Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk
Skördefolket av Karl Örbo, beskuren

Tillfälliga utställningar

Jamtlis tillfälliga utställningar tar upp aktuella former och trender inom konst, foto och samhällsutveckling och belyser intressanta historiska teman både från förr och nu.

Boka skolprogram på telefon tel + 46 63-15 01 27.
Visningar, after work och andra arrangemang bokas på tel + 46 63 15 01 07.

28 maj 2019–19 april 2020

Från gryning till skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900

Nationalmuseum Jamtli

 

1800-talets sista decennier var en tid av radikal utveckling i konstens Norden. Unga konstnärer tröttnade på den konservativa atmosfären vid konstakademierna där historiemåleriet värderades högst. En efter en sökte sig flera av de mest begåvade eleverna utomlands, i de flesta fall till Frankrike och Paris. Här upplevde man plötsligt frihet. Inte minst genom att kvinnliga konstnärer mötte långt bättre villkor i Paris än hemma i Norden. Eva Bonnier och Harriet Backer var framträdande bland skandinaverna. Långt borta från historiemåleriets artificiella bildvärld kunde man istället rikta blicken mot verkligheten, för att måla denna med samma inlevelse och allvar.

 

Omkring 1890 började man efterlysa en mer tydligt nationell nordisk konst. Röster höjdes för att få konstnärerna att återvända hem, för att måla de egna länderna på ett sätt som uttryckte deras särart. I Sverige kan man beskriva utvecklingen som om man gick från gryning och dagsljus till skymning och kvällsljus. Främst inom landskapsmåleriet men på sätt och vis även inom porträttmåleriet som blev mer introvert.

 

Utställningen avrundas med en serie skymningsmotiv. Från interiörer med umgänge runt bord med levande ljus, till Eugène Janssons suggestiva vyer från Stockholm. Litteraturen var nu som tidigare en viktig ingång till bildkonsten. I Sverige rörde sig till exempel Strindberg i staden på ett sätt som för tankarna till Charles Baudelaire och Émile Zola. Staden rymde snart sin egen mytologi som tillsammans med att läsarens respektive betraktarens fantasi bereddes större inflytande gjorde bilder som den här till starka och närmast dramatiska upplevelser trots att ingenting utspelar sig i dem – ett folktomt stadsrum som bildar scen för betraktarens fantasi.

6 april–25 augusti 2019

En sagolik skola – Folkskolan 175 år

Det är 175 år sen folkskolan infördes i Sverige. God läsning och bra bilder – endast det bästa är gott nog för barnen! Ambitionerna med folkskolans utveckling under första delen av 1900-talet var stora.
I utställningen berättas om folkskolans pionjärer, om barnens och lärarnas villkor. Med tyngdpunkt på bilder och berättande. Följ Fredrika och August och deras lärare genom utställningens olika rum och epoker. Se hur det såg ut hemma hos lärarinnan, följ med in i SAGA-bibliotekets värld, lyssna på Ulf Starks nyskrivna berättelser och fundera på hur framtidens skola kommer att te sig. Här finns något för alla i familjen.
Utställningen är producerad av Lärarstiftelsen.

12 maj–20 oktober 2019

Önskeutställningen

Medlemmar i Jämtlands läns konstförening har valt ut sina favoriter ur Jamtlis över 3000 verk stora konstsamling. I urvalet finns verk av bland andra Leander Engström och Maria Wrangel.

Invigning söndag 12 maj kl 15.00.

Konstvåningen

5 maj–25 augusti 2019

Hästar och hästfolk

Fotografier av Meta Sjödin.

 

Fotografen Meta Sjödin från Hudiksvall har under tre års tid fotograferat hästar och människor i samspel. I sin bok Hästar och hästfolk berättar hon om hästen och människans gemensamma historia. Hon skildrar bland annat brukshästar i skogs- och jordbruk. Hon tittar på hur hästlivet ser ut idag när ridning är den näst största ungdomssporten i Sverige och tar också upp travsportens framväxt.

Jamtli Kafé

Kommande utställningar

 

7 september – 20 oktober 2019

Ögonblick/Moments

Skulptören Karin Wiberg fascineras av naturen och skogen. Skogen där man kan tappa bort sig och lämna sin vanliga stig, komma in på osäker mark och inte riktigt veta vad som ska hända. På Jamtlis friluftsområde uppenbarar sig hennes skulpturer som skira ljusa varelser i naturen, djur som har människors blick, människor med djurs undran.

Skulpturslingan startar i Konstlobbyn i Nationalmuseum Jamtli och tar dig sedan ut på uteområdet där de magiska figurerna möter dig på Tingskullen, i parken nedanför restaurang Hov och vid dammen intill Jamtlis kyrka.

 

Invigning lördag den 7 september kl 13.00 i Konstlobbyn.

Karin Wiberg medverkar även under Jamtlidagen den 8 september.

Utställningen arrangeras av Jämtlands läns konstförening i samarbete med Jamtli.

 

8 september – 3 november 2019

Tjyvar och poliser i Jämtlands historia

Arrangör: Jamtlis volontärer

Visas i Jamtli Kafé.

 

13 oktober 2019 – 16 februari 2020

Oknytt!

De underjordiska, småfolket, trolltyg eller naturväsen – oknytt har många namn och skepnader. Oftast verkar de vara osynliga för människor, men det finns spännande historier att läsa om de flesta oknytt. För densom har mött en liten vresig gårdstomte i stallet eller ett stort bullrande troll i skogen vill ju gärna berätta om det!

 

Jamtli kan varken bekräfta eller förneka att oknytt finns, men att alla berättelser är en kreativ skatt att ösa ur råder det ingen tvekan om. I utställningen får du möta vittror, älvor och ett eller annat odjuroch veta mer om det som är sagor för vissa och högst verkligt för andra.

 

Arrangör: Jamtli i samarbete med bildprojektet Oknytt