Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Kurser och seminarier

Nätverksträff

 

Inspiration till nya Tidsresor, 23–24 oktober 2019

 

För dig som arbetar med Tidsresor

Sedan slutet av 90-talet har Jamtli ett nätverk av pedagoger som deltagit i kurser på Jamtli i tidsresans metod. Vartannat år bjuder vi in till nätverksträffar i aktuella ämnen. Ämnen som kan ge uppslag och bakgrund till egna, nya tidsresor. Teori och praktik i skön blandning.

 

Årets tema: Uppväxtvillkor, omvårdnad, lek och vardag för de allra yngsta

 

Föreläsningar och workshop:
– Synen på de små barnen i bondesamhället – Marianne Liliequist, professor emerita i etnologi vid Umeå universitet.
– De fattigas äldre historia med fokus på barnens situation – Torgärd Notelid, 1:e antikvarie, Jamtli
– Workshop: Aktiviteter och tidsresor som speglar temat
– Berätta och utbyt egna tidsrese-erfarenheter

 

Program för Nätverksträffen (pdf)

 

Information och anmälan: britt-marie.borgstrom@jamtli.com

 

 

Information om tidsresan som pedagogisk metod (pdf) >>

Boka föreläsning eller rådgivning i Tidsresans metod eller anmäl dig till Nätverksträff eller inspirationsdagar!