Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

 

Arkeologi

Arkeologer studerar de spår som människor genom alla tider har lämnat efter sig, i form av fornlämningar, kulturlandskap och föremål. I Jämtlands län med omnejd har människor levat sedan inlandsisen smälte för ungefär 10 000 år sedan. Vi vill lära oss mer om deras miljö, levnadsvillkor och kulturer.

Jamtlis arkeologer arbetar bland annat med arkeologiska utgrävningar, inventeringar i skog och fjäll, forskning och fornminnesinformation. Historieförmedling och kulturmiljöpedagogik är en viktig del i vårt arbete t ex i form av publika utgrävningar eller guidningar och föredrag.

Den arkeologiska verksamheten består till stor del av uppdrag från myndigheter eller företag. Det kan röra sig om utredningar, inventeringar och utgrävningar i samband med t ex vägbyggen, planerade vindkraftsparker eller nya bostadsområden. I huvudsak arbetar vi inom Jämtlands län men vi utför också uppdrag i angränsande län.

 

 

Kontakta oss

Anders Hansson, 1:e antikvarie | Tel: 063-15 01 74, 070-377 70 95 | anders.hansson@jamtli.com
Karl-Johan Olofsson, antikvarie | Tel: 063 – 15 03 21, 070-357 27 31  | karl-johan.olofsson@jamtli.com
Anna Engman, antikvarie | Tel: 063 – 15 01 40, 070-334 38 78 | anna.engman@jamtli.com
Annabell Rahm, antikvarie | Tel: 063 -15 03 04, 073-803 39 33 | annabell.rahm@jamtli.com

 

Vi finns även på sociala medier

Facebook  Instagram

Projekt

 

Kontakta oss