Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Efter besöket

 

Efter rollspelsupplevelsen på Jamtli kommer det finnas mycket som kan vara värt att reflektera över och arbeta vidare med. Här finns övningar som knyter an till upplevelserna i rollspelet och omfattar både värderingsövningar och tips på eget skapande där eleverna med olika uttrycksformer får ge uttryck för sina tankar.

Värderingsövningar och diskussion

 

Scen 1

 

Scen 1

Scen 2

 

Scen 2

Scen 3

 

Scen 3

Scen 4

 

Scen 4

Eget skapande och uttryck

 

Vad tänkte de på?
Brevet hem
Poesi

 

Poesi

Tänk om...
Hur ser köld ut?
Serie

 

Serie