Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Oknyttsdagen

18 januari 2020
“Oknyttsdagen”

 

Skrömta. Konstelever presenterar sina egna oknytt. Kl 13.00 invigs utställning i Jamtli Kafé med Åredalens folkhögskola.
Folktrons väsen i Jämtland och Härjedalen, föredrag med Tommy Kuusela, forskningsarkivarie vid Folkminnesarkivet i Uppsala, kl 13.30 i Rentzhogsalen. Läs mer om föredraget och föredragshållaren nedan.
Visning av utställningen Oknytt kl 12.00, 12.20, 14.30 och 14.50. OBS! På grund av stort intresse har vi lagt in extra visningar kl 12.20 och 14.50. Max 30 pers/visning. Hämta biljett till visningen i receptionen.

 

 

Om föredraget Folktrons väsen i Jämtland och Härjedalen:

Vad menas egentligen med folktro och vad är ett väsen?

I föredraget bekantar vi oss med berättelser om folktrons väsen i länet. Det kommer att handla om äldre tiders föreställningar om exempelvis skogsrå, gengångare, jättar, mara, sjöodjur, gengångare, djävulshundar, varulvar, vittra och troll, men också om vår tids föreställningar om allt från spökerier, hemsökta platser, skrämmande fantomclowner till mystiska företeelser på internet som tros vara orsakade av övernaturliga väsen.

Vilken betydelse har platser i förhållande till berättelser om väsen? Vilka förändringar sker i berättelser om väsen i samband urbanisering och migration? Kan vi utläsa något om människans förhållanden till miljön i berättelser om väsen? Vad betyder och vad har olika väsen betytt för människan i olika tider? Finns det nya väsen idag, bland annat i samband med populärkultur eller migration, och har de i så fall likheter med äldre tiders berättelser som återfinns i det befintliga arkivmaterialet?

Utgångspunkt för många av berättelserna är den stora samlingen av ljudinspelningar och 100 000-tals sidor uppteckningar från Jämtland och Härjedalen som finns i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

 

Föredragshållaren Tommy Kuusela är fil. dr. i religionshistoria och forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen. Han har tidigare skrivit många vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om folktro. Om länet har han skrivit artikeln ”Skogens ludne drott – folktro om björnen i Jämtland och Härjedalen” i Jämten 2019 samt ”Between Science and Belief: The Great Lake Monster in Sweden” i den engelska tidskriften Gramarye (under utgivning). För närvarande arbetar han med forskningsprojektet Folktrons väsen, igår och idag i vilket det ingår en artikel om hemsökta platser och spökturism (där Borgvattnets Prästgård spelar en central roll): https://www.isof.se/folkminnen/projekt/folktrons-vasen-igar-och-idag.html

Han är också en flitig föreläsare som föreläst om folktro runt om i landet för en intresserad allmänhet på museer, bibliotek och föreningar och som presenterat sin forskning på nationella och internationella konferenser. Mer om föreläsaren, med länk till publikationer, finns här: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kontakt/egna-sidor/tommy-kuusela.html