Klicka för att söka Aktivera talande webb Byt språk

Made in Sápmi

27 maj - 14 oktober 2018

Made in Sápmi berättar om duodji, traditionellt samiskt hantverk, och ny samisk formgivning. Här sätts fokus på slöjdens och formgivningens roll i det samiska identitetsskapandet. En röst ges åt de samiska hantverkarna, kunskapsbärarna och deras kunskaper. Möt mångfalden och bredden! I den samiska slöjden finns olika material och tekniker, kunskapsöverföring som skett mellan generationer och nytänkande såväl som tradition.

Utställningen är producerad av Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum och Sámi Duodji/Sameslöjdstiftelsen och kan med välvilligt bistånd från Staare2018 och Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum visas på Jamtli t o m den 14 oktober.