Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Kontakta oss

Växel
Vardagar kl 9-16, tel: 063-15 01 00

Reception
Tisdag-söndag kl 11-17, tel: 063-15 01 10

Restaurang Hov
Tel: 063-15 01 03/07

Bokningar
Tel: 063-15 01 07

Jamtlis arkiv
Måndag-torsdag, tel: 072-520 48 98

Jamtli Öppna förskola
Tel: 063-15 03 02

Jamtli Vandrarhem
Tel: 063-15 03 00

Jamtli Butik
Tel: 063-15 03 03

Jamtli Kafé
Tel: 063-15 01 05

 

Post- och faktureringsadress
Jamtli, Box 709, 831 28 Östersund

Besöksadress
Museiplan 2, 831 31 Östersund
E-post: info@jamtli.com

Transporter och leveranser till museet
Kontaktperson: K-G Sjödin
Tel: 073-064 20 82
Vardagar kl. 8-12

Kontoinformation:
Bankgiro: 159-0306
IBAN: SE 068 0000 81471 993 526 3864
SWIFT CODE: SWEDSESS
VAT.NR.SE: 893200030301

Organisationsnummer:
893200-0303

Kontakta oss

 

Ledning

 

Museichef
Henrik Zipsane
Landsantikvarie
063-15 01 13, 070-282 11 68
henrik.zipsane@jamtli.com

 

Biträdande museichef, Konst- och pressansvarig
Christina Wistman
1:e antikvarie
070-249 19 93
christina.wistman@jamtli.com

 

Chefssekreterare
Carin Carlsson
Kanslist
063-15 03 19
carin.carlsson@jamtli.com

 

Forskningschef och internationell samordnare

Ulrica Löfstedt

1:e antikvarie

070-522 84 41

ulrica.lofstedt@jamtli.com

 

Chef för volontär verksamhet
Lowissa Wallgren Frånberg
1:e antikvarie
063-15 03 30, 070-554 33 30
lowissa.franberg@jamtli.com

 

Affärsutvecklingschef
Anna Wersén
070-311 84 52
anna.wersen@jamtli.com

Information och marknadsföring

 

Biträdande museichef, Konst- och pressansvarig
Christina Wistman
1:e antikvarie
070-249 19 93
christina.wistman@jamtli.com

 

Sektionsledare
Lena Ljungkvist
063-15 03 13, 070-538 87 22
lena.ljungkvist@jamtli.com

 

Information och webb
Marianne von Essen
063-15 01 46
marianne.von.essen@jamtli.com

 

 

Administration och fastighet

 

Avdelningschef
Anders de Sinegube
070-681 42 21
anders.de.sinegube@jamtli.com

 


 

Administrativa sektionen

 

HR-chef
Pernilla Bäckström
063-15 01 16, 070-564 81 87
pernilla.backstrom@jamtli.com

 

Ekonomichef
Therese Renström
063-15 01 09, 070-214 69 75
therese.renstrom@jamtli.com

 

Ekonomiadministratör
Linda Bengtsson
063-15 03 34
linda.bengtsson@jamtli.com

 

Ekonomi- och löneadministratör
Maria Harr
063-15 01 11
maria.harr@jamtli.com

 


 

Tekniska sektionen

 

Sektionsledare
Ulf Lundqvist
063-15 03 09, 070-650 41 14
ulf.lundqvist@jamtli.com

 

Systemtekniker
Bo Eliasson
063-14 01 92
Jamtli datasupport 070-226 17 20
bo.eliasson@jamtli.com

 

Fastighetsskötare
Per-Erik Eriksson
070-544 62 87
per-erik.eriksson@jamtli.com

 

Fastighetsskötare
Reidar Ljungström
063-14 01 94, 070-302 48 58
reidar.ljungstrom@jamtli.com

 

Kontorsvaktmästare
K-G Sjödin
063-15 01 17, 073-064 20 82
karl-gunnar.sjodin@jamtli.com

 

Lokalvård
Gerd Larsson
gerd.larsson@jamtli.com

 

Lokalvård
Eva Svedberg
eva.svedberg@jamtli.com

 

Lokalvård
Tord Högström
tord.hogstrom@jamtli.com

 

Lokalvård
Tobias Alkemar

 

Lokalvård
Kim Enflo
kim.enflo@jamtli.com

 


 

Bygg- och marksektionen

 

Sektionsledare
Sören Olsson
070-242 35 75, 063-14 01 90
soren.olsson@jamtli.com

 

Byggnadssnickare
Tomas Lindbeck
063-14 01 81
tomas.lindbeck@jamtli.com

 

Snickare
Peter Frandell
063-15 01 66
peter.frandell@jamtli.com

 

Vaktmästare, fordonsansvarig, smed
Lars Larsson
063-14 01 86
lars.a.larsson@jamtli.com

 

Vaktmästare
Peter Magnusson
063-15 01 83
peter.magnusson@jamtli.com

 

Vaktmästare
Göran Knutsson
063-15 03 12, 070-663 55 77
goran.knutsson@jamtli.com

 

Vaktmästare
Bengt Johansson
063-15 01 66
bengt.johansson@jamtli.com

 

Vaktmästare
Joakim Hemmingsson
063-15 01 66/073-021 75 04
joakim.hemmingsson@jamtli.com

 

Vaktmästare
Per-Erik Årstad
063-15 01 66/070-573 70 47

perra.arstad@jamtli.com

 

 


Interregprojektet “Trä och Traditionshantverk – gränslös byggnadsvård”

 

Projektledare 
Malin Wolczynska
Antikvarie
063-15 01 22, 070-539 02 06
malin.wolczynska@jamtli.com

 

Traditionshantverkare
Mats Almlöf
063-15 01 26, 070-665 17 32
mats.almlof@jamtli.com

 

Projektassistent
Kevin Denham
076-133 61 55
kevin.denham@jamtli.com

 

Hantverkslärling
Sebastian Håkansson
073-655 82 46
sebastian.hakansson@jamtli.com

 

 


 

Jordbrukssektionen

 

Sektionsledare
Carin Andersson
063-14 01 85, 070-546 60 08
carin.andersson@jamtli.com

 

Djurskötare
Anna-Karin Eriksson
063-14 01 82
anna-karin.eriksson@jamtli.com

 

Djurskötare
Elisabeth Grenholm
063-14 01 82
elisabeth.grenholm@jamtli.com

 

Djurskötare
Susanne Alenius
063-14 01 82
susanne.alenius@jamtli.com

 


 

MICA-gruppen

 

Ove Jonsson
072-506 92 61
ove.jonsson@ostersund.se
Leif Westin, Kent Svedberg, Ann-Marie Brygge, Sara Andersson

Publik och Upplevelser

 

Avdelningschef
Torgärd Notelid
1:e antikvarie

063-15 01 77, 070-512 36 43
torgard.notelid@jamtli.com

 


 

Publik och service

 

 

Reception, Bokning
Åsa Ljungström
063-15 01 10, 15 01 07
asa.ljungstrom@jamtli.com

 

Reception, Bokning
Gunilla Österman
063-15 01 10, 15 01 07
gunilla.osterman@jamtli.com

 

Värd
Per Gustafsson
063-15 01 10
per.gustafsson@jamtli.com

 

Reception, växel
Mona Karlström
063-15 01 00
mona.karlstrom@jamtli.com

 

Jamtli Butik
Ulrika Formgren
063-15 03 03
ulrika.formgren@jamtli.com

 

Butiksbiträde

Ingrid Loo
063-15 03 03

ingrid.loo@jamtli.com

 

 

Jamtli Vandrarhem
Karin Svensson
063-15 03 00
karin.svensson@jamtli.com

 

Kaféföreståndare

Maria Olsson
063-15 01 o5
maria.olsson@jamtli.com

 

Kafébiträde

Monika Johansson
063-15 01 05

monica.johansson@jamtli.com

 

Kafébiträde

Alicia Henriksson
063-15 01 05

alicia.henriksson@jamtli.com

 

 


 

Utställningar

 

Sektionsledare
Magnus Stafverfeldt
063-15 03 01, 072-578 99 69
magnus.stafverfeldt@jamtli.com

 

Utställningsproducent
Jeanette Wahl
063-15 03 15, 070-563 95 12
jeanette.wahl@jamtli.com

 

Utställningstekniker
Krister Lundström
063-15 01 39, 070-287 23 87
krister.lundstrom@jamtli.com

 

Utställningstekniker
Magnus Bohman
063-14 01 80
magnus.bohman@jamtli.com

 

Assistent
Marianne von Essen
063-15 01 46
marianne.von.essen@jamtli.com

 


 

Pedagogik

 

Sektionsledare
Malin Bäckström
063-15 01 36, 070-611 20 71
malin.backstrom@jamtli.com

 

Pedagog, skolprogram
Mikaela Gustafsson
063-15 01 27
mikaela.gustafsson@jamtli.com

 

Museipedagog
Magnus Stafverfeldt
063-15 03 01, 072-578 99 69
magnus.stafverfeldt@jamtli.com

 

Museipedagog
Bert-Ola Henriksson
063-15 01 48
b-o.henriksson@jamtli.com

 

Museipedagog
Henric Tungström
063-15 01 69, 070-669 49 96
henric.tungstrom@jamtli.com

 

Museipedagog

Lena Bengtsson

063-15 01 28, 070-511 67 75

lena.bengtsson@jamtli.com

 

Dramapedagog
Lisbeth Sunnergren
063-14 01 93
lisbeth.sunnergren@jamtli.com

 

Konstpedagog, Nationalmuseum Jamtli
Sofia Pettersson
063-15 01 33
sofia.pettersson@jamtli.com

 

Museipedagog/förskollärare
Jamtli Öppna förskola
Britt-Marie Borgström
063-15 03 02, 070-628 79 47
britt-marie.borgstrom@jamtli.com

 

Förskollärare – Jamtli Öppna förskola
Pia Larsson-Fors
063-15 03 02
pia.larssonfors@jamtli.com

 

Barnskötare – Jamtli Öppna förskola
Irene Nilsson
070-322 71 34
irene.nilsson@jamtli.com

 


 

Jamtli Historieland

 

Sektionsledare
Marina Andersson
063-15 01 72, 070-273 61 67
marina.andersson@jamtli.com

 

Antikvarie
Sofie Jonsson
063-15 03 06, 073-086 14 05
sofie.jonsson@jamtli.com

 

Dramapedagog
Lisbeth Sunnergren
063-14 01 93
lisbeth.sunnergren@jamtli.com

 

Arrangemang
(vikarie för Anna-Lena Ståhl)
Jenny Olsson
063-15 01 38, 070-390 30 19
jenny.olsson@jamtli.com

 

Arrangemang
Anna-Lena Ståhl (tjänstledig)
070-290 79 28
anna-lena.stahl@jamtli.com

Samlingar och Kulturmiljö

 

Avdelningschef
Minna Lehtomäki
1:e antikvarie
070-242 10 66
minna.lehtomaki@jamtli.com

 


 

Samlingssektionen

 

Mikael Andersson

Sektionsledare

Mikael Andersson

072-212 27 76

mikael.andersson@jamtli.com

 

 

Textilrekvisita
Bente Bendiksen Leijonhufvud
063-15 01 63
bente.bendiksen.leijonhufvud@jamtli.com

 

Textilrekvisita
Viktoria Arvidsson
063-15 01 63

 

Textilsamlingar
Marie Madsen
063-15 01 54, 15 01 63
marie.madsen@jamtli.com

 

Museiassistent
Ted Andersson
063-15 01 50
ted.andersson@jamtli.com

 

Museiassistent
Jan Ivarsson
063-15 01 50
jan.ivarsson@jamtli.com

 

Museiassistent

Robin Röst
robin.rost@jamtli.com

 

 

Museiassistent
Håkan Strömquist
063-15 01 42
hakan.stromquist@jamtli.com

 

Museiassistent
Jolin Skoglund
063-15 01 49
jolin.skoglund@jamtli.com

 


 

Kulturhistoriska sektionen

 

Antikvarie

Bengt Nordqvist
070-329 51 01
bengt.nordqvist@jamtli.com

 

Chefsarkeolog
Anders Hansson
063-15 01 74, 070-377 70 95
anders.hansson@jamtli.com

 

1:e byggnadsantikvarie
Olof Edin
063-15 01 29, 070-565 54 69
olof.edin@jamtli.com

 

Bibliotekarie
André Lübke
063-15 03 22
andre.lubke@jamtli.com

 

Arkivassistent, faktaarkiv och diarium

Lilian Lundberg

063-15 01 37

lilian.lundberg@jamtli.com

 

 

Arkivarie, diarium och arkiv
Carina Einedahl
063-15 01 14
carina.einedahl@jamtli.com

 

Kanslist, ämbetsarkiv
Carin Carlsson
063-15 03 19
carin.carlsson@jamtli.com

 


 

Uppdragssektionen

Sektionsledare
Björn Olofsson
063-15 01 08, 070-377 70 94
bjorn.olofsson@jamtli.com

 

Arkeolog
Karl-Johan Olofsson
063-15 03 21, 070-357 27 31
karl-johan.olofsson@jamtli.com

 

Arkeolog
Anna Engman
063-15 01 40, 070-334 38 78
anna.engman@jamtli.com

 

Arkeolog
Annabell Rahm
063-15 03 04, 073-803 39 33
annabell.rahm@jamtli.com

 

Arkeolog
Kristina Jonsson
063-15 03 16, 072- 388 54 00

kristina.jonsson@jamtli.com

 

Doktorand i arkeologi, redaktör för Jämten
Charina Knutson
070-614 59 49
charina.knutson@jamtli.com

 

Byggnadsantikvarie
Henrik Ylikoski
063-15 01 41, 070-231 77 55
henrik.ylikoski@jamtli.com

 

Kulturarvs-IT, Jamtli Bildbyrå
Ingalill Granbom
063-15 01 65
inga-lill.granbom@jamtli.com

Övrig verksamhet

 

Jämtlands läns konstförening, Heimbygda

Eva Nilsson
063-15 01 78
eva.nilsson@jamtli.com

 


 

Restaurang Hov AB

 

Restaurangchef (från 1 januari 2019)
Miguel Antolin
073-066 97 45
miguel.antolin@jamtli.com

 

Kock
Örjan Benjaminsson
063-15 01 03
orjan.benjaminsson@jamtli.com

 


 

Teknikland AB

 

VD, museichef
Rickard Wahlström
063-14 05 51
070-814 70 13

 

Vaktmästare
Jan Pålsson
063-14 05 52, 070-333 57 61
jan.palsson@jamtli.com

 


 

Härjedalens Fjällmuseum AB, Funäsdalen

Rörosvägen 30, 840 95 Funäsdalen

 

VD, museichef, kommunantikvarie
Ola Hanneryd
0684-164 24, 070-662 64 24
ola.hanneryd@fjallmuseet.se

 

Assistent, kafé
Kenny Jonsson
0684-164 25
info@fjallmuseet.se

 

Reception, kafé
Sanna Siljeström
0684-164 25
info@fjallmuseet.se

 


 

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik, NCK

 

VD
Ulrica Löfstedt
070-522 84 41
ulrica.lofstedt@nckultur.org

 

Forskare/projektledare

Maria Domeij Lundborg
072-721 08 17
maria.domeij@nckultur.org

 

Forskare/projektledare

Berit Hildebrandt
070-604 05 64
berit.hildebrandt@nckultur.org

 


 

Världsarv Ragundadalen AB

 

VD
Peter Ladan
073-357 19 99
peterladan@mac.com

Kontakta oss