Programmet på Jamtli

 

Karoliner och Konflikter består av tre delar;
introduktion, rollspel och avslutning.

 

Introduktion, 30 minuter: Under introduktionen ges en kortfattad bakgrund till Stormaktstiden och Armfeldts fälltåg samt förberedelser inför rollspelet. Introduktionen sker inomhus och beräknas ta ca. 30 minuter

 

Rollspel, 1 timme och 45 minuter: Rollspelet vill ge eleverna möjligheten att vara mer närvarande i den historia som berättas. Här möter de 4 aktörer/skådespelare som för handlingen framåt tillsammans med eleverna. Varje elev har ett individuellt rollkort som ger eleverna rollen som karolin. Eleverna bär med sig rollkorten under hela rollspelet. Rollspelet är uppdelat i olika scener/situationer som knyter an till det historiska fälltåget från Duved till Trondheim.

 

Avslutning, 45 minuter: Här diskuterar vi olika värdegrundsfrågor som väckts under rollspelets fyra scener. Här gör vi också kopplingar till nutida konflikter i såväl ute i världen som i elevernas egen vardag. Med hjälp av mentometrar fångar vi upp elevernas tankar och funderingar.

 

Tider

8.15 – 11.15
11.30 – 14.30

 

Mat

Vid ett tillfälle i programmet kommer eleverna att erbjudas mat som skall föra tankarna och fantasin tillbaka till 1700-talet. Maten serveras inomhus vid dukat bord. Maten ersätter inte elevernas skollunch.

 

Kläder

I historien om Armfeldts fälttåg är karolinernas prövningar under bar himmel en avgörande del. Karolinerna gick, red, arbetade, lagade mat, sov och dog under bar himmel!

 

Rollspelet genomförs utomhus oavsett väder. Köldgräns -15. Vi är övertygade om att reflektionen över karolinernas prövningar och hur konfliktsituationer uppstår, och därmed hur människor i krig påverkas, blir bättre utomhus jämfört med en varm möteslokal.

 

Deltagare i programmet skall ha:

 

– Varma skor(inte gymnastikskor)
– Överdragsbyxor
– Vind- och vattentät jacka
– Handskar
– Mössa

Samling vid Jamtlis entre, klockstapeln

Arkiv

2016, reportage i tidningen Pedagogiska Magasinet, ”Historia in på bara skinnet

2015, webbreportage, Pedagog Östersund, Östersunds kommun

Upptäck Jamtli

Före besöket

Inför rollspelet på Jamtli är det bra om eleverna har vissa förkunskaper, dels om Stormaktstiden generellt, men även om den lokala händelsen här i vårt...

Läs mer

Efter besöket

Efter rollspelsupplevelsen på Jamtli kommer det finnas mycket som kan vara värt att reflektera över och arbeta vidare med.

Läs mer

Upptäck Jamtli

Före besöket

Inför rollspelet på Jamtli är det bra om eleverna har vissa förkunskaper, dels om Stormaktstiden generellt, men även om den lokala händelsen här i vårt...

Läs mer

Efter besöket

Efter rollspelsupplevelsen på Jamtli kommer det finnas mycket som kan vara värt att reflektera över och arbeta vidare med.

Läs mer