Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk
Överhogdalsbonaderna.

Kontakta oss

 

Växel
Vardagar kl 9–16, tel: 063-15 01 00

Reception
Tel: 063-15 01 10

Restaurang Hov
Tel: 063-15 01 03

Bokningar
Tel: 063-15 01 20

Jamtlis arkiv och bibliotek
Måndag–torsdag, tel: 063-15 01 37 (arkiv), 063-15 03 22 (bibliotek)

Jamtli Öppna förskola
Tel: 063-15 03 02

Jamtli Vandrarhem
Tel: 063-15 03 00

Jamtli Butik
Tel: 063-15 03 03

Jamtli Kafé
Tel: 063-15 01 05

 

Postadress
Jamtli, Box 709, 831 28 Östersund

 

Faktureringsadress
Förstahandsalternativ: Peppol-ID: 0007:8932000303

 

Andrahandsalternativ: jamtli@pdf.scancloud.se

 

Fullständig faktureringsadress:

STIFTELSEN JAMTLI

FE-3285 Scancloud

831 90 Östersund

 

Besöksadress
Museiplan 2, 831 52 Östersund
E-post: info@jamtli.com

 

Transporter och leveranser till museet
Kontaktperson: K-G Sjödin
Tel: 063-15 01 17
Vardagar kl 8–12

Leveransadress: Kyrkgatan 1, 831 52 Östersund

 

Kontoinformation:
Bankgiro: 159-0306
IBAN: SE 068 0000 81471 993 526 3864
SWIFT CODE: SWEDSESS
VAT.NR.SE: 893200030301

 

Organisationsnummer:
893200-0303

Kontakta oss

 

 

Stab och Kommunikation

 

Museichef

Olov Amelin
Landsantikvarie
063-15 01 13
olov.amelin@jamtli.com

 

Biträdande museichef, Konst- och kommunikationsansvarig
Christina Wistman
063-15 01 32
christina.wistman@jamtli.com

 

HR-chef
Pernilla Bäckström
063-15 01 16
pernilla.backstrom@jamtli.com

 

Ekonomichef
Anna Ståhl
063-15 01 09
anna.stahl@jamtli.com

 


Administration

 

Arkivarie, diarium, arkiv
Carina Einedahl
063-15 01 14
carina.einedahl@jamtli.com

 

Ekonom
Maria Carlsson
063-15 03 34
maria.carlsson@jamtli.com

 

Löne- och personaladministratör
Maria Harr
063-15 01 11

maria.harr@jamtli.com

 


Kommunikation

 

Kommunikatör, grafisk formgivning
Lena Ljungkvist
063-15 03 13
lena.ljungkvist@jamtli.com

 

Kommunikatör, webb och sociala medier
Jenny Olsson
063-15 01 35
jenny.olsson@jamtli.com

Fastighetsförvaltning och Jordbruk

 

Avdelningschef
Christian Ferm
063-15 01 19
christian.ferm@jamtli.com

 

Verksamhetsledare
Ulf Lundqvist
063-15 03 09
ulf.lundqvist@jamtli.com

 

Verksamhetsutvecklare

Carin Andersson

063-14 01 85
carin.andersson@jamtli.com

 


Utemiljö och drift

 

Arbetande förman
Sören Olsson
063-14 01 90
soren.olsson@jamtli.com

 

Biträdande arbetande förman

Per-Erik Östling

063-14 01 98

per-erik.ostling@jamtli.com

 

Fastighetsskötare

Peter Asp

063-14 01 96

peter.asp@jamtli.com

 

Fastighetsskötare

Tony Backlund

063-14 01 97

tony.backlund@jamtli.com

 

Fastighetsskötare

Charlie Johansson

063-14 01 88

charlie.johansson@jamtli.com

 

Fastighetsskötare

Peter Magnusson

063-14 01 86

peter.magnusson@jamtli.com

 

Fastighetsskötare
Per-Erik Eriksson
063-14 01 91
per-erik.eriksson@jamtli.com

 

Kontorsvaktmästare och internservice
Karl-Gunnar Sjödin
063-15 01 17
karl-gunnar.sjodin@jamtli.com

 

Datatekniker
Bo Eliasson
063-14 01 92
bo.eliasson@jamtli.com

 

Trädgårdsmästare

Rebecka Tall

063-14 01 89

rebecka.tall@jamtli.com

 


Specialister

 

Finsnickare
Peter Frandell
063-15 01 61
peter.frandell@jamtli.com

 

Byggnadssnickare och timmerman

Thomas Lindbeck

063-14 01 81

thomas.lindbeck@jamtli.com

 

Smed med mera
Håkan Berggren

063-15 03 23
hakan.berggren@jamtli.com

 


Lokalvård

 

Arbetande förman

Gerd Larsson

063-15 01 23

gerd.larsson@jamtli.com 

 

Lokalvårdare

Tobias Alkemar

063-15 03 36

tobias.alkemar@jamtli.com

 

Lokalvårdare

Eva Svedberg

063-15 03 35

eva.svedberg@jamtli.com

 

Lokalvårdare

Tord Högström

063-15 03 39

tord.hogstrom@jamtli.com

 


Historiskt Jordbruk

 

Arbetande förman

Elisabeth Grenholm
063-14 01 82

elisabeth.grenholm@jamtli.com

 

Djurskötare 

Maria Zetterström
063-14 01 84

maria.zetterstrom@jamtli.com

 

Djurskötare

Anna-Karin Eriksson

063-15 01 62

anna-karin.eriksson@jamtli.com

 

Djurskötare

Susanne Alenius

063-14 01 83

susanne.alenius@jamtli.com

 


Projektet Jamtli Living University (JLU)

 

Projektledare 
Kevin Denham

076 133 61 55
kevin.denham@jamtli.com

 


MICA-gruppen

 

Ove Jonsson
063-15 01 04
ove.jonsson@ostersund.se

Service och Värdskap

 

Avdelningschef

Henrik Hvilvald
063-15 01 25

henrik.hvilvald@jamtli.com

 

Reception 
063-15 01 10
reception@jamtli.com

 

Bokning/Konferens 
063-15 01 20
bokningen@jamtli.com

 

Jamtli Butik
063-15 03 03
butiken@jamtli.com

 

Jamtli Vandrarhem
063-15 03 00
vandrarhemmet@jamtli.com

 

Jamtli Kafé

063-15 01 o5
kafe@jamtli.com

 

Restaurang Hov

063-15 01 13
hov@jamtli.com 

Publik och Upplevelser

 

Avdelningschef
Torgärd Notelid

063-15 01 77
torgard.notelid@jamtli.com

 

Arrangemang
Anna-Lena Ståhl
063-15 01 38
anna-lena.stahl@jamtli.com

 


Pedagogik och utställningar

 

Sektionsledare
Malin Bäckström
063-15 01 36
malin.backstrom@jamtli.com

 

Pedagog, skolprogram
Mikaela Gustafsson
063-15 01 27
mikaela.gustafsson@jamtli.com

 

Museipedagog
Magnus Stafverfeldt
063-15 03 01
magnus.stafverfeldt@jamtli.com

 

Museipedagog
Bert-Ola Henriksson
063-15 01 48
b-o.henriksson@jamtli.com

 

Museipedagog
Henric Tungström
063-15 01 69
henric.tungstrom@jamtli.com

 

Musei- och dramapedagog
Lisbeth Sunnergren
063-14 01 93
lisbeth.sunnergren@jamtli.com

 

Konstpedagog

Max Green Ekelin

063-15 01 42

max.green.ekelin@jamtli.com

 

 

Jamtli Öppna förskola

 

Förskollärare
Annelie Westin
063-15 03 02
annelie.westin@jamtli.com

 

Förskollärare
Pia Larsson-Fors
063-15 03 02
pia.larssonfors@jamtli.com

 

 

Utställningar

 

Sektionsledare utställningar
Magnus Stafverfeldt
063-15 03 01
magnus.stafverfeldt@jamtli.com

 

Utställningstekniker
Krister Lundström
063-15 01 39
krister.lundstrom@jamtli.com

 


Jamtli Historieland

 

Sektionsledare
Anette Nordin Olsson
063-15 01 72
anette.nordin.olsson@jamtli.com

 

Dramapedagog
Lisbeth Sunnergren
063-14 01 93
lisbeth.sunnergren@jamtli.com

 

Samlingar och Kulturhistoria

 

 

T.f avdelningschef

Malin Wolczynska

063-15 01 22

malin.wolczynska@jamtli.com

 

Avdelningschef (tjänstledig)
Minna Lehtomäki
063-15 01 55
minna.lehtomaki@jamtli.com

 

Antikvarie, volontärverksamhet och projektsamordning

Lowissa Wallgren Frånberg
063-15 03 30
lowissa.franberg@jamtli.com

 


Samlingssektionen

 

Textilrekvisita

Viktoria Arvidsson

063-15 01 63

viktoria.arvidsson@jamtli.com

 

Textilrekvisita

Bente Bendiksen Leijonhuvufvud

063-15 01 64

bente.bendiksen.leijonhufvud@jamtli.com

 

Textilrekvisita

Sofia Långström

063-15 01 67

sofia.langstrom@jamtli.com

 

Rekvisitasamlingar
rekvisita@jamtli.com

 

Textilsamlingar
Marie Madsen
063-15 01 54

marie.madsen@jamtli.com

 

Samlingsantikvarie, kulturhistoriska samlingar
Ted Andersson
063-15 01 50
ted.andersson@jamtli.com

 

Museiassistent
Jan Ivarsson
063-15 01 52
jan.ivarsson@jamtli.com

 

Museiassistent

Tomas Johansson

063-15 01 56

tomas.johansson@jamtli.com

 

Museiassistent

Robin Röst

063-15 01 57

robin.rost@jamtli.com

 

Samlingsantikvarie, rekvisitasamlingar

Suzett Åslund

063-15 01 53

suzett.aslund@jamtli.com

 

Havremagasinet

063-15 01 58

havremagasinet@jamtli.com

 

Fotosamlingar

Jolin Skoglund

063-15 01 45

jolin.skoglund@jamtli.com

 

Fotosamlingar

Jessica Hallmin

063-15 01 44

jessica.hallmin@jamtli.com

 

Fotosamlingar

foto@jamtli.com

 

Kulturarvs-IT, Jamtli Bildbyrå

Ingalill Granbom

063-15 01 65

inga-lill.granbom@jamtli.com


Kulturhistoriska sektionen

 

Sektionsledare

Malin Wolczynska

063-15 01 22

malin.wolczynska@jamtli.com

 

Arkivassistent

Lilian Lundberg

063-15 01 37

lilian.lundberg@jamtli.com

 

Bibliotekarie

André  Lübke

063-15 03 22

andre.lubke@jamtli.com

 

Jamtli arkiv

arkiv@jamtli.com

 

Kulturmiljö

 

Avdelningschef, 1:e antikvarie och uppdragsansvarig
Björn Olofsson
063-15 01 08
bjorn.olofsson@jamtli.com

 

Chefsarkeolog
Anders Hansson
063-15 01 74
anders.hansson@jamtli.com

 

1:e byggnadsantikvarie
Olof Edin
063-15 01 29
olof.edin@jamtli.com

 

Doktorand i arkeologi, redaktör för Jämten
Charina Knutson
063-15 01 68
charina.knutson@jamtli.com

 

Uppdragsverksamhet

 

Arkeolog
Anna Engman
063-15 01 40
anna.engman@jamtli.com

 

Arkeolog
Karl-Johan Olofsson
063-15 03 21
karl-johan.olofsson@jamtli.com

 

Arkeolog
Annabell Fogelberg
063-15 03 04
annabell.fogelberg@jamtli.com

 

Arkeolog
Kristina Jonsson
063-15 03 16

kristina.jonsson@jamtli.com

 

Byggnadsantikvarie
Henrik Ylikoski
063-15 01 41
henrik.ylikoski@jamtli.com

 

Byggnadsantikvarie

Victoria Bly

063-15 01 24

victoria.bly@jamtli.com

Övrig verksamhet

 

Jämtlands läns konstförening, Heimbygda

Eva Nilsson
063-15 01 78
eva.nilsson@jamtli.com

 


Teknikland AB

Växel 
063-14 05 50

 

VD, museichef
Rickard Wahlström
063-14 05 51

rickard.wahlstrom@jamtli.com

 

Vaktmästare
Jan Pålsson
063-14 05 52
jan.palsson@jamtli.com

 


Härjedalens Fjällmuseum AB, Funäsdalen

Rörosvägen 30, 840 95 Funäsdalen

 

VD, museichef, kommunantikvarie
Ola Hanneryd
0684-164 24, 070-662 64 24
ola.hanneryd@fjallmuseet.se

 

Assistent, kafé
Kenny Jonsson
0684-164 25
info@fjallmuseet.se

 

Reception, kafé
Sanna Siljeström
0684-164 25
info@fjallmuseet.se

 


Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, NCK

 

VD, projektledare och forskare

Gustav Wollentz

063-15 03 82

gustav.wollentz@nckultur.org

 

Projektledare

Helena Kuhlefelt

063-15 03 84

helena.kuhlefelt@nckultur.org

 

Projektadministratör 

Anna Stugvard

063-15 03 83

anna.stugvard@nckultur.org 

 


Geopark Indalsälven AB

 

VD
Peter Ladan
073-357 19 99
peterladan@mac.com