Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Kulturmiljö

Kulturmiljö

– byggnadsvård och arkeologi

Kulturmiljön finns runt omkring oss – i landskap, hus, vägar, fornlämningar och ortnamn. Jamtlis antikvarier jobbar främst med arkeologi och byggnadsvård, i och utanför Region Jämtland Härjedalen. Vi ger viss kostnadsfri rådgivning och deltar i forskningsprojekt med olika samarbetspartners. Vi svarar på remisser från olika myndigheter främst från länets kommuner angående plan- och byggärenden. Huvuddelen av arbetet utför vi mot betalning från olika uppdragsgivare som länsstyrelser, församlingar och privata entreprenörer.

Arkeologi

Arkeologer studerar de spår som människor genom alla tider har lämnat efter sig, i form av fornlämningar, kulturlandskap och föremål… Läs mer

Byggnadsvård

Landskapet vi lever i är fyllt av minnen. Människan påverkar ständigt landskapet. Bebyggelsen är en betydande del av landskapet… Läs mer

Etnologi

Etnologer studerar hur människan lever och tänker, samt hur samhällen och kulturell gemenskap byggs upp… Läs mer

Traditionellt hantverk

och hållbart byggande i Nordens gröna bälte.

Läs mer

Kontakta oss