Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Jamtli Living University (JLU)

En förstudie för planering och byggande av en urban ekoby i Östersund

 

NYHETse vårt bidrag till den internationella tävlingen ”Reimagining Museums for Climate Action” här! (pdf)

 

Om JLU

Inom Jamtli pågår en förstudie, finansierad av Leader och Region Jämtland Härjedalen, för planering och byggande av en urban ekoby i Östersund, nära Jamtliområdet. Projektet kommer att följas och utvärderas av forskare och studenter på Mittuniversitetet (MIUN) i en ”Living University”.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar och sprida kunskap om alternativa bygg-, ägande- och boendeformer som syftar till en ökad självförsörjningsgrad och ekosystemtjänster, minskat ekologiskt fotavtryck, krisberedskap, boendekvalitéer och social hållbarhet. Ett syfte är då även utveckling av förutsättningarna för en modern ekologisk livsstil.

 

Läs mer

 

Ekobyn kallar vi för JLU Ekoby och där kommer boende att kunna leva sina vanliga liv. I JLU Ekobyn kommer det att finnas stöd från Jamtli personal för skötsel och drift av gemensamhets anläggningar, odling och djurhållning.

 

MIUN kommer att forska på Ekobyn tillsammans med företag, organisationer och andra intressenter som vill utveckla kunskap och förmåga om hållbart boende och byggande. Som boende kommer man inte att märka detta. Men man kommer att veta att man bor i en by som bidrar till utveckling av en bättre framtid i samklang med natur och med varandra.

 

Projektbeskrivning

 

För ytterligare information kontakta:
Kevin Denham, projektledare JLU, kevin.denham@jamtli.com

 

Visa mindre

Fakta

I förstudien har ett koncept utvecklats som omfattar 28 bostäder, ett gemensamt hus och mark för odling och viss djurhållning. Föreslagen placering är Staden 1:7.

 

I ekobyn finns:

Sju stycken hus med fyra likadana hyresrätter var, två per våning
– 3 hus med 2-rok à 55 kvm
– 1 hus med 3-rok à 71 kvm
– 1 hus med 4-rok à 90 kvm

 

Ett gemensamt hus à 248 kvm med:
– Vedeldad bastu, dusch, wc och omklädningsrum
– Samlingslokal för gemensamma aktiviteter, kurser, trädgårdsmarknad, fester
– Kök med kafé
– Verkstad/snickeri
– Gästlägenhet med kök, badrum och fyra bäddar
– Inbyggt växthus för odling och kafé

 

Ytor för odling, fruktträd/buskar och viss djurhållning. Totalt ca 80 kvm per lägenhet.
– Mellan de befintliga och nya husen, med likvärdig tillgänglighet
– På tomtens södra sida, mellan järnvägen, cykelvägen och motorbåtsklubben

– Möjlighet för utveckling av hamnområde vid Storsjöns strand
– Beräknad inflyttningstid: maj 2023

 

Kompetens
Arkitekt: Anders Nyquist arkitektkontor AB (länk)
Landskapsarkitekt: Mirjam Åkerblom firma
Illustrationer: Jonas Carlsson, student Masterutbildning arkitektur, CTH
Energi: Simone Kreutzer IG Passivhus AB
VVS: Anders Hedlund Ingenjörsbyrå AB, Torkel Andersson ByDemand AB
Kalkyl: Bengt Jervhed konsultfirma

Social vision

 

De flesta flerbostadshus har blivit en förvaring av människor om natten. Man går in i entrén, tar hissen upp till sitt våningsplan, låser upp dörren, går in i lägenheten och låser ytterdörren. Möjligheterna till naturlig social samvaro är i princip obefintlig. Mötesplatser saknas.

 

Läs mer

 

I detta projekt har vi i planeringen tagit fasta på möjligheterna till social samvaro. Lägenheterna har det privata rummet. Lägenheten, balkongen och uteplatsen blir den halvprivata arenan för familjen. Loftgången och entrén med trappa är husets gemensamma yta där man träffas naturligt och som man sköter gemensamt. Husens närområde är gemensamt för de enskilda husen och inbjuder till gemensamt arbete och samvaro. Ytorna för odling erbjuder både enskilt och gemensamma möjligheter för arbete och gemenskap.

Den befintliga bebyggelsen i området är en traditionell villabebyggelse och mer eller mindre privat. Var och en sköter sig själv. Ekobyn vill inbjuda de boende i de befintliga enfamiljshusen till de gemensamma ytorna, gemensam verksamhet och verksamheten i de gemensamma byggnaderna. Samtliga boende i området kan då finna gemensamma projekt som gagnar alla i området, t.ex. att odla tillsammans, gemensamma fester eller att ordna hamnmöjligheter för området vid Storsjön. Ekobyn skapar på detta sätt ett mervärde för de som redan bor i området och ökar attraktionskraften både i ny och befintlig bebyggelse.

Motto för den sociala visionen: Ingen kan göra allt – men alla kan göra något

 

Visa mindre

Anmälan

 

Intresse för boende i Ekobyn

För att öka vår förståelse av intressebilden är ni välkomna att anmäla ert intresse för boende i JLU Ekoby. Skriv gärna något kort om vad som lockar dig till JLU Ekobyn men även om det är något du tycker vi ska tänka på.

Intresseanmälan gör du här. Observera att detta är en icke-bindande intresseanmälan.

 

Samarbeta med oss

I fortsatt arbete med en förstudie kommer bland annat tekniska lösningar, ekonomiska förhållanden, projektägande och upplåtelseformer att vidareutvecklas. Detta kommer att ske i samarbete med potentiella intressenter.

Är ni intresserade av att följa projektet och förutsättningslöst ingå i nätverket så är ni välkomna att fylla i formuläret som finns här.

 

 

Fler pågående projekt:


 

Möten i tid och rum

 

Ett projekt där Jamtli med hjälp av medel från Socialstyrelsen vill motverka ensamhet bland äldre.

Jamtli vill engagera människor i länet och bilda ett forum där man kan mötas, skapa och vidmakthålla sociala kontakter – samtidigt som man utför ett mycket värdefullt arbete.

 

Vi hoppas att våra volontärer kan dela med sig av kunskaper och livserfarenheter. Målet är att nå 50% kvinnor och 50% män.

 

Läs mer

Du som är över 62 år och intresserad av historia eller äldre föremål är välkommen att delta. Du bjuds då in till en introduktionsträff där du får veta mer om projektet och kan anmäla dig som volontär. Därefter deltar du i en registreringskurs och tilldelas en uppgift i en av volontärgrupperna.

 

Vi kommer att arbeta i små grupper som träffas på ett coronasäkert sätt. Som volontär deltar du frivilligt och efter förmåga. Omfattningen är cirka en träff i veckan för- eller eftermiddag. Förhoppningsvis kommer vi också att utveckla digitala träffar, så att man kan delta i vissa moment hemifrån.

 

Projektets mål:

Att skapa samhörighet mellan volontärer, medarbetare och museet.

Att uppmuntra till medskapande av kulturarvet och samhället.

Att stärka museets roll som en plats att mötas på.

Att skapa större intresse för museets samlingsverksamhet.

Att skapa en verksamhet som kan pågå i många år.

 

Anmäl ditt intresse till Lowissa Wallgren Frånberg

E-post: lowissa.franberg@jamtli.com

Telefon: 063-15 03 30 eller 070-554 33 30

 

Visa mindre


 

The Nordic Academy for Volunteer Management

The Nordic Academy for Volunteer Management is a joint project of museums, pedagogues and an archive professional from Norway, Denmark, Sweden and Finland that seeks to develop courses on two different levels for volunteer managers at museums.

 

The project builds on the results of the previous collaboration projects Pride, Joy and Surplus Value and Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers.

 

Show more

 

These projects results have shown that volunteering in heritage institutions encourages active citizenship, life-long learning and supports well-being by diminishing stress and social isolation. For many museums volunteers add value through their knowledge, by creating a welcoming atmosphere and reaching out to wider audiences. However, the Level Up-survey has shown that many museums are unfamiliar with best practice in managing volunteers and the legal frameworks in their countries.

 

These projects aim to fill these gaps by developing courses and networks for knowledge exchange for persons working with or planning to work with volunteers at Scandinavian museums.

 

For further information, please contact Lowissa Wallgren Frånberg.

E-mail: lowissa.franberg@jamtli.com

Phone: +46 (0)63-15 03 30 or +46 (0)70-554 33 30

 

Show less


 

Heritage, Identity and Social Cohesion

Jamtli is participating in the project Heritage, Identity and Social Cohesion led by Kalmar County Museum and supported by Nordplus Adult. Other participants in the Nordic-Baltic project are NCK in Sweden, the Anno Museum in Norway, the Estonian National Museum in Estonia and the Ostrobothnian Children’s Culture Network in Finland.

 

Show more

The Nordic and Baltic societies are extensively influenced and characterized by migration, globalization and internet-based communication. There are many positive outcomes of this development, but also some less positive. For example, there is a growing awareness that increasing differences in economic and social status are connected to lack of essential cultural knowledge and language skills needed to take part in the majority society. Moreover, there are growing difficulties in communication between different social, ethnical, religious and/or political groups, which lead to polarization and in some cases even to extremism. As a result there is a need for methods to strengthen social cohesion and integration.

 

Through heritage people can develop greater understanding of the prerequisites of being human, increase their empathy and their source-criticism abilities. These are all qualities needed to promote social cohesion. Through this project we will map, develop and spread pedagogical methods that strengthen social cohesion and integration.

 

The result will, along with case studies from the project partners, form the curriculum for a course on how to use cultural heritage in integration and social cohesion activities. The course will be offered to museum staff and others working with heritage-based integration and social cohesion.

 

For further information, please contact Lowissa Wallgren Frånberg.

E-mail: lowissa.franberg@jamtli.com

Phone: +46 (0)63-15 03 30 or +46 (0)70-554 33 30

 

Show less