Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Före besöket

 

Inför rollspelet på Jamtli är det bra om eleverna har vissa förkunskaper, dels om Stormaktstiden generellt, men även om den lokala händelsen här i vårt län. Det gör att inte så mycket tid behöver ägnas åt detta vid Jamtlibesöket då vi vill kunna prioritera rollspelet.

 

Här följer ett förslag på hur ni steg för steg kan förbereda er:

 

Steg 1. Information till eleverna om skolprojektet på Jamtli och vad de kommer att få vara med om.

 

Steg 2. Introduktion kring Stormaktstiden. Omfattningen avgör ni själva utifrån om ni redan jobbat med detta – då behövs kanske en kortare repetition – eller om ni planerat att arbeta med detta just under den aktuella perioden. Ta gärna hjälp av följande länkar:
Varför blev Sverige en stormakt? Externt filmklipp, 3,38 min.
Stormaktstiden (www.so-rummet.se)

 

Steg 3. Introduktion om Armfeltds karoliner och fälttåget mot Norge
Armfeldts fälttåg (pdf)
Armfeldts Karoliner – följ med på en resa i Karolinernas fotspår, film, 12 min
Armfeldts Karoliner (pdf), bildpspel, Anders Hansson.
Föreläsning inspelad 2017, Anders Hansson

 

Använd den interaktiva kartan här under för att förtydliga händelserna på fjället steg för steg.Ägna några minuter efter varje film åt att reflektera tillsammans. Reflexionsfrågor (pdf)

 

Radioprogram om fälttåget och de köldskador som drabbade karolinerna.Producerat av Gösta Olsson som samtalar med militärhistoriker Lennart Westerberg och läkaren Börje Renström. Från 1986-12-29. Längd 21 min.

Steg 4. Instuderingsövning. Låt eleverna på egen hand svara på frågor med hjälp av den interaktiva kartan och textmaterialet. Instuderingsfrågor (pdf)

 

 


Öppna interaktiv karta i externt fönster.