Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

På flykt 2019

 

För sextonde året i rad genomför Jamtli värdegrundsprogrammet “På flykt”. Programmet vill ge ungdomar i åk. 9 förutsättningar att delta i debatt och samtal kring flyktingfrågor. Ca 40 klasser kommer att delta i årets program. Med hjälp av fakta, rollspel och diskussion tar “På flykt” med deltagaren på en omskakande resa. Programmet skapades i samverkan med Röda Korset, Rädda Barnen och Migrationsverket. Programmet synliggör de asylsökandes situation och tydliggör Migrationsverkets regelsystem.

 

Förarbete? Efterarbete?

För dig som vill veta mer om ämnen som rör sig inom ramarna för “På Flykt” har vi samlat några länkar som är fulla av information. Här finns också kortare fakta och tips på värderingsövningar. Före eller efter? Ni bestämmer själva.

 

Migrationsverket >>

Säkerhetspolitik >>

UNHCR, Fn:s flyktingkommissariat >>

Rädda Barnen >>

Röda Korset >>

Barnkonventionen, Unicef >>

Forum för levande historia >>

 

Vem sätter du dig bredvid (pdf)

Vad kommer först (pdf)

Vilka är bäst och sämst (pdf)

Vilka rättigheter väljer du bort (pdf)

Värderingsövningar från Zenit (pdf)

Kort om invandringshistorik (pdf)


 

När

Vecka 39-43

 


 

Programtider

Programmet är ca. 4 timmar med två olika starttider om inget annat har avtalats.
Pass 1: 08.15-12.30
Pass 2: 11.15-15.30

 

Elever eller skolpersonal som inte har möjlighet att närvara vid utsatt starttid har mycket begränsade möjligheter att ansluta till programmet senare.

 


 

Var?

Klassen samlas vid museets entré, klockstapeln.
Vid ankomst till Jamtli ges tillfälle att låsa in mobiltelefoner, väskor, gå på toaletten samt förflytta sig till lokalen där programmet börjar.

Programmet genomförs därefter på friluftsmuseiområdet.

 


 

Kläder

Delar av programmet sker utomhus, oavsett väder. Kläder för utomhusvistelse krävs.

 


 

Mat

Ingen mat erbjuds under programmet men alla deltagare får ta med sig frukt, smörgås eller annan mat som är enkelt att bära med sig i en ficka.

 


 

Mobiltelefon, Mp3

Alla deltagare uppmanas att lämna mobiltelefoner eller annan teknisk utrustning hemma. Detta för att inte riskera att utrustningen tar skada eller förloras samt för att inte störa andra deltagare.
Det finns möjlighet att låsa in privata ägodelar i värdeskåp i museets entre.

 


 

Har du asylelever i din klass?

Ni som har asylelever i klassen uppmanas att läsa och ta ställning till informationen här Har du asylelever i din klass? (pdf)

 


 

Kostnad

6 000 kr/grupp.

 


 

Kontakt

Malin Bäckström, 063-15 01 36, malin.backstrom@jamtli.com