Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Besök på Nationalmuseum Jamtli

Se våra kostnadsfria program här nedan.

Besök på Nationalmuseum Jamtli

 

Nationalmuseum Jamtli är ett nära samarbete mellan Nationalmuseum och Jamtli. Verksamheten invigdes i en ny konstmuseibyggnad 2018 och i utställningssalen finns utställningar med verk ur Nationalmuseums samlingar. Jamtli erbjuder visningar och program med utgångspunkt i aktuell utställning. I byggnaden, ritad av Henning Larsen Architects, finns också Jamtlis Konstateljé med både öppen verksamhet och möjlighet för bokade program.

 

I utställningen Ideal och verklighet – nordisk natur visas genom konst och konsthantverksföremål hur den nordiska naturen har skildrats från 1600-talet fram till idag. I en rad olika tekniker och uttryck blandas storslagna landskapsmålningar, husdjursporträtt, dramatiska jaktscener och humoristisk formgivning med reflektioner kring hållbarhet och klimatkris.

 

Under 1600-talet var det få som ägnade sig åt landskapsmåleri, naturen var främst en bakgrund i kungliga jaktporträtt. Under 1700-talets ville förmögna godsägare att deras bruk och marker skulle avbildas. Under romantiken blev landskapet mer och mer en egen genre men målades både dramatiskt och idylliskt. Landskapen var bakåtblickande och disiga drömlandskap men följdes vid 1800-talets mitt av en ny generation nordiska konstnärer, utbildade i Düsseldorf som målade storslagna naturalistiska vyer över fjordar och fjäll. Vid sekelskiftet blev naturen en symbol för nationen. I den avslutande delen visas samtida konst och design där natur, klimat och hållbarhet blivit viktiga ämnen och inspiration.

 

Sammanfattningsvis handlar utställningen om hur naturen förändrats, och den diskuterar vad vi historiskt sett som ideal och hur vi förhållit oss till verkligheten.

 

Följ med på spännande skolprogram om naturen, bland hängande träd av glas, filosoferande rävar, roliga hundar, vilda forsar, magnifika solnedgångar, vackra norrsken och fat med insekter, fiskar och gurkor.

 

 

Utställningen står fram till hösten 2023.

 

Bokning: 063-15 01 27, skolprogram@jamtli.com

 

Har ni egna idéer och förslag på vad ni som skolklass skulle vilja göra, kontakta gärna vår konstpedagog, Max Green Ekelin, på max.green.ekelin@jamtli.com

Bokningsbara skolprogram

 

Magisk sago-safari

Följ med och upptäck alla de fantastiska djur som gömmer sig bland konsten. Sakerna i den förtrollande sagopåsen leder oss till olika sagor, fabler och berättelser. Slumpen avgör vilka sagor vi får ta del av. Med utställningen Ideal och verklighet – nordisk natur som inramning kanske ni får höra om den listiga räven, hunden som flyttade utomlands eller renen som träffade en konstnär… Ta kud­den i handen, smyg in och börja spana!

 

Efter sago-safarin går vi ner till ateljén och skapar egna bilder, kanske om det vi precis hört eller en egen version av berättelsen.

 

Förskola–årskurs 2. 90 minuter.

 

Fågel, fisk och allt däremellan

Tillsammans upptäcker vi utställningen Ideal och verklighet – nord­isk natur. Här blandas skulpterade rävar, kungliga jägare, gamla hundporträtt, hungriga örnar och ett hängande träd av glas! Genom konstverken kan vi se hur naturen och vi människor har förändrats, från 1600-talets landskapsmålningar till dagens viktiga arbete för klimatet. På ett lekfullt sätt utforskar vi konstverken, konstnärerna, djuren och funderar på hur vi tänker och ser på naturen här och nu och i framtiden?

 

Efter visningen skapar vi i Konstateljén – vi hittar på helt egna djur och skriver en tillhörande faktaruta.

 

Årskurs 1–årskurs 5. 90 minuter.

 

Konst naturligtvis

Klassen får följa med på en fullmatad visning i Ideal och verklig­het – nordisk natur där vi fokuserar på den föränderliga bilden av naturen, men även hur mycket den har inspirerat. Vi rör oss från 1600-talets få landskapsbilder, vidare till husdjursporträtt, roman­tikens landskapsmålningar, Düsseldorfskolan, Darwins påverkan, nationalromantiken natursyn och samtida design. Vi frågar oss vilka samhälleliga händelser och ideal som gör att konsten ser ut som den gör under de fyra senaste seklen. Utställningen är innehållsrik och bred och innehåller många olika tekniker, material, uttryck och budskap. Eleverna får ta del av konst av några av Sveriges främsta konstnärer och konsthantverkare så som Bruno Liljefors, David Klöcker Ehrenstrahl och Frida Fjellman.

 

Efter visningen finns (efter överenskommelse) möjlighet att välja till en kreativ aktivitet med quiz och värderingsövningar i Konstateljén.

 

Årkurs 6–gymnasiet. 60 minuter.

 


 

Skolprogram – digitalt

Läs mer under fliken Digitala skolprogram.

 


 

Med utgångspunkt i läroplanen!

Alla skolprogram på Nationalmuseum Jamtli kopplas till skolans läroplan. Ofta gäller det bildämnet, historia och religion, men även många andra ämnen berörs. Under en visning får eleverna till exempel möjlighet att ”analysera historiska och samtida bilders uttryck” och ett av alla våra mål är att ”ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden”. Under en skapande aktivitet får eleverna ”kommunicera med bilder för att uttrycka kunskap” och kännedom om olika slags material och bildframställning. Samtidigt är detta en viktig tid för eftertanke och på så vis föds i förlängningen ny kunskap. Vi utgår ofta från ord som analys, reflektion, tolkning, bildkommunikation, kreativitet, problemlösning och empati.