Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Besök på Nationalmuseum Jamtli

Se våra kostnadsfria och avgiftsbelagda program här nedan.

Besök på Nationalmuseum Jamtli

 

Från och med den 17 juni 2018 finns ytterligare en arena för lärande på Jamtli! Nationalmuseum Jamtli är en satellitverksamhet till Nationalmuseum i Stockholm och innebär att Jamtli har kompletterats med ett helt nytt hus, en ny utställningslokal och en stor, härlig konstateljé för eget skapande. Konst och designföremål från Nationalmuseums samlingar visas i utställningshallen på övre plan.

 

Under läsåret 2019/20 visas utställningen Från gryning till skymning. Här rör vi oss i en mycket spännande period mellan åren 1880 och 1910. Upplev målningar, skulpturer och teckningar av den nya konstnärsgeneration som nu tar form, inspirerade av de nya influenserna i konstvärlden. Här visas landskap, personliga porträtt och klassiska illustrationer av Ernst Josephson, Bruno Liljefors, Anders Zorn, Jenny Nyström och många, många fler som för alltid skrivit in sig i den svenska konsthistorien. Utställningen står till och med 18 april 2020.

 

Från och med hösten 2019 kan kostnadsfria konstpedagogiska program bokas av förskola, grundskola och gymnasium.
Har ni egna idéer och förslag på vad ni som skolklass skulle vilja göra, kontakta oss gärna!

Konstpedagog Sofia Pettersson, sofia.pettersson@jamtli.com

Kostnadsfria program

Från gryning till skymning

I konstens magiska värld…

 

Förskola, lågstadiet & mellanstadiet – gratisprogram (90 min – visning 50 min & ateljé 40 min)

 

I utställningen Från gryning till skymning rör vi oss i en mycket spännande period mellan åren 1880 och 1910. Här visas målningar, skulpturer och teckningar av den nya konstnärsgeneration som nu tar form, inspirerade av de nya influenserna i konstvärlden. Här visas landskap, personliga porträtt och klassiska illustrationer av Ernst Josephson, Bruno Liljefors, Anders Zorn, Jenny Nyström och många, många fler som för alltid skrivit in sig i den svenska konsthistorien.

 

För eleverna finns både lekfulla inslag med välkända sagofigurer, gulliga djur och vacker natur med varierande årstider, väder och växlingar under dygnets alla timmar – men även allvarligare teman. Här gömmer sig ämnen kring barns rättigheter, att kämpa för det man tror på, att vara sjuk och att känna sig ensam. Välj bland tre olika teman och tekniker.

 

• …bland buskar & träd
Under visningen fokuserar vi på alla fantastiska träd som konstnärerna har målat. Barriga träd, blommande träd, trollskogar och träd med fåglar i. I Konstateljén får eleverna på ett lekfullt sätt måla egna fantasifulla självporträtt i form av ett träd med akvarellfärg.

 

• …bland barn & berättelser från förr
Vid motiven funderar vi på hur det kan ha varit att vara barn i Sverige för länge sedan. Leker vi samma lekar och hjälper vi till med samma saker hemma? Vi undersöker vad barnböckerna handlade om och vad de ville lära. Askungen, Pinocchio och Den lilla, lilla gumman är några som vi ser på vägen. I Konstateljén pratar vi om barnkonventionen och eleverna får illustrera en av punkterna.

 

• …bland ljus & mörker
Vi fokuserar på ljuset i konstverken. Kan man måla känslor – hur då? Vi pratar färger, former och måleriteknik. Hur ville impressionisterna måla? Eleverna får testa att måla med palettkniv och experimentera med andra saker man kanske kan, eller inte kan, måla med…

 

 

Koppl. läroplan: Förskolans mål är bland annat att barnen ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.” (Lpfö 98)

Bildämnets syfte i grundskolan är bland annat: ”I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.”

Eleverna i åk 1–3 ska få ”framställa berättande bilder, till exempel sagobilder.” Men även få arbeta med ”olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.”

Eleverna i åk 4–6 ska få ”ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.” Samt att få se ”konstverk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.”(Lgr11)

Från gryning till skymning

Äppelblommor, skitsnack och döden – en konstnärlig kamp för förändring och identitet

 

Högstadiet/gymnasiet – gratisprogram (visning 60 min & ev. ateljé 30 min)

 

I utställningen Från gryning till skymning rör vi oss i en mycket spännande period mellan åren 1880 och 1910. Här visas målningar, skulpturer och teckningar av den nya konstnärsgeneration som nu tar form, inspirerade av de nya influenserna i konstvärlden. Här visas landskap, personliga porträtt och klassiska illustrationer av Ernst Josephson, Bruno Liljefors, Anders Zorn, Jenny Nyström och många, många fler som för alltid skrivit in sig i den svenska konsthistorien.

Genom konstverken får eleverna ta del av fantastiska konstnärsöden och samtidigt en inblick i vad som skedde i samhället och hur det avspeglas i konsten. Utställningen berör ämnen som: att kämpa för det man tror på, vad det innebär att vara människa i en viss tid och kvinnors rättigheter. Vad vill eleverna förändra idag – betygssystem, åldersgränser eller riktningen som klimatet tar? Kanske tar vi rätten att kunna organisera oss för given? Vi kommer in på ämnen som svensk identitet och de nationella strömningar som uppstod kring sekelskiftet – vems är bilden av Sverige?

 

Vill ni samtidigt boka en skapande workshop i Konstateljén kan vi tillsammans resonera vad som blir bäst för eleverna utifrån vad ni har för mål med besöket. Vi kommer gärna med förslag och exempel.

 

 

Koppl. läroplan: För högstadiet kopplas visningen bland annat till det centrala innehållet i ämnet historia, där eleverna ska få kunskap om ”Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.” Samt ”Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.” Undervisningen ska också beröra ”Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.” (Lgr11)

I gymnasieskolans läroplan går att läsa ”Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.” (Gy11)

Självgående material till Från gryning till skymning

 

Nedan finns material att jobba med före och efter besöket i utställningen.

Samtliga dokument är i pdf-format.

Bli konstdetektiv

Fördjupa dig i ditt favoritkonstverk från utställning.

 

 

Bli konstdetektiv >>

 

Ordlista

Ordlistor i två olika nivåer.

 

 

Ordlista >>

Ordlista med bilder >>

Ordfläta

Hitta och ringa in orden.

 

 

Ordfläta >>

Quiz

Vad minns du från besöket?

 

 

Quiz >>

Titta, tänk och tyck!

Vilka tre konstverk tycker du hör ihop och vilken ska bort.

 

 

Titta, tänk och tyck! >>