Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Organisation

Jamtli, Jämtlands läns museum, är en stiftelse. Stiftare är Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening.  Landsantikvarien är ledamot samt ansvarig för genomförandet av verksamheten.

 

Styrelse för Stiftelsen Jamtli

 

Landsantikvarie Olle Amelin

 

Utsedda av Region Jämtland Härjedalen:

Robert Uitto, ordförande

Malin Bergqvist

Maud Herkules

Maj-Britt Olofsson, suppleant

 

Utsedda av Östersunds kommun:

Joel Nordqvist, vice ordförande

Jerker Bexelius

Maria Nerpin, suppleant

 

Utsedda av Heimbygda:

Trine Amundsen

Hans Cederberg, suppleant

 

Utsedda av Jämtlands läns konstförening:

Ellen Hyttsten

Åsa Domeij-Lisensdotter, suppleant

 

Ledamöter utsedda av styrelsen:

John Brattmyhr

Robert Pettersson

 

Fackliga representanter:

Krister Lundström (SKAF)

Mona Karlström (Vision)

Lowissa Frånberg (DIK)

Styrdokument för Stiftelsen Jamtli

Här nedan finns dokument (i pdf format) som anger stadgar för Jamtlis verksamhet.

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för www.jamtli.com

 

Stiftelsen Jamtli (Jämtlands läns museum) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.jamtli.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att en liten del av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.jamtli.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla oss på info@jamtli.com.

 

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

 

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till info@jamtli.com

Ringa 063-15 01 00

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens innehåll

Den här webbplatsen är i det närmaste helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

www.jamtli.com finns länkar till, via YouTube, livestreamade samtal inom serien ”Jamtli där du är – Ett samtal med…”. Dessa filmer saknar textalternativ och syntolkning.

 

Vår ambition är att alla ljud- och videofiler som det länkas till från www.jamtli.com skall ha textalternativ från och med 30 juni 2021.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har utifrån Vägledning för webbutveckling/WCAG – standard för tillgänglighet gjort en självskattning (intern testning) av www.jamtli.com

 

Företaget Mina bästa polare har gjort en oberoende granskning av www.jamtli.com

 

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

 

Granskningsmetod.

 

Webbplatsen publicerades den 1 mars 2018.

 

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Bolag

 

Jämtland Teknikland AB
Härjedalens Fjällmuseum AB
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik
Geopark Indalsälven AB