Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Pågående projekt

 


Jamtli Living University (JLU)

 

 

Inom Jamtli pågår ett projekt, finansierad av Leader, för planering och byggande av ett nytt stadsområde i Östersund med boende, forskning och odling i samspel.

 

Läs mer

Idén om att bygga ett nytt stadsområde i Östersund skapade ett behov av en levande dialog mellan olika aktörer och allmän­heten. Med Jamtli Living University (JLU) har Jamtli skapat en ny plattform för samverkan och kunskapsutbyte ur vilken det nya området vid utkanten av Remonthagen ska ta form.

 

Ambitionen är att utveckla en levande miljö med bostäder, verksamheter, odling och offentliga rum som samverkar för en håll­bar stadsutveckling. Universitet, näringsliv, kultur och civilsamhälle ska mötas och påverka varandra.

 

Stadsbyggnadskonst, arkitektur och landskapsgestaltning ska skapa lämpliga ramar för ett område som kretsar runt en odlingspark, attraktiv för såväl besökare som för boende i området. Området ska minimera det ekologiska fotav­trycket och bidra till en ökad biologisk mångfald. Tekniska lösningar ska kretsloppsanpassas.

 

För mer information kontakta Kevin Denham, projektledare JLU.

kevin.denham@jamtli.com

+46 (0)76-133 61 55

 

Visa mindre

 


Möten i tid och rum

 

Ett projekt där Jamtli med hjälp av medel från Socialstyrelsen vill motverka ensamhet bland äldre.

Jamtli vill engagera människor i länet och bilda ett forum där man kan mötas, skapa och vidmakthålla sociala kontakter – samtidigt som man utför ett mycket värdefullt arbete.

 

Vi hoppas att våra volontärer kan dela med sig av kunskaper och livserfarenheter. Målet är att nå 50% kvinnor och 50% män.

 

Läs mer

Du som är över 62 år och intresserad av historia eller äldre föremål är välkommen att delta. Du bjuds då in till en introduktionsträff där du får veta mer om projektet och kan anmäla dig som volontär. Därefter deltar du i en registreringskurs och tilldelas en uppgift i en av volontärgrupperna.

 

Vi kommer att arbeta i små grupper som träffas på ett coronasäkert sätt. Som volontär deltar du frivilligt och efter förmåga. Omfattningen är cirka en träff i veckan för- eller eftermiddag. Förhoppningsvis kommer vi också att utveckla digitala träffar, så att man kan delta i vissa moment hemifrån.

 

Projektets mål:

Att skapa samhörighet mellan volontärer, medarbetare och museet.

Att uppmuntra till medskapande av kulturarvet och samhället.

Att stärka museets roll som en plats att mötas på.

Att skapa större intresse för museets samlingsverksamhet.

Att skapa en verksamhet som kan pågå i många år.

 

Anmäl ditt intresse till Lowissa Wallgren Frånberg

E-post: lowissa.franberg@jamtli.com

Telefon: 063-15 03 30 eller 070-554 33 30

 

Visa mindre

 


The Nordic Academy for Volunteer Management

The Nordic Academy for Volunteer Management is a joint project of museums, pedagogues and an archive professional from Norway, Denmark, Sweden and Finland that seeks to develop courses on two different levels for volunteer managers at museums.

 

The project builds on the results of the previous collaboration projects Pride, Joy and Surplus Value and Level Up: Securing Quality in Managing Volunteers.

 

Show more

 

These projects results have shown that volunteering in heritage institutions encourages active citizenship, life-long learning and supports well-being by diminishing stress and social isolation. For many museums volunteers add value through their knowledge, by creating a welcoming atmosphere and reaching out to wider audiences. However, the Level Up-survey has shown that many museums are unfamiliar with best practice in managing volunteers and the legal frameworks in their countries.

 

These projects aim to fill these gaps by developing courses and networks for knowledge exchange for persons working with or planning to work with volunteers at Scandinavian museums.

 

For further information, please contact Lowissa Wallgren Frånberg.

E-mail: lowissa.franberg@jamtli.com

 

Show less