äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Informationen kommer främst från fältinventeringar som utförts runtom i landet samt från arkeologiska utredningar och undersökningar.

 

Riksantikvarieämbetet

http://www.raa.se/

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med ansvar för kulturmiljö och kulturarv.

 

Länsstyrelsen i Jämtlands län – Kulturmiljö

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/amnen/kulturmiljo/

Länsstyrelsen beslutar utifrån kulturminneslagen i ärenden som rör fornlämningar och kulturmiljö i Jämtlands län.

 

Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum

http://www.gaaltije.se/

Gaaltije fungerar som ett kultur- och informationscentrum om sydsamisk kultur. De driver flera projekt som berör arkeologi och samiska kulturmiljöer.

 

Birka Folkhögskola

http://www.birka.fhsk.se/

På Birka folkhögskola utanför Östersund kan du bland annat läsa sommarkursen ”Arkeologi i Storsjöbygden” som ges i samarbete med Jamtlis arkeologer.

 

Bäckedals Folkhögskola

http://www.backedal.se/

På Bäckedals folkhögskola i Härjedalen kan du bland annat läsa kurser i forntida hantverk.

 

Spår från 10 000 år

http://www.sparfran10000ar.se/

Informationsportal om arkeologi, förhistoria och kulturlandskap i Västerbottens län.

 

 

Tillbaka till arkeologi