Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Lustfyllt lärande!

 

Jamtli är en arena för livslångt lärande. Här finns program och aktiviteter för alla åldrar, från förskolebarnet till pensionären. Samspelet mellan deltagarna står i centrum och stor vikt läggs vid att skapa generationsövergripande möten.

 

Jamtli står också för ett lustfyllt lärande. Utgångspunkten är att det ska vara roligt att lära. Oavsett var det sker utgår aktiviteterna ifrån upplevelser, lek, drama, eget skapande och fantasi.

 

Hos oss arbetar skol- och förskolepedagoger, drama- och konstpedagoger, med kunskaper inom historia, arkeologi, etnologi och konst. Vi erbjuder verksamhet på vår egen arena, i museet eller på friluftsmuseet, men vi fokuserar också på den lokala historien ute i närmiljön i regionen.