Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Jamtli där du är – ett samtal med…

11 juni 2020, 14:00 - 15:00

Jamtli där du är – vi är där du är!

Människan har under sin existens haft en enormt evolutionär fördel; förmågan att anpassa sig till rådande situationer och ibland vända den till sin fördel. Vår rådande situation inbegriper social distansering, och stängda offentliga miljöer. Också det kan vändas till fördelar, vi kan hålla social distans och med dagens teknik mötas på andra sätt istället. Av den anledningen kommer Jamtli att på torsdagar webbsända samtal med dagsaktuella teman.

 

Torsdag 11 juni kl 14

Vikten av biologisk mångfald, ett samtal om Jamtlis arbete för att bevara den biologiska mångfalden.

Dagens gäst Carin Andersson, sektionsledare på Jamtlis jordbrukssektion, samtalar om klonarkiv, lantraser och växter.

 

Länk till webbsändningen

Har du missat ett samtal, eller vill se och höra ett igen? Här hittar du tidigare sända samtal!