Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Djuren och jordbruket

 

Ladugården på Jamtli tillhör Näsgården och visar tiden kring 1895. Under historielandssäsongen (sommaren) finns djuren och jordbruket med personal med som aktörer i de olika gårdarna. Djuren på Jamtli är av lantrasdjur, det är gamla svenska raser som levt i Sverige under många hundra år, men även nyupptäckta lantraser som t.ex Bjurholmshönan. I aveln vill man bevara mångfalden och man får inte avla på en viss egenskap. Lantrasdjuren är härdiga goda foderomvandlare och kan livnära sig på foder som kan produceras i Sverige.

 

De svenska lantrasdjuren är idag starkt hotade. Det finns rasföreningar och genbanker för dessa raser för att bevara dessa djur. Under året visar vi våra lantrasdjur och berättar om djuren och jordbruk för de som vill höra. Det finns även möjlighet att vara med under mjölkningen, när vi har någon ko som mjölkar.

 

På Jamtli har vi nordsvenska brukshästar, fjällkor, fjällnära ko, jämtgetter, klövsjöfår, bjurholmshöns och mellerudskanin.

 

Ladugården har öppet varje dag kl 15–16 då vi tar hand om djuren. Kom gärna och hälsa på!

Promenera gärna på friluftsmuseet och vinka till djuren som är i sina hagar.

Nordsvensk häst

 

Den nordsvenska hästen är som ras knappt 100 år, men kan ledas tillbaka mot urminnes tider som en Svensk lanthäst. Den Svenska lanthästen var liten och mycket hård men hade mot slutet av 1800-talet genom inkorsningar blivit starkt påverkad av först lättare, till och med fullblodshästar, senare tyngre hästraser. Det var som en reaktion mot detta korsningsraseri som arbetet med att renavla rasen sattes igång vid sekelskiftet. Som en viktig milstolpe för rasen startade år 1903 Wångens hingstuppfödningsanstalt.

 

Den nordsvenska hästen delades på 1960-talet upp i två raser: Nordsvensk brukshäst och Nordsvensk travare, idag kallad kallblodstravare. Den nordsvenska brukshästen är idag en medelstor kallblodshäst, med en genomsnittlig mankhöjd av 154 till 157 cm. Den lämpar sig både som kör- och ridhäst.

Fjällnära fjällko och fjällko

 

Jamtlis fjällnära ko härstammar från Lillhärjåbygget i Härjedalen och är helt oförädlad. Det innebär att den fortfarande har sina goda lantrasegenskaper i behåll. Hon ska kunna föda, föra och föda upp sin kalv, klara sitt eget underhåll och samtidigt ge ett rimligt utbyte av mjölk och kött på ett varierat bete och ett gott skördat ängshö. Hon ska också kunna hålla sig frisk och tåla ett relativt hårt klimat, vara hanterbar och fungera tillsammans med andra djur i flocken, hitta hem till stallet och mycket, mycket mer – inte bara stå rätt upp och ner och mjölka och växa!

 

Fjällko

Fjällkon är en lantrasko och som sådan av utpräglad mjölktyp, formad av det jordbruk med skogsbete och fäbodbruk som under de sista 2000 åren bedrivits i norra Sverige. Det har gett en lättrörlig, intelligent och social ko med unika egenskaper som vi och många med oss är övertygade om kommer att behövas i ett framtida miljövänligt och resurssnålt lantbruk.

Läs mer

 

Fjällrasens mjölk är mycket bra ur mejerisynpunkt med en världsunikt hög frekvens av Kappa-kasein B som är betydelsefullt för ostproduktionen. Det verkar även som om människor som är laktoskänsliga har lättare att tåla fjällrasens mjölk framför andra rasers. Eftersom fjällrasen har fått större delen av sommarens foder genom skogsbete har den utvecklat ett starkt fodersök som ger en nyfiken och – om korna mjölkas – en väldigt social ko.

 

Kroppsvikten på kor ligger oftast på 400–450 kg levandevikt, med en mankhöjd på 120–130 cm. Fjällrasen är kullig (hornlös) även om enstaka djur, framförallt handjur kan ha horn. Fjällrasen har oftast vit grundfärg med röda, svarta eller grå prickar, fält eller helt färgade sidor. Enfärgade djur kan också förekomma.

 

Visa mindre

Jämtget

 

Jämtgeten är en oförädlad lantrasget med anpassning till fäboddrift. Jämtgeten kommer från jämtländska Gäddede och var förr vanlig framförallt i Jämtland och Härjedalen. Dagens besättningar av Jämtget härstammar dels från Skånes djurpark, dels från en privat besättning i Aspås i Jämtland, den så kallade Engla-stammen. Engla Persson köpte sin första get, en dräktig ungget vid namn Pinetta, från Vannruns gård i Rödöns socken. Den gårdens getter hade enligt uppgift funnits på gården lika länge som gården funnits, vilket innebär åtminstone sedan slutet av 1800-talet. Getterna fanns på gården i Aspås fram till 1991, då de togs över av Skansen i Stockholm och Fredriksdals friluftsmuseum i Helsningborg. Jämtgeten är smärtare och mer finlemmad i jämförelse med Göingegeten samt med ett smalare och finare huvud. Färgen är vanligen vit eller vit med mörkare tecken i brunt, svart eller grått. Bruna/viltfärgade och även svartbrokiga djur förekommer. Behorning är vanligast, men det förekommer kulliga djur.

Klövsjöfår

 

Dagens klövsjöfår härstammar alla från en grupp som Ivar Andreasson köpte av Maj Olander i Klövsjö 1991. Klövsjöfår är ofta vita eller svarta med vita strumpor och/eller täckning i ansiktet. Även grå och bruna förekommer. Ullen är av ryatyp, oftast så lång att den når ner till marken och har tydlig mittbena. Det förekommer även djur som har vadmalsull, så även i ursprungsbesättningen. Klövsjöfåret har ett ullfritt ansikte som glänser och kort svans. Kroppshållningen är ganska låg och bred. Tackorna är exemplariska mödrar och får vanligen kring två lamm och lammar bra i grupp.

 

Djuren är väldigt tillgivna. Detta är viktigt vid valet av livdjur. Baggen kan vanligen gå med flocken hela året och är väldigt beskyddande av tackorna och lammen. Under hösten 2004 kom ytterligare några djur med i genbanken. De härstammar alla från några få besättningar som härstammar från Klövsjö. Klövsjöfåret skall inte blandas med andra fårraser! Antalet djur som är med i genbanken ökar ständigt, men fler genbanker behövs. Framförallt i Jämtland, så att man kan tillvarata de nyupptäckta materialet i Klövsjö.

Klövsjöfår.
Bjurholmshöns.

Bjurholmshöns

 

Bjurholmshönan är Jamtlis nya hönsras och är en liten rest av de tidigare allmänt förekommande lantrashönsen i Västerbotten. Hönsen är medelstora och väger ca 1,5 kg. Tuppen väger ca 2 kg, har stolt hållning men är ändå kompakt i kroppsformen. Benen är något under medellängd.

 

Fjäderdräkten är slät. Kroppsfjädrarnas dundel är relativt stor och bidunet väl utvecklat vilket tyder på lång anpassning till kallt klimat. Hönsen är övervägande svarta men en del blir vildfärgade eller svarta med inslag av guld i kragen. Vetefärg och blått förekommer också samt en variant som är vit med svarta inslag.

Mellerudskanin

 

Mellerudskaninen är den andra av våra två svenska lantraskaniner. Den är relativt nyupptäckt (första besättningsbesöket gjordes oktober 2001). Vid årsskiftet 2007/2008 fanns 23 inrapporterade djur fördelat på 11 besättningar och under året föddes 9 kullar med totalt 36 ungar runt om i landet.

 

Ursprungsdjuren hittades hos Edit Johansson i Mellerud, en döv/stum tant som närmar sig 90 år. ”Edit i sjöskogen” hade ett antal kaniner av gammal stam (i ganska dåligt skick) och för henne hade kaninerna alltid varit en självklar del i hushållet då de bidragit med smakligt kött. Djuren har funnits i Dalsland sedan 1937 då hennes familj flyttade dit från Kristinehamn. Djurantalet var tidigare runt 15–20 men hade sista åren minskat drastiskt då hon inte längre slaktade själv.

 

I omgångar fick genbanken tillgång till 4 djur (2 hanar och 2 honor, som med största sannolikhet var nära släkt). Ytterligare några avelsdjur tillkom under 2007 då kvarvarande djur tillvaratogs. Alla Mellerudskaniner härstammar från dessa ursprungsdjur. Under de år som förökningsarbetet pågått har inga inavelsrelaterade störningar såsom nedsatt fertilitet, missbildningar, dåligt temperament, små kullar eller dålig tillväxt rapporterats.

Mellerudskanin.

Jordbruket

 

På Lillhärdalsgården anno 1785 finns tre små skiften som är inhägnade med gärdesgård och där odlas bland annat spannmål. En liten bit av odlingen används för linodling. Två skiften används för bete. På Näsgården som visar år 1895 finns större skiften. Där odlas vall för hö, korn och potatis. Grönfoder och havre kan också förekomma.

 

Om vi får tag i gammalt utsäde odlar vi med det. Det utsädet är dock oftast inte godkänt för ekologisk odling. Annars odlar vi ekologiskt så långt det är möjligt. På Näsgården finns också ett köksträdgårdsland där vi odlar grönsaker och en rabatt.

 

På Per Albin-torpet som förevisar 1942 har vi en liten odling med hö samt potatis och köksträdgårdsväxter. Alla odlingarna sköts i möjligaste mån med häst och människokraft.