Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

 

 

Stiftelsen Jamtli driver museiverksamhet inom kulturmiljöutveckling, kulturturism, samlingsförvaltning, dokumentation, forskning och omfattande kulturarvspedagogisk verksamhet med över 120 medarbetare. Stiftelsen är dessutom aktiv genom fem dotterbolag samt franchiseverksamhet och driver många projekt på nationell, nordisk och europeisk nivå. Stiftelsen ses av många som en förebild för privat-offentlig samverkan.

 

Vi söker nu en

VD, Landsantikvarie till Stiftelsen Jamtli

 

Stiftelsen Jamtli har det regionala museiansvaret i Jämtland-Härjedalen och är ett ledande besöksmål i Östersund och i regionen med ca 200 000 besökare årligen. På Jamtli finns ett inomhusmuseum med fasta och tillfälliga utställningar inom kulturhistoria, arkeologi och konst, samt ett friluftsmuseum med kulturhistoriska hus, gårdar och djur. I år invigdes den nya verksamheten Nationalmuseum Jamtli med tillfälliga utställningar som drivs i nära samarbete med Nationalmuseum. Stiftelsen Jamtli har även ett antal dotterbolag: Optand Teknikland AB, Härjedalens Fjällmuseum i Funäsdalen, Världsarv Ragundadalen AB och Jamtli Öppna förskola vid Ströms hembygdsgård i Strömsund, genom vilka det bedrivs museiverksamhet. Därtill kommer Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik (NCK), som på nordisk och europeisk nivå verkar för utveckling av stiftelsens spetskompetensområde kulturarvspedagogik.

 

Stiftelsen har föremålssamlingar inom alla sina verksamhetsområden samt rekvisitasamlingar, konstsamling, omfattande bibliotek och arkiv. Särskilt stora och kända samlingar utgörs av de textila och fotografiska samlingarna. Stiftelsen har också omfattande regional verksamhet genom arkeologi, byggnadsvård, pedagogik och föredragsverksamhet. Cirka 50 procent av Jamtlis omsättning är egen finansiering genom entréavgifter, försäljning, uppdragsverksamhet, projekt och olika samarbetsavtal. Övrig finansiering sker genom statliga, regionala och kommunala offentliga medel.  Till denna spännande och kreativa organisation söker vi nu en Landsantikvarie och verkställande direktör som kan stå i spetsen för den fortsatta utvecklingen av stiftelsen, då den nuvarande Landsantikvarien går i pension.

 

Arbetsuppgifter

Landsantikvarien ansvarar inför Stiftelsen Jamtlis styrelse för den dagliga driften av stiftelsens alla verksamheter. Dessutom ansvarar Landsantikvarien för att driva den långsiktiga utvecklingen av stiftelsens alla verksamheter på strategisk nivå utifrån fattade beslut av stiftelsens styrelse. En viktig uppgift är att företräda stiftelsen utåt och samverka med andra aktörer lokalt, regionalt, nationellt, nordiskt och europeiskt. VD är ytterst ansvarig för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.

 

Kvalifikationer och kompetenser

Eftersom arbetet omfattar många olika verksamhets- och ämnesområden söker vi en person med bred kompetens som klarar av att ha överblick och att prioritera. Det är viktigt att du kan driva Jamtlis utveckling framåt genom att vara idérik, få saker gjorda, se möjligheter och hitta nya och spännande sätt att göra saker på. Det är också viktigt att du har erfarenhet av att leda andra chefer och att leda personal.

 

Vi tror att du:

– har akademisk utbildning inom kulturarv, besöksnäring eller pedagogik

– har erfarenhet från att jobba för och med en styrelse

– har erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet

– har erfarenhet av ledarskap, affärsmässighet och ekonomisk styrning

– har forskarutbildning

– har erfarenhet från europeiskt eller internationellt arbete

– är drivande, entusiasmerande och visionär

– är kommunikativ och har medievana

– dessutom har en vinnande personlighet som motsvarar behoven i en befattning av denna karaktär.

 

Övrig information om tjänsten och kontaktuppgifter

Anställning: Tillsvidareanställning som kan inledas med provanställning.

Tillträde: 1 augusti 2019, eller enligt överenskommelse.

Lön: Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

Övrigt: Stiftelsen Jamtli har som målsättning att spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens och kvalifikationer är du intressant för oss.

Kontakt och ansökan: Frågor om tjänsten besvaras av stiftelsens styrelseordförande Lena Bäckelin 070-649 50 64, nuvarande landsantikvarie och VD Henrik Zipsane 070-282 11 68 eller HR-chef Pernilla Bäckström 070-564 81 87.

Kontaktperson för arbetstagarorganisation är: Annabell Rahm (DIK) 073-803 39 33.

Ansökan skickas till Stiftelsen Jamtli, Box 709, 831 28 Östersund eller via e-post till info@jamtli.com senast måndagen 15 oktober 2018.

 

 

 


 

 

Stiftelsen Jamtli söker

restaurangchef till anrika Restaurang Hov

 

Restaurang Hov är Jämtlands läns äldsta restaurang som fortfarande är i drift. Hov är en klassisk mötesplats för fest och högtid. Här firas bröllop och födelsedagar, här träffas man för konferens, minnesstunder och examensmiddagar. På Restaurang Hov serveras dagens lunch vid bordet måndag–fredag, av och till erbjuds kvällsarrangemang och bokningar för slutna sällskap kan göras kvällstid och på helger. Sommartid förvandlas friluftsmuseet på Jamtli till Historieland med levande rollspel i de historiska miljöerna.

 

Under den perioden serverar Restaurang Hov familjeanpassade sommarluncher. I Jamtlis kyrka, strax intill Hov, erbjuder stiftelsen bröllopsarrangemang, vilket är som gjort för att kombinera med bröllopsmiddag på Restaurang Hov. Från och med sommaren 2018 finns förutom Jamtlis egen verksamhet också Nationalmuseum Jamtli med konst- och designupplevelser i världsklass, som kommer att attrahera nya målgrupper.

 

Under höst- och vårtermin har Stiftelsen Jamtli sedan många år ett samarbete med restaurangutbildningen vid Jämtlands Gymnasium där elever och lärare deltar i restaurangdriften. I tjänsten som chef för Restaurang Hov ingår att medverka i och för detta samarbeta.

 

Stiftelsen Jamtli söker nu en restaurangchef som i nära samverkan med stiftelsen vill driva restaurangen. Läs mer om Jamtli på www.jamtli.com. Ytterligare information om restaurangen kan fås av administrations- och fastighetschef Anders de Sinegube 070-681 42 21 anders.de.sinegube@jamtli.com

 

Skriftlig intresseanmälan lämnas senast 15 oktober 2018 till info@jamtli.com