Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Besök på Nationalmuseum Jamtli

Se våra kostnadsfria program här nedan.

Besök på Nationalmuseum Jamtli

 

Från och med 17 juni 2018 finns ytterligare en arena för lärande på Jamtli! Nationalmuseum Jamtli är en satellitverksamhet till Nationalmuseum i Stockholm och innebär att Jamtli har kompletterats med ett helt nytt hus, en ny utställningssal och en stor, härlig konstateljé för eget skapande. Konst och designföremål från Nationalmuseums samlingar visas i utställningssalen på övre plan.

 

I utställningen Ideal och verklighet – nordisk natur visas genom konst och konsthantverksföremål hur den nordiska naturen har skildrats från 1600-talet fram till idag. I en rad olika tekniker och uttryck blandas storslagna landskapsmålningar, husdjursporträtt, dramatiska jaktscener och humoristisk formgivning med reflektioner kring hållbarhet och klimatkris.

 

Under 1600-talet var det få som ägnade sig åt landskapsmåleri, naturen var främst en bakgrund i kungliga jaktporträtt. Under 1700-talets ville förmögna godsägare att deras bruk och marker skulle avbildas. Under romantiken blev landskapet mer och mer en egen genre men målades både dramatiskt och idylliskt. Landskapen var bakåtblickande och disiga drömlandskap men följdes vid 1800-talets mitt av en ny generation nordiska konstnärer, utbildade i Düsseldorf som målade storslagna naturalistiska vyer över fjordar och fjäll. Vid sekelskiftet blev naturen en symbol för nationen. I den avslutande delen visas samtida konst och design där natur, klimat och hållbarhet blivit viktiga ämnen och inspiration.

 

Sammanfattningsvis handlar utställningen om hur naturen förändrats, och den diskuterar vad vi historiskt sett som ideal och hur vi förhållit oss till verkligheten.

 

Följ med på spännande skolprogram om naturen, bland hängande träd av glas, filosoferande rävar, roliga hundar, vilda forsar, magnifika solnedgångar, vackra norrsken och fat med insekter, fiskar och gurkor.

 

 

Utställningen står fram till 16 april 2023.

 

Bokning: 063-15 01 27, skolprogram@jamtli.com

 

Har ni egna idéer och förslag på vad ni som skolklass skulle vilja göra, kontakta oss gärna!

 

Konstpedagog Sofia Pettersson, sofia.pettersson@jamtli.com

Bokningsbara skolprogram

 

Information om bokningsbara skolprogram kommer i slutet av sommaren.

 


 

Skolprogram – digitalt

Läs mer under fliken Digitala skolprogram.

 


 

Med utgångspunkt i läroplanen!

Alla skolprogram på Nationalmuseum Jamtli kopplas till skolans läroplan. Ofta gäller det bildämnet, historia och religion, men även många andra ämnen berörs. Under en visning får eleverna till exempel möjlighet att ”analysera historiska och samtida bilders uttryck” och ett av alla våra mål är att ”ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden”. Under en skapande aktivitet får eleverna ”kommunicera med bilder för att uttrycka kunskap” och kännedom om olika slags material och bildframställning. Samtidigt är detta en viktig tid för eftertanke och på så vis föds i förlängningen ny kunskap. Vi utgår ofta från ord som analys, reflektion, tolkning, bildkommunikation, kreativitet, problemlösning och empati.