Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Besök på Nationalmuseum Jamtli

Se våra kostnadsfria och avgiftsbelagda program här nedan.

Besök på Nationalmuseum Jamtli

 

Från och med den 17 juni 2018 finns ytterligare en arena för lärande på Jamtli! Nationalmuseum Jamtli är en satellitverksamhet till Nationalmuseum i Stockholm och innebär att Jamtli har kompletteras med ett helt nytt hus, en ny utställningslokal och en stor, härlig konstateljé för eget skapande. Konst och designföremål från Nationalmuseums samlingar visas i utställningshallen på övre plan.

Första utställningen “Sex sekler av samtid” ger en bred konsthistorisk överblick och spänner sig över perioden 1500-talet fram till idag. Här finns alltifrån spännande konstnärsöden, coola prinsessor, fylliga bakdelar, gamla telefoner, läppstift, krigsrov och pudrade peruker. Bland kärlek, makt, elände, död, vardag och fest möter vi bland andra Jesus, Drottning Kristina, Robyn och en och annan hipsterkille. Utställningen står till och med 5 maj 2019.

 

Från och med hösten 2018 kan spännande konstpedagogiska program bokas av förskola, grundskola och gymnasium. Både kostnadsfria och avgiftsbelagda, mer fördjupade program finns att välja mellan.

Har ni egna idéer och förslag på vad ni som skolklass skulle vilja göra, kontakta oss gärna!
Konstpedagog Sofia Pettersson, sofia.pettersson@jamtli.com

Kostnadsfria program

 

Vi går på konstmuseum

Hur gör man när man går på konstmuseum? Är konsten på riktigt? Varför får man inte röra? Är alla konstnärer döda? Vad är konst egentligen? Varför är så många nakna? Har det varit några tjuvar här? Vi pratar om vad vi ser i konsten, vi räknar, letar färger och tränar språket. Vi använder vår fantasi och gör konstverken till våra egna.

Varje klass djupdyker i ett konstverk som vi sedan kan inspireras av i vårt arbete i ateljén. Vi vill uppmuntra till ett undersökande förhållningssätt till bilder och ha konsten som utgångspunkt i diskussion och analys. Vi använder alla våra sinnen och tränar på färdigheter som socialt samspel, fantasi, kreativitet, kommunikation och problemlösning. Följ med på en lekfull och inte minst frågvis stund bland konsten!

Förskola – årskurs 6 (anpassas efter målgrupp)

Välj mellan:
Visning (60 min)
Visning + ateljé (90 min)

 

Vår tid är nu

I utställningen ”Sex sekler av samtid” förflyttar vi oss 500 år tillbaka i tiden och beger oss sedan sakta fram till vår egen tid. Utifrån samtidens olika ideal, normer och världsåskådningar reflekterar och diskuterar vi hur människorna och motiven förändrats, hur deras samtid sett ut och vilken kontext de haft. Vem skulle se och vem skulle synas? Vilka likheter och skillnader finns det med dagens samhälle? Går det att analysera vår egen samtid – vi provar.

Syftet med visningen är att inspirera eleverna till att reflektera kring, och visa hur föränderligt och hur konstruerat begreppen makt, skönhet, ideal och könsnormer är och har varit.
Välkomna in till pudrade peruker, fylliga bakdelar och ett och annat hipsterskägg. Jesus, Drottning Kristina och Robyn är bara några av de personer vi möter på vägen.

Årskurs 7 – gym. (anpassas efter målgrupp)

Välj mellan:
Enbart en diskussionbaserad visning (60 min)
Visning + ateljé – visningen följs av en kreativ, problemati-
serande och experimentell stund i Konstateljén. (90 min)

Avgiftsbelagda program

 

Konstens hemliga historier

Utifrån konstutställningen får eleverna ta del av olika berättelser. Vad handlar bilderna om? Vad skulle hända bland motiven om vi bestämde själva? Med hjälp av olika verktyg skapar vi egna berättelser tillsammans med Jamtlis dramapedagog. Vem är förtrollad, vem har ett stort problem som måste lösas och vem ska göra en lång resa? Konstverken är vår scenografi som vi funderar på vad som gör en berättelse riktigt bra. Eleverna får öva på turtagning, att lyssna, minnas, samarbeta och tala inför andra i grupp.

Ur läroplanen: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.”

Årskurs: 1–6 (programmet anpassas efter målgrupp)
Tid: 2,5 timmar
Bokningsbart: jan–feb
Kostnad: 2 000 kr

 

Konst i alla former

Eleverna får se på konstverk utförda i olika tekniker, material och tider. Därefter testar de på egen hand hur det är att jobba med skulptur, måleri och grafik. Vilka egenskaper besitter de olika uttrycken, varför var de populära under en viss tid och kan man berätta samma sak fast på olika sätt genom olika tekniker?

Ur läroplanen: ”I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.”

Årskurs: 1–6 (programmet anpassas efter målgrupp)
Tid: 3 timmar
Bokningsbart: hösten 2018 och våren 2019
Kostnad: 2 500 kr

 

Konsthistoria takeover

Programmet tar avstamp i konsten men berör många olika delar, så som: källkritik, vår egen samtid, provokation, ”fake news”, propaganda, humor, värderingar och yttrandefrihet. I olika stationer får eleverna arbeta med bland annat green screen, kreativt skrivande och samtidsreflektion genom olika övningar. Genom att använda gamla bilder skapar vi något eget, nytt och aktuellt.

Ur läroplanen: Eleverna i årskurs 7–9 ska arbeta med bildanalys och ”bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.” Ämnet ska innehålla: ”kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. Återanvändning av bilder i eget bildskapande.”

Årskurs: 7–9
Tid: 3 timmar
Bokningsbart: våren 2019
Kostnad: 2 500 kr