Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Kurser och seminarier

Belysningsseminarium

 

17–18 oktober 2019

 

Med anledning av att ekodesigndirektivet trädde i kraft 2018 står många museer inför eller befinner sig mitt i processen att byta sin belysning.

 

I samarbete med Jamtli bjuder Riksantikvarieämbetet in till ett seminarium den 17-18 oktober som syftar till att ge svar på frågor kring ljus, gestaltning, armaturer och upphandling med mera. Tillfälle ges att träffa och diskutera ämnet med kollegor i branschen och hur vi i framtiden kan underlätta kunskapsutbyte och nätverkande inom museiteknik.

 

Program kommer att publiceras här inom kort.

 

Plats: Jamtli, Östersund.

Tid: 17/10 kl. 13.00 till 18/10 kl. 14.00.

Kostnad: 600 kr inklusive en lunch, en middag och fika.

Anmälan: inklusive eventuella matpreferenser görs innan den 4 oktober till Mona Karlström, Jamtli (mona.karlstrom@jamtli.com). Antalet platser är begränsat, först till kvarn.

 

Middag (exkl. dryck) på kvällen den 17/10 på Restaurang Hov ingår i avgiften. Boende och resa ordnas på egen hand. Mona tipsar gärna om boendealternativ nära Jamtli.

 

För att kunna göra seminariet och föreläsningarna så relevanta som möjligt behöver vi inputs, frågor och funderingar om belysning från er. Vad är svårt och vad går ni och grunnar på? Dessa och andra funderingar rörande innehåll mejlas till Jesper Cederlund, Riksantikvarieämbetet (jesper.cederlund@raa.se).

 

I anslutning till pauser med mera, kommer det att finnas några bord tillgängliga för företag att visa produkter anpassade för museer. Är ni ett företag och vill delta? Maila då jesper.cederlund.@raa.se för mer information.

 

Nätverksträff

 

Inspiration till nya Tidsresor, 23–24 oktober 2019

 

För dig som arbetar med Tidsresor

Sedan slutet av 90-talet har Jamtli ett nätverk av pedagoger som deltagit i kurser på Jamtli i tidsresans metod. Vartannat år bjuder vi in till nätverksträffar i aktuella ämnen. Ämnen som kan ge uppslag och bakgrund till egna, nya tidsresor. Teori och praktik i skön blandning.

 

Årets tema: Uppväxtvillkor, omvårdnad, lek och vardag för de allra yngsta

 

Föreläsningar och workshop:
– Synen på de små barnen i bondesamhället – Marianne Liliequist, professor emerita i etnologi vid Umeå universitet.
– De fattigas äldre historia med fokus på barnens situation – Torgärd Notelid, 1:e antikvarie, Jamtli
– Workshop: Aktiviteter och tidsresor som speglar temat
– Berätta och utbyt egna tidsrese-erfarenheter

 

Program för Nätverksträffen (pdf)

 

Information och anmälan: britt-marie.borgstrom@jamtli.com

 

 

Information om tidsresan som pedagogisk metod (pdf) >>

Boka föreläsning eller rådgivning i Tidsresans metod eller anmäl dig till Nätverksträff eller inspirationsdagar!

Kan du hantera och agera vid en katastrof i museet?

 

17–18 september 2019

 

Mål

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för vikten av att planera, prioritera och organisera restvärderäddningsarbetet innan skadan inträffat. Du får även förståelse för räddningstjänstens organisation och arbete på skadeplats samt hur du ska agera praktiskt vid incidenter.

Innehåll:
• Riskanalys
• Katastrofplan samt restvärdeplan
• Genomgång av olika roller vid katastrofer
• Före under och efter – tidsaxel
• Lagen om skydd mot olyckor
• Räddningstjänstens roller
• Riskbedömning
• Säkerhet och hälsa
• Stationsövningar, praktiska genomgångar
• Packa och hantera föremål
• Genomgång av säkerhet för övningsfältet
• Scenarioövningar på övningsfält
• Kriskommunikation + gruppuppgift presskonferens
• Hur arbetar vi vidare

 

Hålls i samarbete mellan Länsstyrelsen Jämtlands län, Stiftelsen Jamtli och Brandskyddsföreningen

Kontaktperson Anders de Sinegube 070-681 42 21

 

Kursen är fullbokad!