Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Tillfälliga utställningar

Jamtlis tillfälliga utställningar tar upp aktuella former och trender inom konst, foto och samhällsutveckling och belyser intressanta historiska teman både från förr och nu.

 

Boka skolprogram på telefon 063-15 01 27.
Visningar, after work och andra arrangemang bokas på telefon 063-15 01 20.

18 januari–19 februari

Batte Sahlins gåva

Runda väggen i Jamtlis entréhall

 

Batte Sahlin föddes i Åre 1929 och är sedan många år bosatt i Stockholm, men har haft kontakten kvar med Jämtland hela livet, bland annat genom sitt engagemang i Huså och som författare till Husåspelet. Som bildkonstnär debuterade Batte Sahlin 1962 på Galleri Prisma i Stockholm och han är representerad i flera svenska museer och har utfört ett antal offentliga utsmyckningar. Sahlin har jobbat i många olika tekniker och med många olika material, många gånger med samma motiv. Under åren 1968–1980 tog Batte Sahlin en paus från sitt bildkonstnärskap och ägnade sig åt teater och skådespeleri med Teater Narren och exempelvis tv-serien ”Huset Silfvercronas gåta”.

Läs mer

 

Hösten 2022 fick Jamtli en omfattande gåva av Batte Sahlin: målningar, skulpturer, teckningar, akvareller, grafiska blad och biografiskt material. Besöket i Batte Sahlins ateljé var som att träda in i Battes egen värld. Tillsammans med Batte Sahlin valdes verk för gåvan med syfte att teckna hela konstnärskapet. Ett litet urval ur den gåvan visas på Runda väggen.

 

Visa mindre

2 november 2022–31 augusti 2023

 

KÅRE HENRIKSSON

Att bygga bilder

Minnesutställning

 

Kåre Henriksson föddes i Östersund 1957 och lämnade oss alldeles för tidigt i december 2021. Efter sig har konstnären lämnat ett rikt konstnärskap i form av målningar, teckningar, grafiska blad och texter om detta att vara konstnär. Denna utställning är producerad av Jamtli i samarbete med Kåre Henrikssons familj och vänner.

1 juni 2022–hösten 2023

 

Ideal och verklighet – nordisk natur

Den här utställningen handlar om hur den nordiska naturen skildrats i konst och konsthantverk från 1600-talet och framåt. Under olika epoker har naturen uppfattats som källa till skönhetsupplevelser, som forskningsobjekt och som identitetsskapande symbol. Utställningen bygger helt på Nationalmuseums samlingar, och har tyngdpunkten i 1700- och 1800-talens konst.

 

Den nordiska naturen blev först ett objekt för utländska konstnärer. På 1600-talet lyfte de fram den skrämmande skönheten i ett landskap som ännu inte tämjts av människan. Med 1700-talet kommer inte bara upplysningen och ett rationellt förhållningssätt utan också en insikt att människan själv kan hota naturen.

Läs mer

 

Romantikens dramatiskt regisserade landskap präglade bilderna av den nordiska naturen i början av 1800-talet. Senare slog ett mer naturvetenskapligt synsätt igenom. Konstnärerna ville skildra naturen med vetenskapens blick, bland annat inspirerade av Charles Darwins teorier. Den avslutande delen av utställningen visar hur konstnärer och formgivare från slutet av 1900-talet och 2000-talet reflekterat över frågor som rör bland annat ekologi och hållbarhet.

 

Visa mindre

1 juni 2022–16 april 2023

 

Kontakt med naturen

Om jakt, Bruno Liljefors, Göran Löfwing och natursyn.

 

Utställningen reflekterar ur olika perspektiv över vad kontakt med naturen egentligen är. De jaktslott som finns i länet och jakten i sig är två exempel och hur gestaltar sig konstnärerna Bruno Liljefors och Göran Löfwings natursyn och kontakt med i naturen i deras konstnärskap?