Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Fröå gruva

22 mars 2023

För snart hundra år sedan avslutades den verksamhet vid Fröå gruva som pågått i perioder mellan 1744 och 1919. De människor som verkat på Fröåfältet har gått ur tiden men kvar i landskapet finns spår efter både arbete och vardag.

 

Området är idag ett populärt besöksmål och detta är tack vare föreningen Fröå gruva som sedan 1984 rustat byggnader och röjt marken kring gruvorna. För att möjliggöra en fortsatt framtida förvaltning av gruvområdet utreder Länsstyrelsen i Jämtlands län om Fröå gruva kan inrättas som kulturreservat. Jamtli har under 2022 fått uppdraget av länsstyrelsen att genomföra en kulturhistorisk utredning som ska ligga till grund och vara vägledande för beslut om eventuell reservatsbildning.

 

Kulturreservat kan bildas i välbevarade landskap där det genom de befintliga bebyggelse- och markstrukturerna finns möjlighet att på ett pedagogiskt sätt belysa äldre tiders nyttjande av marken, men även sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner. I ett kulturreservat kan hela områdets naturvärden och kulturhistoriska värden skyddas och vårdas.

 

En del i Jamtlis uppdrag är att genomföra en undersökning för att samla in hur Fröås besökare upplever området, och på så sätt bidra till dess framtida utveckling.

 

Har du nyligen besökt Fröå gruva? Svara gärna på webbenkäten och bidra till att utveckla besöksmålet! Enkäten hittar du här: https://forms.office.com/r/S7sHi3ufDc

 

Här kan du läsa mer om Fröå gruva: www.froagruva.se