Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Organisation

Jamtli är en stiftelse. Stiftare är Östersunds kommun, Region Jämtland Härjedalen, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening. Styrelsen består av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Region Jämtland Härjedalen utser ordförande och två ledamöter samt en suppleant. Östersunds kommun utser två ledamöter och en suppleant. Heimbygda och Jämtlands läns konstförening utser varsin ledamot och en suppleant. Landsantikvarien är ledamot, ständig sekreterare samt ansvarig för genomförandet av verksamheten.

 

Jamtli – tidigare benämnt Jämtlands läns museum sysselsätter ca 120 årsverken och är organiserat i tre avdelningar, en stab samt ett antal bolag.

Jamtlis organisation (pdf) >>

Styrelse för Stiftelsen Jamtli

 

Landsantikvarie Olle Amelin

 

Utsedda av Region Jämtland Härjedalen:

Karin Thomasson, ordförande

Robert Uitto

Kent Karlsson

Majbritt Olofsson, suppleant

 

Utsedda av Östersunds kommun:

Anders Edvinsson, vice ordförande

Robert Hamberg

Linda Petersson, suppleant

 

Utsedda av Heimbygda:

Trine Amundsen

Hans Cederberg, suppleant

 

Utsedda av Jämtlands läns konstförening:

Ellen Hyttsten

Manne Mosten, suppleant

 

Ledamöter utsedda av styrelsen:

John Brattmyhr

Anna Wersén

 

Fackliga representanter:

Krister Lundström (SKAF)

Mona Karlström (Vision)

Kristina Jonsson (DIK)

Styrdokument för Stiftelsen Jamtli

Här nedan finns dokument (i pdf format) som anger riktlinjer för Jamtlis verksamhet, samt redovisningar av uppnådda resultat.

Strategiplan/Strategic plan
Verksamhetsplan
Arbetsordning
Styrdokument
Styrdokument för Stiftelsen Jamtli t o m 2016 (med dotterbolag)

 

Strategiplaner/Strategic plans

Strategiplan 2003-2007
Strategiplan 2007-2010 / Strategic plan 2007-2010
Strategiplan 2011–2014 / Strategic plan 2011–2014

Strategiplan 2015–2018 >>

 

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2003
Verksamhetsplan 2004
Verksamhetsplan 2005
Verksamhetsplan 2006
Verksamhetsplan 2007
Verksamhetsplan 2008
Verksamhetsplan 2009
Verksamhetsplan 2010
Verksamhetsplan 2011
Verksamhetsplan 2012
Verksamhetsplan 2013
Verksamhetsplan 2014
Verksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2016

 

Arbetsordning

Arbetsordning 2006

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse med bokslut 2002
Verksamhetsberättelse med bokslut 2003
Verksamhetsberättelse med bokslut 2004
Verksamhetsberättelse med bokslut 2005
Verksamhetsberättelse med bokslut 2006
Verksamhetsberättelse med bokslut 2007
Verksamhetsberättelse med bokslut 2008
Verksamhetsberättelse med bokslut 2009
Verksamhetsberättelse med bokslut 2010
Verksamhetsberättelse med bokslut 2011
Verksamhetsberättelse med bokslut 2012
Verksamhetsberättelse med bokslut 2013
Verksamhetsberättelse 2014
Bokslut 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Bokslut 2015

Verksamhetsberättelse 2016 >>
Bokslut 2016

 

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 2002
Styrelseprotokoll 2003
Styrelseprotokoll 2004
Styrelseprotokoll 2005
Styrelseprotokoll 2006
Styrelseprotokoll 2007
Styrelseprotokoll 2008
Styrelseprotokoll 2009
Styrelseprotokoll 2010
Styrelseprotokoll 2011
Styrelseprotokoll 2012
Styrelseprotokoll 2013
Styrelseprotokoll 2014
Styrelseprotokoll 2015-02-26
Styrelseprotokoll 2015-03-31
Styrelseprotokoll 2015-05-28
Styrelseprotokoll 2015-10-01
Styrelseprotokoll 2015-12-09
Styrelseprotokoll 2016-02-19
Styrelseprotokoll 2016-05-20
Styrelseprotokoll 2016-09-23
Styrelseprotokoll 2016-11-07
Styrelseprotokoll 2016-12-02

Styrelseprotokoll 2017-02-24 >>
Styrelseprotokoll 2017-04-24 >>
Styrelseprotokoll 2017-06-02 >>
Styrelseprotokoll 2017-06 21 >>
Styrelseprotokoll 2017-09-22 >>

 

Huvudmannadirektiv / Stiftelseavtal

Huvudmannadirektiv 2003–2006
Huvudmannadirektiv 2007–2010
Huvudmannadirektiv 2011–2014

 

Jamtli Directives

Jamtli directives 2007-2010 (english)
Jamtli directives 2011–2014 (english)

 

Årsavtal med huvudmännen

 

Jämtlands läns landsting

Årsavtal 2003 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2004 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2005 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2006 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2007 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2008 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2009 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2010 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2011 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2012 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2013 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2014 med Jämtlands läns landsting
Årsavtal 2015 med Region Jämtland/Härjedalen
Årsavtal 2016 med Region Jämtland/Härjedalen
Årsavtal 2017 med Region Jämtland/Härjedalen

 

Östersunds kommun

Årsavtal 2003 med Östersunds kommun
Årsavtal 2004 med Östersunds kommun
Årsavtal 2005 med Östersunds kommun
Årsavtal 2006 med Östersunds kommun
Årsavtal 2007 med Östersunds kommun
Årsavtal 2008 med Östersunds kommun
Årsavtal 2009 med Östersunds kommun
Årsavtal 2010 med Östersunds kommun
Årsavtal 2011 med Östersunds kommun
Årsavtal 2012 med Östersunds kommun
Årsavtal 2013 med Östersunds kommun
Årsavtal 2014 med Östersunds kommun
Årsavtal 2015 med Östersunds kommun
Årsavtal 2016 med Östersunds kommun
Årsavtal 2017 med Östersunds kommun

 

Jämtland Teknikland AB

Verksamhetsplan 2015 >>

 

Härjedalens Fjällmuseum

Verksamhetsberättelse 2014 >>

 

Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik

Verksamhetsberättelse 2013 >>
Verksamhetsberättelse 2014 >>
Work plan 2015 >>

 

Världsarv Ragundadalen AB

Verksamhetsberättelse 2014 >>

Dotterbolag

 

Jämtland Teknikland AB
Härjedalens Fjällmuseum
Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik
Världsarv Ragundadalen AB