Hos Spilloteket, den kreativa återbruksverkstan, tas det tillvara på saker. Både spillmaterial från Jämtlands industrier och företag men också på människors smarta tankar och idéer. Modern hushållning helt enkelt! Idag är Spilloteket fasta hyresgäster i Lignellsalen på Jamtli.

 

Sedan starten 2014 har deras kreativa arbete lett till ett flertal olika utmärkelser såsom Svensk Forms Formpris Jämtland, lokala miljöpris och UNDP Sveriges pris Bästa kommunikation av de Globala målen 2018. Spilloteket beskriver sig själva som “en kreativ demokrativerkstad och ett pedagogiskt forum som använder sig av spillmaterial från Jämtlands industrier i allt sitt görande och tänkande”. Deras färgsprakande verksamhet vänder sig i huvudsak till barn och unga, men de arbetar även med utbildning för skolor och företag, föreläser på konferenser och event  – hela tiden med fokus på kreativitet som kraft för verklig förändring.

 

För Spillotekets öppettider, aktiviteter och tjänster besök www.spilloteket.se De finns även på facebook samt instagram under namnet Spilloteket. Under de flesta av Jamtlis större arrangemang är Spilloteket öppet för allmänheten.

 

 

Hushållningssällskapet Jämtland

Jamtli och Hushållningssällskapet Jämtland samarbetar sedan drygt 30 år kring Julmarknad på Jamtli, som för drygt 10 år sedan fick sällskap av Vårmarknad på Jamtli. Hushållningssällskapet står för värden som delas av Jamtli och tillsammans på Jamtlis friluftsmuseiområde har vi lagt grunden till marknadernas lyckade kombination av länets hantverkare, kunskap och historieförmedling. Marknaderna som vi arrangerar tillsammans har blivit populära och viktiga mötesplatser för länsborna och de har inte minst blivit viktiga kontaktskapande dagar för alla som både professionellt och på hobbynivå sysslar med hantverk- och småskalig livsmedelsproduktion.

 

Hushållningssällskapet Jämtland driver verksamhet inom fyra huvudområden: medlemmar, rådgivning och kompetens, medstugan samt projekt och event. För mer information, besök hushållningssällskapets hemsida www.hushallningssallskapet.se

 

 

 

 

Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen – ett samarbete mellan Jamtli, Hushållningssällskapet och Matakademien

Målet med projektet är att förstärka regionens matturistiska dragningskraft genom samarbete mellan livsmedelsproducenterna och besöksnäringen. Genom att både få uppleva matens kulturhistoria, se fantastiska besöksmål och smaka på regionens unika och framstående matproduktion ska turister lockas till Jämtland och Härjedalen. Projektet delfinansieras av Jordbruksverket (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och genomförs i samarbetet mellan Hushållningssällskapet (projektägare), Jamtli och Matakademien i Jämtland och Härjedalen.

 

På Jamtli kommer projektet under 2020 att utmynna i en utställning om mat, då, nu och i framtiden samt en rad program och aktiviteter som lyfter ämnet under sommarens Historieland. Även under Julmarknaden och Vårmarknaden på Jamtli kommer projektparterna att samarbeta om att lyfta ämnet. Det blir ett spännande år på temat mat, så håll utkik i vårt kalendarium!

 

Övriga aktiviteter som arrangeras inom projektet hittar ni på Hushållningssällskapets hemsida www.hushallningssallskapet.se

 

Renovering av Jamtlibryggan, ett samarbete mellan Jamtli och Östersunds kommun

Den så kallade Jamtlibryggan har funnits sedan 2001 då Jamtli byggde den. Syftet med bryggan var att uppmärksamma den livliga ångbåtstrafiken som en gång fanns på Storsjön. Bryggan har genom åren blivit väldigt populär att vistas på och den har genomgått mindre reparationer. Nu finns dock ett behov av en större renovering.

 

Jamtli vill tillsammans med Östersunds kommun skapa ett mervärde för kommuninvånarna genom denna renovering. Samarbetet kommer att se ut på följande sätt:

Jamtli river allt som ska sparas. (November 2019).

Östersunds kommun sköter resten av rivningen med start 31 mars. De genomför allt markarbete och jobb i strandlinjen samt skänker lämpliga stenblock för arbetet.

En stentrappa anläggs på sidan av bryggan så man enkelt kan gå i och ur vattnet.

Man tar ur en del stenmassor utanför bryggan så djupgåendet utökas.

Allt timmer skänks av Östersunds kommun. Själva bryggan byggs sedan av Jamtlis snickare. Jamtli bygger även herrgårdsbänkar och en bänk runt ett träd. Jamtli skänker även en miljöstation dit.

Vid bryggan finns ett elskåp som Jamtli bygger in i ett träskåp.

Alla ståldelar, knappar, trossringar etcetera återmonteras av Jamtli.

Skylten med ”Jamtlibryggan” är nyrenoverad och kommer återmonteras på bryggan.

Östersunds kommun köper en fin gillplats att ställa bredvid bryggan.

 

Arbetet beräknas vara klart sommaren 2020.